HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Ул’яновська Оксана Василівна
д.ю.н. доцент кафедри Адміністративного права

Суддя Святошинського районного суду міста Києва

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність:
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів:

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Судовий розгляд спорів про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Судовий розгляд спорів про адміністративні правопорушення

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2020 до по тепер - Доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний унівеситет ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет, вул. Володимирська, 60, Київ-01601, https://law.knu.ua/ua/, Освіта
з 25.08.2010 до 30.08.2015 - Доцент кафедри теорії і історії права та держави , Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, вул. Львівська, 23, Освіта
з 10.2001 до 05.2010 - Навчання в аспірантурі (денна та заочнаформи), захист за спеціальністю 12.00.01, Одеська національна юридична академія, м. Одеса, вул. Піонерська, 2-а, Освіта
з до 23.04.2019 - Захист Доктора юридичних наук, Дніпропетровський державний університеті внутрішніх справ, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, Наука

Навчання та стажування

з до 17.05.2012 - обрана суддею безстроково, Святошинський районний суд міста Києва
з 01.03.2004 до 13.06.2007 - начальник відділу забезпечення діяльності голови суду та його заступників у Апеляційному суді міста Києва.,
з 17.06.2003 до 01.03.2004 - начальник відділу збереження документів у Апеляційному суді міста Києва,
з 15.10.2002 до 03.06.2003 - Консультант у Апеляційному суді Одеської області,
з 2001 до 2010 - Аспірантура (денна та заочнаформи) Одеська Національна юридична академія,

Іноземна мова

російська C2
англійська C2

Додаткова інформація

Членство в організації - Членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація суддів України» http://uajudges.org.ua
Публікація - Ульяновська О.В. Гарантії реалізації права на судовий захист в Україні: адміністративно-правові засади: [монографія]/ О.В. Ульяновська. – Харків: У справі, 2017. – 300с.
Публікація - Ульяновская О. В. Субъекты осуществления общественного контроля в сфере организации судебной власти / О. В. Ульяновская // Legea si Viata. — 2016. — № 12/2 (300). — С. 107-111. (ст1)
Публікація - Ульяновская О. В. Формы осуществления общественного контроля в отношении деятельности субъектов судебной власти / О. В. Ульяновская // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. — 2016. — № 6 (22). — С. 57-62
Публікація - Ульяновська О. В. Адміністративна юрисдикція як передумова виникнення права на звернення до адміністративного суду: питання вдосконалення / О. В. Ульяновська // The scientific heritage. — 2016. — № 7/7. – Vol 1. — С. 103-107.
Публікація - Ульяновская О. В. Элементы права на справедливый суд как основа формирования справедливой судебной процедуры в административном судопроизводстве Украины // Legea si Viata. — 2017. — № 2/2 (302). — с.111-114
Публікація - Ульяновська О.В. Контроль діяльності суду і суддів щодо захисту прав, свобод громадян, прав та інтересів юридичних осіб / О.В. Ульяновська // Митна справа. – № 4 (88) 2013. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 306–311.
Публікація - Ульяновська О.В. Якісне кадрове забезпечення діяльності судів як запорука захисту конституційних прав людини і громадянина / О.В. Ульяновська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 22. – Ч. ІІ. –Т.2. – С. 312–316.
Публікація - Ульяновська О.В. До питання про сутність якісного кадрового забезпечення діяльності судів / О.В. Ульяновська // Митна справа. – № 1 (91) 2014. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 8–13.
Публікація - Ульяновська О.В. Щодо визначення процедури призначення суддів на адміністративні посади / О.В. Ульяновська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні науки». – 2013. – № 6. – Т. 2. – С. 160–164.
Публікація - Ульяновська О. В. Організація документообігу у судах: сучасний стан та шляхи вдосконалення / О.В. Ульяновська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 26. – С. 184–188.
Публікація - Ульяновська О. В. Роль суддівського самоврядування у забезпеченні ефективного судочинства / О.В. Ульяновська // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. – 2014. – № 1 (7). – С. 68–74. 12. Ульяновська О. В. Державно-службові відносини у системі судоустрою

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88