HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Топчій Оксана Василівна
д.ю.н. викладач кафедри Іноземних мов

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційні навички, зумовлені викладанням мовної дисципліни у вищому навчальному закладі
Організаційно-управлінська компетентність: Координація самостійної роботи студентів
Інші професійні навички: Високоякісні навички письмового перекладу, зокрема юридичного, регулярно удосконалюю під час роботи перекладачем-фрілансером
Області професійних інтересів: • Проблеми сучасної педагогіки та андрагогіки • Професійна компетентність • Інформаційна безпека неповнолітніх

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень
Інші комп'ютерні навички: Базовий пакет MS Word

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2018 до дотепер - викладач кафедри іноземних мов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2004 до 2018 - асистент кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Інституту Філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2017 до 2019 - Ужгородський національний університет, доктор юридичних наук
з 2008 до 2012 - Національна академія внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук
з 1999 до 2004 - Київський національний лінгвістичний університет, «англійська мова, французька мова та зарубіжна література»
з 1999 до 2001 - Київський національний торговельно-економічний університет, Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»

Іноземна мова

англійська C2
французька B2

Додаткова інформація

Публікація - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: " Формування професійної компетентності майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України ".
Публікація - захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні".
Публікація - Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні: сучасний стан і тенденції реалізації : монографія. Ужгород, 2019. 512 с.
Публікація - Види інформаційної безпеки неповнолітніх: новий погляд на усталені підходи. // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 1. С. 122-126.
Публікація - Проблеми номінації сучасних юридичних явищ в поняттєво-категоріальному апараті інформаційної безпеки неповнолітніх. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 11-12 січня 2019 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 16-18.
Публікація - Інформаційна безпека неповнолітніх крізь призму компаративного правознавства. Підприємництво, господарство і право. № 7 (269). К., 2018. С. 154-158.
Публікація - Міжнародно-правове регулювання сфери забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх. //Jurnalul Jurįdic national: Teorie şi Practica. № 6 (34). Chişinâu, 2018. С. 102-106.
Публікація - Підготовка фахівців для національної поліції у світлі реформування юридичної освіти України /О.В. Топчій// Тези доповідей науково-практичної конференції «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України ( 7 квітня 2017 року). – К: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. С. 76-79.
Публікація - Крос-науковий і трансдисциплінарний підходи в наукових дослідженнях з інформаційної безпеки. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи. Міжнародна науково-практична конференція 11-12 березня 2016 р. К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 112-113.
Публікація - Бар’єри на шляху впровадження педагогічних інновацій у навчанні правознавців /О.В. Топчій// Сучасні інновації в педагогіці вищої школи [текст. Тези доповідей науково-теоретичної конференції (29 листопада 2013 року). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. С. 64-66.
Публікація - Професійна компетентність слідчого: пошук оптимальної моделі /О.В. Топчій// Педагогіка та психологія наука, реальність, застосування. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Україна 20-21 квітня 2012 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» 2012, С. 48-50; 10. Talking Politics. Developing Listening and Notetaking Skills/ Навчальний посібник з англійської мови для студентів-політологів. – 2006. – 1
Публікація - Talking Politics. Developing grammar Skills/ Навчальний посібник з англійської мови для студентів-політологів. – 2008. – 200 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88