HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Сюйва Ірина Сергіївна
к.ю.н. асистент кафедри Земельного та аграрного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час виконання обов’язків куратора, проведення виховної роботи серед студентів, організація та проведення освітніх, культурних, наукових та інших заходів
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво курсовими проектами, дипломними та магістерськими роботами, асистентською практикою, беру участь в організації наукових заходів (конференцій, круглих столів)
Інші професійні навички: Беру участь у підготовці науково-консультативних висновків за запитами юридичних та фізичних осіб
Області професійних інтересів: Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Земельне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Земельне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Судова практика захисту земельних спорів

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до 2017 - старший викладач кафедри приватно-правових дисциплін, Університет Сучасних знань, Освіта
з 2017 до 2018 - викладач кафедри правознавства юридичного факультету, Фінансово-правовий коледж, Освіта
з 2018 до 2020 - асистент кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.09 2005 до 30.06.2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Бакалавр права
з 01.09 2009 до 30.06.2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр права
з 02.09.2017 до 07.12 2018 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, стажування за програмою «Школа польського права»

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2
Німецька A1
Польська A1

Додаткова інформація

Публікація - Сюйва І. С. Особливості правового регулювання використання водних ресурсів у сільськогосподарському виробництві // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2012. № 20. Ч. 1. Т. 3. С. 53–55.
Публікація - Правове регулювання використання земель фермерськими господарствами в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Вип. 21. Ч. 2. Т. 2. С. 106–109.
Публікація - Сюйва І. С. Розвиток наукової думки про правове становище фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2013. Вип. 4. Т. 1. С. 236–239.
Публікація - Сюйва І. С. Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2013. Вип. 182. Ч. 2. С. 74–77.
Публікація - Сюйва І. С. Юридична природа використання лісових ресурсів у сільському господарстві України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 6. Т. 2. С. 17–20.
Публікація - Сюйва І. С. Роль та значення лісових ресурсів у сільському господарстві України: правові питання // Право і громадянське суспільство. 2015. № 4 (12). С. 156–163.
Публікація - Сюйва І. С. Окремі правові питання виробництва сільськогосподарської продукції у лісовому господарстві // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від народження академіка В. З. Янчука, м. Київ, 22–23 травня 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 186–187.
Публікація - Сюйва І. С. Правове регулювання виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в лісовому господарстві на прикладі бджільництва // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 18 листопада 2016 року: тези доповіді. Львів, 2016. С. 261–263.
Публікація - Сюйва І. С. Деякі правові питання використання лісових ресурсів у сільському господарстві України та Німеччини // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: V Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 4–5 листопада 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 186–187.
Публікація - Сюйва І. С. Окремі питання адаптації національного законодавства в сфері використання лісових ресурсів у сільському господарстві до законодавства Європейського Союзу. 2017
Публікація - Сюйва І.С. Правові питання використання корисних властивостей лісів у сільському господарстві. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції, м. Харків. 2018. С. 294-298.
Публікація - Сюйва І.С. Законодавство України про безпечність та якість харчових продуктів в сфері тваринництва: окремі проблеми реалізації. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика. Матеріали науково-практичної конференції. Харків. 2018. С. 182-184.
Публікація - Сюйва І.С. Правове регулювання відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції у лісовому господарстві України // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. №6, 2018. С. 191-194.
Публікація - Сюйва І.С. Ґенеза правових досліджень використання лісових ресурсів у сільському господарстві // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2019, №42. Ч. 5. С. 61-67. -Siuiva I.S. Features of Legal Regulation of Handling of Farm Animals During Slaughter in Ukraine // Przeglądu Prawa Administracyjnego. № 1, 2018. S. 76-83
Публікація - Сюйва І. С. Законодавче забезпечення використання лісових ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Право. Людина. Довкілля. ("Law. Human. Environment"). 2019. № 1.
Публікація - Сюйва І. С. Правове регулювання використання тварин у сільському господарстві // Часопис Київського університету права НАН України, 2018 (вип.4). –С. 67-71.
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від народження академіка В. З. Янчука «Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права»(м. Київ, 22–23 травня 2015 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі» (м. Харків, 19–20 грудня 2014 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин» (м. Хмельницький, 17–18 травня 2013 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин» (м. Львів, 18 листопада 2016 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Національний та міжнародно-правовий вимір стійкого розвитку» м. Луцьк, 14 липня 2012 року
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації» (м. Харків, 22–23 червня 2012 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» м. Київ, 4–5 листопада 2016 року
Конференція - Науково-практична конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (Київ. 2018.)
Конференція - Науково-практична конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика» (м. Харків. 2018.)
Конференція - Науково-практична конференції «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах» (м. Харків. 2018.)
Сертифікат - про участь у воркшопі «Новації в процесуальних кодексах України»17-18 березня 2018 року.
Публікація - Сюйва И. Конституционные и законодательные основы деятельности фермерских хозяйств с обособленными фермерскими усадьбами в Украине // Legea Si Viata. 2013. № 10/3. S. 206–209.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net