HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Мельник Алла Анатоліївна
к.ю.н. асистент кафедри Адміністративного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи в Управлінні міжнародних зв'язків а також під час роботи викладачем.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво виробничою практикою студентів в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Інші професійні навички: адміністративне право, юридична лінгвістика
Області професійних інтересів: адміністративне право, теорія держави і права

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правничої думки в Київському університеті
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2019 до по тепер - асистент, кафедра адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 2018 до 2019 - Провідний юрист Навчально-наукового центру медичного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2011 до 2015 - юрист І-ї категорії Науково-дослідної частини «Центр досліджень проблем прав людини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2010 до 2011 - Асистент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2004 до 2006 - Старший викладач кафедри державного управління та права , права Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, Освіта
з 2001 до 2004 - Викладач кафедри правових дисциплін, Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Т. Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.11.2015 до 30.10.2018 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, аспірантур, навчання
з 14.01.2010 до 14.03.2010 - Національна академія державного управління при Президентові України Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, навчання

Додаткова інформація

Публікація - Мельник А.А.Якість закону: аналіз доктринальних підходів //Правова держава.Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,2018. Вип. 29. С. 469–475.
Публікація - Мельник А.А.Якість закону як передумова його досконалості //Альманах права.2017. Вип.8.С. 206–209. Index Copernicus International
Публікація - Мельник А.А. Техніко-юридичний аспект якості закону // Науковий журнал Право і суспільство. 2018. Вип. 4. С. 38–43
Публікація - Мельник А.А.Правова якість закону як аспект правового прогресу//Альманах права.2016.Вип.7. С.197–200.
Публікація - Мельник А.А.Якість закону в аспекті конституційної реформи: критерії виміру // Соціологія права. 2015.Вип. 3–4(14–15).С.323–328.
Публікація - Мельник А.А.Правова лінгвістика: основні риси та особливості // Адміністративне право і процес.2015.Вип. 1(11).С.365–373.
Публікація - Мельник А.А.Властивості, принципи та стандарти як складові якості закону//Альманах права.2014.Вип. 5.С.247–252.
Публікація - Мельник А.А. Якість як принципова вимога дієвого закону // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. Вип. ІІІ. С. 366–369.
Конференція - Мельник А.А. Мова права та мова закону: основні аспекти співвідношення // «Компаративістські читання». Проблеми теорії держави і права: збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 20-21 травня 2011 р.). Київ-Львів: ЛьвДУВС, 2011. С. 49-54.
Конференція - Мельник А.А. Мова права як культурна цінність // «Сьомі юридичні читання»: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 19-20 травня 2011 р.) – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 194-197.
Конференція - Мельник А.А. Мова закону як важливий фактор ефективності правової системи // «Актуальні питання реформування правової системи України»: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 17-19 червня 2011 р.) – Луцьк. Волинська обласна друкарня, 2011. С. 47-48.
Конференція - Мельник А.А. Якість як принципова вимога дієвого закону // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Вип. ІІІ. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. С. 366-369.
Конференція - Мельник А.А. Термінологія правового закону важливий аспект правової політики // Міжнародної науково-практичної конференції "Правова політика в Україні: питання теорії та практики" (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.). К., 2014. С. 83-85.
Конференція - Мельник А.А. Теоретико-методологические аспекты качества закона // «Теоретико-методологические конституционные основы устойчивого развития национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения правового государства» : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию юридического факультета Белорусского государственного университета (Минск, 19-20 октября 2015). Мі
Конференція - Мельник А.А. Наукові основи якості закону // «Юридична наука і практика: виклики часу»: (Матер. V Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 12 березня 2015 р.) Київ. Національний авіаційний університет, 2015 р.). С. 64-67.
Конференція - Мельник А.А. Наукові основи якості закону // «Юридична наука і практика: виклики часу»: (Матер. V Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 12 березня 2015 р.) Київ. Національний авіаційний університет, 2015 р.). С. 64-67.
Конференція - Мельник А.А. Техніко-юридичні критерії якості закону // «Актуальні питання реформування правової системи України»: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26-27 червня 2015 р.). Луцьк. Вежа-Друк, 2015. С. 40-42.
Конференція - Мельник А.А. Якість закону в аспекті правової культури // «Національна ідея та правосвідомість в умовах трансформації сучасного українського суспільства»: Зб. доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. / (м. Ірпінь, 18 листопада 2016 р.). – Вінниця. ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 157-163.
Конференція - Мельник А.А. Мова закону як фактор ефективності правового впливу // «Дух і мова закону»: Матер. міжнар. наук.- практ. конференції (Київ, 25 квітня 2016 р.) Київський національний лінгвістичний університет; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інституту законодавчих передбачень та правової експертизи», 2016. С. 32-33.
Конференція - Мельник А.А. Юридична техніка як засіб підвищення якості закону // «Актуальні питання реформування правової системи України»: зб. матеріалів XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24-25 червня 2016 р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 49-51.
Конференція - Мельник А. А. Законодавча техніка як засіб підвищення якості закону // «Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування»: тези доп. та повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-25 листопада 2016 р.). Харків: Право, 2016. С. 67-70.
Конференція - Мельник А.А. Забезпечення якості законів як важливий напрям реформування законодавства // «Держава і право та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського)»: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.) Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 237-239.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88