HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Дідич Тарас Олегович
д.ю.н. професор кафедри Теорії права та держави

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів, практичними працівниками та ін.
Організаційно-управлінська компетентність: З грудня 2018 р. – Голова науково-методичної комісії юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Інші професійні навички: Більше 12 років беру участь у підготовці законопроектів, проектів підзаконних нормативно-правових актів (їх частин), пакетного нормопроектування, супровідної документ. до проектів юридичних документів
Області професійних інтересів: правоутворення, правотворчість, законодавча техніка, правова експертиза, правотворча політика, законодавча діяльність.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правової та державницької думки
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Практика сучасного нормопроектування в Україні
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2014/15 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія політичних та правових вчень
2014/15 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія політичних та правових вчень
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи юридичної техніки

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2005 до 2010 - доцент кафедри теорії та історії держави і права , Київський університет права НАН України, Освіта
з 2010 до 2012 - завідувач кафедри теорії та історії держави і права, Київський університет права НАН України, Освіта
з 2012 до 2015 - доцент кафедри теорії права та держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2018 до 2019 - доцент кафедри теорії права та держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2019 до - професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2003 р. до 2005 р. - Аспірантура. Київський університет права НАН України, науковий ступінь кандидата юридичних наук, «Нормопроектування: теоретико-правовий аспект»
з 02.2010 р до - Семінар-тренінг «Методика викладання права у вищому навчальному закладі» (м. Київ),
з 05.2010 р. до - Практична конференція. «Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі» (Словаччина, м. Кошице, Угорщина, м. Мішкольц).,
з 05.2011 р. до - Стажування. Міжнародна школа-практикум молодих учених-юристів «Держава в мінливому світі» (Російська Федерація, м. Москва, Інститут законодавства та порівняльного правознавство при уряді РФ),
з 10.2014р. до - Стажування. Конгрес США, Програма «Верховенство права» (США, м. Вашингтон). Отримано сертифікат.,
з 10.2018 р. до - Стажування. Університет імені Аристотеля (Греція, м. Салоніки). Отримано сертифікат ,
з 2015 до 2018 р. - Докторантура. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01601, Україна, науковий ступінь доктора юридичних наук, «Теоретико-методологічні засади правоутворення»
з 01.01.2020 до 30.06.2020 - Стажування. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України; вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01601, Україна,

