HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Левчук Марія В'ячеславівна
к.ю.н. доцент кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів та практичними працівниками
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво магістрами
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Історія права, історія держави і права зарубіжних країн, порівняльне правознавство

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: Базовий
Вирішення проблем: Базовий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, бакалавр, 1 курс, лекції, семінари. 2. Змішане порівняльне право, магістр 1 рік, лекції, семінари. 3. Історія світового конституціоналізму, магістр 2 рік, лекції, семінари. 4. Становлення і розвиток сімʼї загал
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1.Історія українського права, бакалавр, 1 курс, семінари, 1 курс, лекції, семінари. 3. Права людини: проблеми теорії та практики, магістр 2 рік, лекції, семінари. 4. Еволюція державно-політичного ладу європейських країн, магістри

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2008 до 2015 - Асистент кафедри історії права та держави юридичного факультету, Юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Освіта
з 2015 до по нині - Доцент кафедри історії права та держави юридичного факультету, Юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Освіта

Іноземна мова

англійська A1
російська A1

Додаткова інформація

Публікація - Левчук М.В. Концепція конституційної держави Є.В.Спекторського. // Матеріали першої науково-практичної конференції «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених», 27 листопада 2015. – С. 31-33.
Конференція - Левчук М.В. Політико-правовий аналіз природи Української революції поч. ХХ ст. Міжнародна конференція «Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)», 30 листопада 2017.
Публікація - Левчук М.В. Еволюція президентської влади в США // Наше право. – К., 2015. – №5. – С. 40-44.Левчук М.В.
Публікація - Левчук М.В. Прецедентне право і «загальна правова спадщина» країн Співдружності націй // Європейські перспективи: науково-практичний журнал. – К., 2015. – № 6. – С. 32-36.
Публікація - Левчук М.В. Место обычного права среди источников современного права // Право и политика: научно-практический журнал. Специальный выпуск. – Бешкек, 2014. – С. 18-23.
Публікація - Левчук М.В. Концепція прав і свобод в мусульманському праві // Право.ua. – К., 2015. – № 2. – С. 5-11.
Публікація - Левчук М.В. Еволюція виборчого права в США в кінці ХVІІІ-ХІХ ст. // Європейські перспективи: науково-практичний журнал. – К., 2015. - №4. – С.22-26.
Публікація - Левчук М. В. Ханські ярлики як історичне джерело права / М. В. Левчук. // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 72-73. – К., 2006 – С. 38-41.
Публікація - Левчук М. В. Кримінальна юрисдикція церковного суду в Київській Русі / М. В. Левчук. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 5. − С. 148-157.
Публікація - Левчук М. В. Сутність церковного суду в Київській Русі / М. В. Левчук. // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – Вип. 40. – К., 2008. – С. 102-109.
Публікація - Робоча програма з навчальної дисципліни «Становлення та розвиток сім’ї загального права». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013, - 33 с.
Публікація - Робоча програма з навчальної дисципліни «Історія світового конституціоналізму». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 36 с.
Публікація - Робоча програма з навчальної дисципліни «Звичаєве право». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – 50 с.
Публікація - Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Релігієзнавство та канонічне право». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. - 36 с.
Конференція - Левчук М.В. Концепція конституційної держави Є.В.Спекторського. Перша науково-практична конференція «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених», 27 листопада 2015
Конференція - Левчук М. В. Канонічні джерела церковного права на українських землях в Х-ХV ст. / М. В. Левчук. // Треті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції 25-26 квітня 2007. – Т. 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 86-89.
Конференція - Левчук М. В. «Смесный» суд в Київській Русі / М. В. Левчук. // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник. – К., Нац. Ун-т. ім.. Тараса Шевченка. − К., 2006. − С. 121-124.
Конференція - Левчук М. В. Сутність та особливості церковного суду в Київській Русі / М. В. Левчук. // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Зб. наук. праць Міжнародної наук-практ. конференції студентів та аспірантів (19-20 квітня 2007 р.). − К., 2007. − С. 49-50.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88