HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Проневич Олексій Станіславович
д.ю.н. професор кафедри Адміністративного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: навички ефективної комунікації із суб’єктами публічної адміністрації та недержавними інституціями, досвід ведення персональної рубрики в періодичному юридичному виданні
Організаційно-управлінська компетентність: досвід управлінської діяльності у закладі вищої освіти, здійснення керівництва постійною робочою групою з розробки наукової теми, досвід організації кафедри на громадських засадах
Інші професійні навички: наукова експертиза проєктів нормативно-правових актів, наукове консультування окремих органів публічної влади, розроблення і впровадження нових професійно орієнтованих навчальних дисциплін
Області професійних інтересів: адміністративне право, поліцейське право, компаративне правознавство, управління в органах прокуратури, адаптація законодавства України до законодавства ЄС, медичне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми конституційного та адміністратвиного права
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Становлення публічної адміністрації в Україні
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Надання адміністративних послуг
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові засади комунікації у публічному адмініструванні

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 17.05.2016 до 03.09.2018 - Головний науковий співробітник теми 16БФ042-01 Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 07.02.2014 до 10.05.2016 - Головний науковий співробітник відділу досліджень проблем організації роботи та кадрового забезпечення в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України , Національна академія прокуратури України, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81Б, http://napu.com.ua/uk/golovna/, Наука
з 20.02.2012 до 30.11.2013 - Начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27, www.univd.edu.ua, Освіта
з 07.12.1996 до 20.02.2012 - Вчений секретар Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ , Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27, www.univd.edu.ua, Наука
з 07.12.1994 до 07.121996 - Викладач кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ , Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27, www.univd.edu.ua, Освіта

Навчання та стажування

з 11.2016 до 11.2016 - Координатор проектів ОБСЄ в Україні, м. Київ, Україна, проходження навчального курсу «Осіння школа з адміністративного права»
з 10.2015 до 10.2015 - Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна Міністерство внутрішніх справ Вільної Землі Баварія, м. Мюнхен, Німеччина, проходження навчального курсу «Забезпечення правопорядку поліцією при проведенні масових заходів»
з 04.2015 до 05.2015 - Шевченківська районна прокуратура, м. Київ, Україна Прокуратура м. Києва, м. Київ, Україна Генеральна прокуратура України, м. Київ, Україна, стажування, проведення наукових досліджень
з 07.2013 до 07.2013 - Академія МВС Республіки Білорусь, м. Мінськ, Республіка Білорусь, стажування, проведення наукових досліджень
з 06.2013 до 06.2013 - Координатор проектів ОБСЄ в Україні, м. Київ, Україна Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, проходження тренінгу з протидії насильству в сім’ї
з 07.2006 до 08.2006 - Літня школа з прав людини при Гельсінкській спілці прав людини, м. Варшава, Республіка Польща, проходження навчального курсу з прав людини
з 2006 до 2006 - Національний центр підготовки поліції, м. Легіоново, Республіка Польща, стажування, проведення наукових досліджень
з 01.2006 до 01.2006 - Вища школа поліції, м. Щитно, Республіка Польща, стажування, проведення наукових досліджень
з 10.2003 до 10.2003 - Вища школа поліції, м. Щитно, Республіка Польща, стажування, проведення наукових досліджень
з 09.2003 до 10.2003 - Національний центр підготовки поліції, м. Легіоново, Республіка Польща, стажування, проходження навчального курсу з німецької мови професійного спрямування, проведення наукових досліджень
з 05.2001 до 05.2001 - Сорбський інститут, м. Баутцен, Німеччина, проведення наукових досліджень, участь у науковій конференції
з 07.1999 до 08.1999 - Сорбський інститут, м. Баутцен, Німеччина, проведення наукових досліджень, проходження навчального курсу із серболужицької мови
з 03.1997 до 03.1997 - Сорбський інститут, м. Баутцен, Німеччина, наукове стажування, проведення наукових досліджень
з 07.1995 до 08.1995 - Сорбський інститут, м. Баутцен, Німеччина, проведення наукових досліджень, проходження навчального курсу із серболужицької мови