Іноземна мова

Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Дідич Т.О. Правоутворення в Україні: теоретико-правові і практичні аспекти: монографія. Київ: Видавництво Ліра–К, 2017. 492 с.
Публікація - Дідич Т.О. Нормопроектування: питання теорії та методології: монографія. Київ: Видавництво Європейського університету, 2010. 160 с.
Публікація - Дідич Т.О. Правова система та законотворчий процес в Україні // Вступ до теорії правових систем: монографія / за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2006. Розділ 3, п/р. 3.2. С. 338–371.
Публікація - Дідич Т.О. Розвиток практики правоутворення як умова забезпечення верховенства права // Верховенство права як принцип правової системи: монографія у 2-х кн. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; відповід. ред. Н. М. Оніщенко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2008. Кн. перша: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії. Розділ 2, п/р. 2.4. С. 248–276.
Публікація - Дідич Т.О. Розвиток правоутворення в умовах трансформації суспільства // Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: монографія / за ред. Ю. Л. Бошицького. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2009. Розділ 1, п/р. 1.6. С. 120–147.
Публікація - Дідич Т.О. Становлення правоутворення в контексті трансформації державно-правового впливу на суспільство // Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. Розділ 1, п/р. 1.3. С. 42–62.
Публікація - Дідич Т.О. Правотворчість: проблеми практики // Дія права: інтегративний аспект: монографія / Відповід. ред. Н. М. Оніщенко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2010. Розділ 2, п/р. 2.2. С. 217–240.
Публікація - Дідич Т.О. Паритетні основи участі державних і недержавних суб’єктів у правотворчій діяльності як умова гармонійного розвитку законодавства // Принципи рівності у праві: теорія і практика: монографія / за заг. ред. Н. М. Оніщенко. Київ: Вид-во «Юрид. думка», 2014. Розділ 1, п/р. 1.8. С. 150–174.
Публікація - Дідич Т.О. Правоутворення: поняття та сутність явища // Часопис Київського університету права. 2006. № 1. С. 35–40.
Публікація - Дидыч Т.О. Правообразование в аспекте природно-правового типа правопонимания // Legea si Viata. 2017. № 2. С. 26–30.
Публікація - Дідич Т. О. Теоретико-методологічні засади правоутворення як предмет наукового пізнання: аналітичний вимір // Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. – 2018. – Вип. 9. – С. 167-172
Публікація - Дідич Т.О. Моніторинг сучасного стану правоутворення в Україні: пізнавально-правові аспекти // Альманах права. правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. – 2019. – Вип. 10. – С. 45-50.
Публікація - Дідич Т.О. Правоутворення в сучасній Україні: комунікативно-інституційний вимір // Соціологія права. Науково-практичний журнал. – 2019. – №1-2. С. 18-26.
Публікація - . Didych T., Bobrovnyk S., Shevchenko A. Forms of Modern Lawmaking in the System of a Theoretical and Applied Paradigm of Law Knowledge // International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8 Issue-4S, November 2019, ISSN: 2277-3878 (Online). P. 78-82. URL : https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-4s/ (дата звернення: 16.12.2019 р.)
Публікація - Didych T., Petryshyn O., Petryshyna M., Hyliaka O. The Features of the System of Normative-Legal Acts of Local Self-Government of Ukraine: A Rejection of the Soviet Union Postulates in Favour of the European Union Values // Baltic Journal of Europеan Studiеs. Volume 9 (2019): Issue 3 (Sep 2019). ISSN: 2228-0596. P. 286–310. URL : https://content.sciendo.com/view/journals/bjes/9/3/article-p286.xml. (дата звернення: 16.12.2019 р.).
Публікація - Дідич Т.О. Проблеми координації нормопроектної діяльності в контексті міжнародної інтеграції України // Правова держава. 2008. Вип. 19. С. 114–121.
Публікація - Дідич Т.О. Розвиток нормопроектування в умовах перехідного періоду становлення державно-правових інституцій (теоретико-правовий аспект) // Часопис Київського університету права. 2008. № 4. С. 240–243.
Публікація - Дідич Т.О. Концептуалізація нормопроектування в контексті модернізації правотворчості (теоретико-правовий аспект) // Вісник Академії правових наук України. 2008. № 4. С. 77–80.
Публікація - Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. 2008. № 42. С. 694–696.
Публікація - Дідич Т.О. Правоутворення: проблематика розуміння та розвитку // Правова держава. 2009. Вип. 20. С. 150–158.
Публікація - Дідич Т.О. Генеза правоутворення // Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 29–35.
Публікація - Дідич Т.О. Правотворчі засади стабілізації розвитку суспільства // Правова держава. 2010. Вип. 21. С. 143–150.
Публікація - Дідич Т.О. Правотворення та державотворення: особливості взаємодії в сучасних умовах розвитку України // Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 13–17.
Публікація - Дідич Т.О. Правоутворення як особливе процесуальне явище: питання теорії // Право і громадянське суспільство. 2013. № 2. С. 74–82. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-3-2013/item/104-pravoutvorennia-iak-osoblyve-protsesualne-iavyshche-pytannia-teorii-didych-t-o.
Публікація - Дідич Т.О. Поглиблення взаємодії держави та громадянського суспільства як передумова вдосконалення правотворчості в Україні // Право і громадянське суспільство. 2013. № 3. С. 11–20. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/119-pohlyblennia-vzaiemodii-derzhavy-ta-hromadianskoho-suspilstva-iak-peredumova-vdoskonalennia-pravotvorchosti-v-ukraini-didych-t-o
Публікація - Дідич Т.О. Ціннісний вимір правоутворення в сучасному правовому світогляді // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. 2014. Вип. 5. С. 165–170.
Публікація - Дідич Т.О. Сучасне правоутворення в умовах інтеграційних процесів в Україні // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. 2015. Вип. 6. С. 168–173.
Публікація - Дідич Т.О. Правоутворення як самостійне поняття: доктринальні підходи до розуміння // Право і суспільство. 2016. № 3. С. 11–16.
Публікація - Дідич Т.О. Удосконалення правоутворення в Україні: теоретико-правовий і практичний вимір // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). Економіко-правовий науково-практичний журнал. 2017. № 1–2 (68–69). С. 3–8.
Публікація - Дидыч Т.О. Развитие государственности и правовой системы Украины в современных условиях // Юстыцыя Беларусі. 2012. № 6. С. 56–57.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88