HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Бондаренко Богдан Дмитрович
к.ю.н. асистент кафедри Теорії права та держави

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів, практичними працівниками та ін.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво студентами в межах навчального плану.
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Теорія права. Філософія права.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Комунікація: Високий рівень
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правової та державницької думки

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2019 до по т.п. - асистент кафедри теорії права та держави, Київський національний уніеврситет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2016 до 2018 - Аспірантура. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, буд. 64/13, м. Київ, 01601, Україна, науковий ступінь кандидата юридичних наук, «Закономірності як предмет загальної теорії права» (2018).

Іноземна мова

Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономерности в праве: доктринальные аспекты типологии (State and law regularities: doctrinal aspects of the typology) // Visegrad Journal on Human Rights. Bratislava: Pan-European University Faculty of Law, 2018. 3 (volume 1). P. 32–37.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Основні типи правового пізнання закономірностей у праві. // Право і суспільство. 2018. № 4. С. 3–8.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві: методологічна основа дослідження // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. Випуск № 10. С. 43–47.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві як засіб відображення принципу верховенства прав людини: підходи до класифікації // Альманах права. Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні засади. 2017. Випуск 8. С. 125–127.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Загальнотеоретичні закономірності як важливий аспект правового прогресу // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. 2016. Випуск 7. С. 104–108.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірності як засіб інтеграції поглядів на предмет загальнотеоретичної науки // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. 2015. Випуск 6. С. 572–576.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірний характер системності джерел у праві. Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права: тези допов. та повідомл. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3–4 жовт. 2019 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. Харків: Право, 2019. С. 122–124.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Предмет загальнотеоретичної науки: проблеми розуміння. Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Київ, 25 квітня 2019 р.). Київ: «Видавництво Людмила», 2019. С. 459-462.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірності як філософсько-правова категорія // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 липня 2018 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018. С. 6–9.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві та суміжні наукові категорії // Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О. Б. Костенка): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 квітня 2018 р.). Київ: «Видавництво Людмила», 2018. С. 94–97.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Предмет теорії права та держави та його вплив на юридичну практику // Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice: conference proceedings (Lublin, April 17, 2018) / ISAP, Lublin: Baltija Publishing, 2018. P. 15–18.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Системність права як нормативна основа правової системи // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2–3 листопада 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. Харків: Право, 2017. С. 246–249.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві: філософські підходи до дослідження // Актуальні питання реформування правової системи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 16–14 червня 2017 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 11–14.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Еволюція наукових уявлень про предмет теорії права і держави // Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського) збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.) / за заг. ред. А. Є. Шевченко. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 145–147.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Закономірний характер системності права як нормативної основи правової системи // Актуальні питання реформування правової системи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 7–9.
Публікація - Бондаренко Б. Д. Правові закономірності в аспекті типологічної характеристики сучасного праворозуміння // Актуальні питання реформування правової системи України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 26–27 червня 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. С. 9–12.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88