Додаткова інформація

Публікація - Порівняльне правознавство: Навч. Посібник / О.О. Погрібний, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк та ін. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АПрН України О.Н. Ярмиша. – Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 298 с.
Публікація - Проневич О.С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз : монографія / О.С. Проневич. – Х. : НікаНова, 2011. – 509 с.
Публікація - Науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» / Кол. авторів; за заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко, О.М. Литвинова. – К. : Агентство «Україна», 2013. – 182 с.
Публікація - Організація діяльності прокурора у сфері протидії злочинності: наук.-практ. посіб. / А.М. Мудров, О.С. Проневич, О.М. Толочко та ін.; за заг. ред. О.М. Литвака. – К. : Національна академія прокуратури України, 2014. – 200 с.
Публікація - Організація діяльності прокурора у надзвичайних ситуаціях: наук.-практ. посіб. / [кол. авт.]. – К. : Національна академія прокуратури України, 2016. – 344 с
Публікація - Проневич О.С. Інститут прокурорського самоврядування в Республіці Польща / О.С. Проневич // Адміністративно право і процес. – 2014. - № 3. – С. 41-50
Публікація - Проневич О.С. Національна рада прокуратури Польщі як орган професійного самоврядування: соціально-правова природа та напрями діяльності / О.С. Проневич // Форум права. – 2014. - № 3. – С. 300-306 [Електронний ресурс].
Публікація - Проневич О.С. Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2014. - № 3. – С. 75-81.
Публікація - Проневич О.С. Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. - № 3. – С. 152-162.
Публікація - Проневич О.С. Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4. – С. 6-16.
Публікація - Проневич О.С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2014. - № 4. – С. 167-173.
Публікація - Проневич О.С. Прокурорська деонтологія як науково-дидактичний концепт про імперативи належної поведінки працівників прокуратури: до постановки проблеми / О.С. Проневич // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 277-285.
Публікація - Проневич О.С. Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції / О.С. Проневич // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 261-268. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_44.pdf'.
Публікація - Проневич О.С. Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми реалізації / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2015. - № 3. – С. 51-57.
Публікація - Проневич О.С. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: доктринальне обґрунтування і легальне закріплення / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3. – С. 213-222.
Публікація - Проневич О.С. Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів / О.С. Проневич // Форум права. – 2015. – С. 225-231 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/FPindex.
Публікація - Проневич О.С. Державне управління у надзвичайних ситуаціях: концептуально-правовий базис та інституційна надбудова / О.С. Проневич // Форум права. – 2015. - № 5. – С. 186-193. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Публікація - Проневич О.С. Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. - № 3. – С. 59-69.
Публікація - Проневич О.С. Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення і перспективи вдосконалення / О.С. Проневич // Право та безпека. – 2016. – № 3. – С. 32-39.
Публікація - Проневич О.С. Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство / О.С. Проневич // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 264-270. Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/FP_index.htm_2016_4_43.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері протидії насильству в сім’ї: основні пріоритети / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2017. - № 1. – С. 51-57.
Публікація - Проневич О.С. Основи професійної етики та поведінки прокурора: навч. посіб. / [Бевзюк І.М., Гвоздик О.І., Горзов А.П. та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Козьякова І.М.]. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 184 с.
Публікація - Проневич О.С. Охорона здоров’я населення як сфера адаптації законодавства України до актів acquis communautaire/ О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. - № 2. – С. 155-164.
Публікація - Проневич О.С. Імплементація засадничих елементів європейської моделі відносин «держава-пацієнт-лікар» у національне законодавство України / О.С. Проневич // Форум права. – 2017. - № 2. – С. 104-111. Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/FP_index.htm_2017_2_18.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Імплементація засад європейської політики «Здоровя-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України // О.С. Проневич / Право і безпека. – 2017. - № 2. – С. 47-53.
Публікація - Проневич О.С. Імплементація європейських стандартів забезпечення якості питної води: інституційно-правовий аспект / О.С. Проневич // Форум права. – 2017. - № 3. – С. 182-189. Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/FP_index.htm_2017_3_33.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Інституціоналізація поліції захисту тварин (зоополіції) як європейський висхідний управлінсько-правовий тренд / О.С. Проневич // Адміністративне право і процес. – 2017. - № 1. – С. 64-73.
Публікація - Проневич О.С. Реформа системи охорони здоров’я як засіб європеїзації вітчизняного медичного простору: адміністративно-правовий аспект / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. - № 3. – С. 148-156.
Публікація - Проневич О.С. Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваністю: стан, проблеми і перспективи / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2017. - № 3. – С. 45-51.
Публікація - Проневич О.С. Імплементація у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку / О.С. Проневич // Форум права. – 2017. - № 4. – С. 205-210. Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/FP_index.htm_2017_4_34.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Імплементація актів acquis communautaire як правовий засіб європеїзації вітчизняної системи епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями / О.С. Проневич // Журнал східноєвропейського права. – 2017. - № 46. – С. 6-14. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/pronevych_46.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Імплементація європейських правових стандартів захисту прав людини у поліцейське законодавство України/ О.С. Проневич // Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa, Uniwersytet Łódzki / Red. T. Lachowski, V. Mazurenko. – Łódz – Olsztyn : Bookmarked & Editing, 2017. – 262 s. - S. 103-108.
Публікація - Проневич О.С. Інституціоналізація екологічної поліції: стан адміністративно-правового дискурсу / О.С. Проневич // Журнал східноєвропейського права. – 2018. - № 47. – С. 6-15. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/pronevych_47.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Повноваження Національної поліції: доктринально-правовий вимір / О.С. Проневич// Журнал східноєвропейського права. – 2018. - № 47. – С. 24-35. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/pronevych_48.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Міністерство внутрішніх справ України як поліфункціональний орган публічної адміністрації: соціальна місія і стратегічні пріоритети / О.С. Проневич // Журнал східноєвропейського права. – 2018. - № 47. – С. 39-46. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/pronevych_49.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Поліцейська негоціація як складова оперативно-службової діяльності органів правопорядку Республіки Польща: нормативно-правовий і дидактико-комунікаційний аспекти/ О.С. Проневич // Журнал східноєвропейського права. – 2018. - № 51. – С. 43-50. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/05/pronevych_51.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері охорони здоров’я: проміжні підсумки/ О.С. Проневич// Журнал східноєвропейського права. – 2018. - № 52. – С. 24-31. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/pronevych_52.pdf.
Публікація - Проневич О.С. Довіра громадян до суб’єктів владних повноважень як безумовне публічне благо // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип. : Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. Харків :Право, 2019. – С. 24-29.
Публікація - Проневич О.С. Відчуття безпеки населення як індикатор ефективності діяльності органів правопорядку // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник науковий статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гет

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88