HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Чаюк Тетяна Андріївна
к.ф.н. викладач кафедри Іноземних мов

Рідна мова: українська, російська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційні навички, зумовлені викладанням мовної дисципліни у вищому навчальному закладі
Організаційно-управлінська компетентність: залучаю студентів до участі у конференціях, робота з базою перекладів КНУ , наповнення Бази по своїй кафедрі
Інші професійні навички: Високоякісні навички письмового перекладу, зокрема юридичного, регулярно удосконалюю під час роботи перекладачем-фрілансером
Області професійних інтересів: • когнітивна лінгвістика • лінгвокультурологія • міжкультурна комунікація • психолінгвістика • методика викладання іноземних мов у ВНЗ • особливості юридичного перекладу (англійська мова)

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Інші комп'ютерні навички: Використовую програми Word та PowerPoint, продукти Google у викладацькій роботі

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2019 до дотепер - викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2016 до 2019 - асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1996 до 2013 - асистент кафедри англійської філології , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2013 до 2016 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, аспірантура кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (з відривом від виробництва)., кандидат філологічних наук
з 1990 до 1995 - Київський університет імені Тараса Шевченка, «романо-германська філологія», філолог, перекладач з англійської та німецької мов.
з 1989 до 1994 - Київський університет імені Тараса Шевченка, «російська мова та література», філолог, викладач російської мови та літератури

Додаткова інформація

Публікація - • Чаюк Т. А. Онлайн інструменти для оцінювання іншомовної компетентності студентів вищих закладів освіти: зарубіжний досвід / Т. А. Чаюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 73, № 5, 2019. – С. 185–205. Видання WOS, DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2501
Публікація - • Чаюк Т. А. Оцінка як засіб лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ / Т. А. Чаюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка “Філологічні науки” : [Зб. наук. пр.]. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2019. – Вип. 1. – С. 135–139.
Публікація - • Чаюк Т. А., Ковальчук І. В. Лінгвокультурні особливості оцінності в рекламному дискурсі журналу "Britain" / Т. А. Чаюк, І. В. Ковальчук // Science and Education a New Dimension. Philology, VІІ(63). – Issue: 212, 2019. – Р. 11–14.
Публікація - • Дунаєвська О. В., Чаюк Т. А. Метафоризація концепту LIFE / ЖИТТЯ в англомовному поетичному рок-дискурсі (на матеріалі текстів пісень інді-рок-гурту Imaginedragons ) / О. В Дунаєвська, Т. А. Чаюк // Science and Education a New Dimension. Philology, VІІ(33). – Issue: 199, 2019. – Р. 31–34.
Публікація - • Дунаєвська О. В., Чаюк Т. А. Конотативний потенціал англомовних вторинних власних назв: лінгвокультурний аспект / О. В Дунаєвська, Т. А. Чаюк // Закарпатські Філологічні студії: [Зб. наук. пр.]. – Вид-во Ужгородського національного університету, Ужгород, 2019. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 83–87.
Публікація - • Дунаєвська О. В., Чаюк Т. А. Конотативний потенціал англомовних вторинних власних назв: лінгвокультурний аспект / О. В Дунаєвська, Т. А. Чаюк // Закарпатські Філологічні студії: [Зб. наук. пр.]. – Вид-во Ужгородського національного університету, Ужгород, 2019. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 83–87.
Публікація - • Чаюк Т. А. Сучасні погляди на дитяче мовлення у лінгвістиці та психолінгвістиці // Science and Education a New Dimension. Philology, V(30). – Issue: 117, 2017. – Р. 7–11.
Публікація - • Чаюк Т. А. Концепт PLAY як ціннісний елемент дитячої картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [Зб. наук. пр.]. – К. : Київський університет, 2017. – Вип. 57 – С. 410–417.
Публікація - • Чаюк Т. А. Концепт toy в сучасній британській дитячій художній літературі // Science and Education a New Dimension: Philology, II(1). – Issue: 17, 2014. – Р. 118–123.
Публікація - • Чаюк Т. А. Вербалізація концепту MONEY в сучасній британській дитячій літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : [Зб. наук. пр.]. – К. : Київський університет, 2012. – Вип. 21. – С. 525–536.
Публікація - • Чаюк Т. А. Концепт ПРИВАТНІСТЬ у сучасній британській дитячій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [Зб. наук. пр.]. К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 37. – С. 413–421.
Публікація - • Чаюк Т. А. Основні групи концептів в сучасній британській літературі для дітей // Літературознавчі студії : [Зб. наук. пр.]. – К. : Київський університет, 2004. – Вип. 10– С. 341–345.
Публікація - • Чаюк Т. А. Концепт “BIRTHDAY” в світобаченні дитини в британському суспільстві // Мовні і концептуальні картини світу : [Зб. наук. пр.]. – К. : Київський університет, 2004. – Вип. 10 – С. 661–669.
Публікація - • Чаюк Т. А. Концепт HOME в світобаченні дитини і дорослої мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : [Зб. наук. пр.]. – К. : Київський університет, 2004. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 338–343.
Публікація - • Чаюк Т. А. Роль тестування в сучасному навчальному процесі. Вісник. “Іноземна філологія” // гол. ред. С. Ю. Ніколаєва – Київ, 1997. – Вип. 26. – С. 22–24.
Публікація - • Програма співбесіди з англійської мови для іноземних громадян (для національного медичного університету імені О.О Богомольця) / Упоряд.: Т. А. Білецька, Л. П. Пастушенко, Т. А. Чаюк / за ред. проф. Н. М. Гаєвської. ВПЦ К.: Логос, 2019. – 21 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88