HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Савіцька Вікторія Валентинівна
к.ю.н. асистент кафедри Адміністративного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: навички комунікації з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування в межах організації та проходження виробничої практики студентами 2 курсу ОР бакалавр юридичного факультету; пі
Організаційно-управлінська компетентність: керівництво від кафедри адміністративного права виробничою практикою студентів в органах державної влади та місцевого самоврядування
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: адміністративне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Впевнений користувач базових комп’ютерних програмй

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правничої думки в Київському університеті
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Адміністративне судочинство
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2018 до по тепер - асистент кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.law.univ.kiev.ua, Освіта

Навчання та стажування

з 16.07.2018 до 28.07.2018 - Університет Німеччини Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, наукове стажування
з 14.04.2018 до 21.04.2018 - Навчальний курс у рамках навчальної програми з європейських досліджень та соціальної комунікації (Чехія, Люксембург, Франція, Німеччина), навчання

Іноземна мова

англійська B2
польська A1

Додаткова інформація

Публікація - Савіцька В. Історіографія дослідження правових засад становлення та розвитку управлінської діяльності у сфері селекційних досягнень у рослинництві / В. Савіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 10. – С. 49–52.
Публікація - Савіцька В. Суб’єкти управлінської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин / В. Савіцька // Науковий вісник НУБіП України : Серія «Право». − Київ. – 2014. – Вип. 197(3). – С. 228–234.
Публікація - Савіцька В. В. Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення селекційних досягнень / В. В. Савіцька // Адміністративне право і процес. – 2015. − №1 (11). – С. 146–152.
Публікація - Савицкая В. В. Правовая охорона новых сортов растений патентом / В. В. Савицкая // Современный научный вестник : Серия «Право». − Белгород. РФ, 2015. – № 2 (249). – С. 86 – 90.
Публікація - Савицкая В. В. Принципы управления в сфере селекционных достижений растениеводства Украины / В. В. Савицкая, П. В. Дихтиевский // Научно-теоретический и практический журнал. – Казахстан., 2014. – № 44 (123). – С. 126–132.
Публікація - Савіцька В. В. Елементи організаційно-правового механізму управління у сфері селекційних досягнень у рослинництві України / В. В. Савіцька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». – 2014. – Вип. 197 (2). – С. 256–262.
Конференція - Савіцька В. В. Роль адміністративного права в охороні селекційних досягнень у рослинництві України / В. В. Савіцька // Правотворча та правозастосовна діяльність : теорія, практика, професійний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Київ. – 2015. – С. 57 – 60.
Конференція - Савіцька В. Нормативно-правове регулювання селекційних досягнень у рослинництві / В. Савіцька // Наукова дискусія : питання юриспруденції: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2014. – С. 131–134.
Публікація - Савіцька В. В. До питання діяльності представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин / В. В. Савіцька // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: матеріали міжнар. наук. конф. –Кошице. Словацька Республіка, 2015. – 187 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88