HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Тимощук Віктор Павлович
к.ю.н. доцент кафедри Адміністративного права

Заступник голови Правління Центру політико-правових реформ, експерт з питань публічної адміністрації (на професійній основі з 2002 року)

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність:
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів:

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові інструменти публічного адміністрування
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право України
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, 1. Сервісна держава та стандарти належного адміністрування у відносинах з громадянами 2. Основи публічної служби

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.02.2013 до по тепер - науковий співробітник, з грудня 2014 - старший науковий співробітник (відділ проблем державного управління та адміністративного права), Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, м. Київ, вул.Трьохсвятительська, 4, http://idpnan.org.ua/, Наука
з 2019 до по тепер - Старший викладач (за сумісництвом), Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Сковороди, 2, Київ-04070, www.ukma.edu.ua , Освіта
з 2019 до по тепер - доцент кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 09.1995 до 06.2000 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр права

Іноземна мова

російська C1
французька C1

Додаткова інформація

Нагорода - Грамота Верховної Ради України
Членство в організації - Член ГО «Асоціація фахівців адміністративного права»
Публікація - Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» / авт. колектив (Андрійко О.Ф., Бевзенко В.М. та ін.), за заг. ред. В.П.Тимощука. – К.: ФОП Мишалов Д.В., 2019. – 460 с.
Публікація - Як створити належний ЦНАП в ОТГ? Досвід інституційного створення ЦНАП в рамках Програми "U-LEAD з Європою // Підготовлено в рамках Програми "U-LEAD з Європою" В.Тимощук (у співавторстві, у тому числі відповідальний редактор). - К. 2018., 361 с (доопрацьована версія – листопад 2018). Електронне видання: https://goo.gl/8snHNn
Публікація - Запровадження загальної адміністративної процедури як напрям реформування публічної влади // Право України, №11, 2018. – С.105-118.
Публікація - Надання адміністративних послуг громадянам органами публічної адміністрації; Оскарження правових актів органів публічної адміністрації громадянами в адміністративному порядку; Правове регулювання вступу громадян на державну службу // Публічна адміністрація і громадяни: адміністративно-правове регулювання відносин: монографія / кол. авт.: О.Ф.Андрійко, О.А.Банчук, В.А.Дерець та ін.. - К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,
Публікація - Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / ред. кол.: К.О.Ващенко, І.Б.Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред..). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017 – 796 с.
Публікація - Щодо розвитку адміністративно-процедурного законодавства в Україні / Адміністративно-правове забезпечення прав людини органами публічної адміністрації в Україні ; зб. наук. праць / За заг. ред. д.ю.н., проф., О.Ф.Андрійко. – К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2015. – 199 с. (148-158).
Публікація - Надання адміністративних послуг у муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / В.Тимощук / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 124 с/
Публікація - Адміністративний акт // Загальне адміністративне право : підручник; за заг. ред. I. С. Гриценка. — К. : Юрінком Iнтер, 2015. – С. 243-270.
Публікація - Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В.П., Добрянська Н.Л., Курінний О.В., Школьний Є.О. та ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. – К., 2015. – 428 с.
Публікація - Адміністративне оскарження як інструмент захисту прав людини та допомога адміністративним судам // Адміністративне судочинство в контексті європейського вибору України : зб. наук. праць / За заг. ред. д.ю.н., проф., О.Ф.Андрійко. – К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2014. – С.95-104.
Публікація - Адміністративні послуги: проблеми теорії, законодавства і практики в Україні // «Адміністративне право і процес». – 2014. – № 3(9)/2014 – Ювілейний – С. 104-121.
Публікація - Удосконалення правових форм діяльності апарату державного управління // Проблеми адміністративно-правового забезпечення оптимізації державного управління в Україні на сучасному етапі: Наукова доповідь / За аг. ред. О.Ф.Андрійко. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2014 р. – 40 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88