HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Худенко Олександр Олександрович
к.ю.н. асистент кафедри Господарського права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички викладання отримав під час роботи асистентом кафедри господарського права.
Організаційно-управлінська компетентність: брав участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій.
Інші професійні навички: здійснює адвокатську діяльність.
Області професійних інтересів: господарське право, господарське процесуальне право, практика Європейського суду з прав людини, конкурентне право, право інтелектуальної власності, економіка.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: наукометричні бази, месенджери, електронна пошта.
Інші комп'ютерні навички: використання системи Bitrix24 для обліку публікацій викладачів кафедри.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання ЄСПЛ
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Альтернативні способи врегулювання та вирішення господарських спорів
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право, бакалаври
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Виконання рішень господарських судів
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Представництво в господарському праві і процесі

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2018 до по цей час - асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2014 до 2017 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, здобувач кафедри господарського права, захистив дисертацію на тему "Правове регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності" на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.04.
з 2013 до 2014 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту (дипломна робота на тему "Конкурентно-правове регулювання використання інтелектуальної власності в господарській діяльності (на прикладі об’єктів патентного права)").

Іноземна мова

Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Худенко О.О. Судова правотворчість у питаннях господарської юрисдикції / О.О. Худенко // Економіка та право. – 2019. – №3 (54). – С. 34-38.
Публікація - Худенко О.О., Рєзнікова В.В. Державна реєстрація авторського права (авторських договорів): значення та проблеми для суб’єктів господарювання / О.О. Худенко // Адміністративне право і процес. – 2017. – № 2. – С. 128-135.
Публікація - Худенко О.О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції / О.О. Худенко // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 1. – С. 186-194.
Публікація - Худенко О.О. Горизонтальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності / О.О. Худенко // Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2015. – № 1. – С. 113-118.
Публікація - Худенко О.О. Вертикальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності / О.О. Худенко // Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2015. – № 2. – С. 119-123.
Публікація - Худенко О.О. Визначення ефективності та допустимості обмежень в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності / О.О. Худенко // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 1. – С. 187-194.
Публікація - Худенко О.О. Поняття та зміст узгоджених дій суб’єктів господарювання, їх співвідношення з антиконкурентними узгодженими діями [Електронний ресурс] / О.О. Худенко // Часопис Академії адвокатури України. - 2015. - Т. 8, № 1. – Т. 8. - С. 52-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2015_8_1_9.pdf
Публікація - Худенко А.А. Классификация согласованных действий относительно прав интеллектуальной собственности / А.А. Худенко // Legea si Viata. – 2015. – № 5. – Т. 4. – С. 100-104.
Публікація - Худенко О.О. Місце інтелектуальної власності в процесі здійснення господарської діяльності / О.О. Худенко // Право і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 106-113.
Публікація - Худенко О.О. Теоретичні проблеми співвідношення патентної монополії та конкурентно-правового регулювання в сфері господарської діяльності / О.О. Худенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". – 2013. – Вип. 4. Т. 1. – С. 127-131.
Нагорода - грамота Ради адвокатів Київської області «За професіоналізм у адвокатській діяльності».
Членство в організації - Науково-практична рада Ради адвокатів Київської області.
Членство в організації - Комітет цивільного права та процесу Ради адвокатів Київської області.
Курс - Introduction to US Market Economy, ACLC, 2015; Anatomy of M&A, ACLC, 2015 DL-101 General Course on Intellectual Property, WIPO, 2012
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 29.03.2019, 001062/19 КС, Спори за позовами прокуратури в інтересах держави.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 22.03.2019, 027348/19 КС, Врегулювання спору за участю судді у цивільному процесі.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 23.11.2018, 890532/18 КС, Докази і доказування на стадії досудового розслідування.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 12.10.2018, 005536/18 КС, Дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення ПАЕ.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 28.09.2018, 004016/18 КС, Загальні питання призначення та проведення судових експертиз.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 08.06.2018, 003388/18 КС, Нові тенденції в захисті прав інтелектуальної власності.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 01.06.2018, 003005/18 КС, Домашнє насильство: пошук дієвих механізмів захисту та протидії.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 09.02.2018, 000548/18 КС, Проблемні питання застосування нових кодексів.
Сертифікат - Рада адвокатів Київської області, 12.12.2017, 000033/17 КС, Етичні засади адвокатської професії.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net