HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Черняк Євгенія Валеріївна
к.ю.н. доцент кафедри Конституційного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікабельна; володіє змістовною інформацією та вміє оперувати нею; здатна до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння
Організаційно-управлінська компетентність: Здатна приймати оптимальні управлінські рішення; сприймати, аналізувати і реалізовувати управлінські інновації у професійній діяльності
Інші професійні навички: Високий рівень знання законодавствата вміння застосувати їх на практиці
Області професійних інтересів: Конституційне право України та зарубіжних країн, Порівняльне правознавство, вчення про Конституцію, правова охорона Конституції, інституційно-організаційний механізм забезпечення Конституції, тлумачення Конституції, , охорона та захист прав людини, громад

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Уміння знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з ел. ресурсів для професійного розвитку
Комунікація: Участь в онлайн-конференціях, публікація у фахових електронних виданнях; організація вебінарів
Створення контенту (програм, сайтів): Здатність створювати документи з текстовими, графічними та табличними даними для навчального процесу
Вирішення проблем: Здатна вирішувати проблеми, які виникають під час збору інформації
Інші комп'ютерні навички: Здатна упевнено, критично і творчо використовувати інформаційно-комунікаційні технології для досягнення цілей

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правова охорона Конституції
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Конституційне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Порядок оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду виборчих спорів
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Promoting and implementing democratic principles and human rights standards in EU and pertner
2019/20 навчальний рік, , Constitutional rights in old and new democracies (JOINT MASTER DEGREE PROGRAMME “LEGAL REGULATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND HUMAN RIGHTS
2019/20 навчальний рік, , Constitutional Justice (JOINT MASTER DEGREE PROGRAMME “LEGAL REGULATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND HUMAN RIGHTS”,

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 29.12.2011 до сьогодні - Доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 14.06.2010 до 29.12.2011 - Асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2004 до 14.06.2010 - Асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2009 до 2012 - Центрально-Європейський Університет, м. Будапешт, Угорщина спільно з Інститутом права та публічної політики, м. Москва, Російська Федерація,
з 01.10.2001 до 01.09.2004 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Диплом кандидата юридичних наук (equivalent to PhD)
з 01.09.1996 до 23.06.2004 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Диплом магістра права за спеціальнісю «Правознавство» з відзнакою

Іноземна мова

Англійська Kyiv Municipal Interlingua Language School Certificate № E-66, 16 May 2016 B2
Росйська C2

Додаткова інформація

Нагорода - Грамота Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за І місце у конкурсі на кращу наукову роботу на науково-практичній конференції “Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики”, м. Київ, 3 червня 2010 року
Курс - 2 year training program as translator/interpreter at the English language at the Educational Centre “Interpreter”
Курс - British Council English Course (Level 8 - 12), September 2012 – November 2013
Сертифікат - Учасника VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Правова реформа: концепція, мета, впровадження”, м. Київ, НАН України, Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького, 23 листопада 2017 року.
Сертифікат - Учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів”, м. Київ, 2-3 листопада 2017 року
Сертифікат - Про участь у І Міжнародній науково-практичній конференції “Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу”, м. Київ, 6 жовтня 2016 року
Сертифікат - Учасника ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції “Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя”, м. Львів, 22 листопада 2012 року
Презентація - Cherniak Iev. The role of the constitutional justice bodies in the Constitution amendment procedure // International Summer school “Public administration and the rule of law in the context of the EU enlargement”, July 27, 2013 – August 04, 2013 (Taras She
Публікація - Конституционные преобразования в Украине: pro et contra
Публікація - Зміна форми правління як мета конституційних перетворень: порівняльно-правовий аспект
Публікація - Доктринальне визначення поняття правової охорони Конституції у національній правовій системі
Публікація - Судовий конституційний контроль: погляд крізь призму різних правових культур
Публікація - Акти-тлумачення Конституційного Суду в правовій системі України
Публікація - Поняття та співвідношення конституційного контролю і нагляду
Публікація - Law v. Canada: дискримінація за віком
Публікація - Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України
Публікація - Питання дискримінації в практиці Конституційного Суду України та Верховного Суду Канади (на прикладі критерію віку)
Публікація - Роль органів конституційної юстиції в процесі внесення змін до Основних Законів (Конституцій)
Конференція - VIII міжнародна науково-практична конференція (Київ, 23 лист. 2017р
Конференція - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan”, 3–4 noiembrie, 2017
Конференція - І Международная научная интернет конференция “Перспективы развития права” 15 декабря 2016 года
Публікація - Черняк Є.В. Дія Рішень Конституційного Суду України в часі: сучасні тенденції // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Том 1. 2019. № 58. С. 89 – 93.
Публікація - Черняк Є.В. Конституційно-правова доктрина правової охорони конституції: історія становлення та сучасна інтерпретація // Приватне та публічне право. 2019. № 4.
Публікація - Черняк Є.В. Громадянське суспільство як суб’єкт правової охорони Конституції України // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. № 59.
Публікація - Черняк Є.В. Основний Закон держави в умовах сучасного етапу правового реформування України // Держава та регіони. Серія: право. 2019. № 1. С. 38 – 43.
Публікація - Черняк Є.В. Роль судів системи судоустрою та Конституційного Суду України в забезпеченні верховенства Конституції України // Юридичний Бюлетень. 2018. №7. Том 1. С. 168 – 176.
Публікація - Черняк Є.В. Перспективи застосування загальнонаціонального референдуму у процесі внесення змін до Конституції України // Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 1 (частина 2). С. 205 – 210.
Публікація - Черняк Є.В. Природа Конституції: практичні аспекти утвердження концепції Л.П. Юзькова у конституційному процесі держави Україна // Вісник Конституційного Суду України. 2018. № 1. С. 182 – 190.
Публікація - Черняк Є.В. Доктринальне визначення поняття правової охорони Конституції у національній правовій системі // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. - № 3 (03)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88