HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Білик Олександра Олегівна
к.ю.н. асистент кафедри Цивільного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Отримала гарні комунікаційні навички під час роботи на посадах юриста та асистента кафедри цивільного права.
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички: Уміння складати юридичні документи, висновки, надавати консультації з правових питань. Уміння проводити семінарські заняття зі студентами різних курсів.
Області професійних інтересів: Сімейне право, договірне право, особисті немайнові права, практика Європейського суду з прав людини.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Впевнений користувач MS office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook), працюю з базами даних (“ЛІГА Закон” тощо).

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Римське право
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договірне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Вчення про юридичні особи

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 14.05.2018 до 30.06.2018 - Асистент , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.11.2018 до 30.06.2019 - Асистент , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 10.09.2019 до - Асистент , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.09.2007 до 30.06.2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Бакалавр
з 01.09.2011 до 30.06.2013 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр

Іноземна мова

Російська C2
Англійська C2
Французька A2

Додаткова інформація

Публікація - Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект / О.О.Білик. – Київ.: Знання України, 2017. – 259 [1] с.
Публікація - Проблемні питання визначення моменту початку «окремого проживання подружжя»: судова практика США та Канади / Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – К.: Київський університет права, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – № 1. – С. 332-337.
Публікація - Договірне регулювання режиму окремого проживання подружжя / Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження». – К.: Університет «Україна», 2014. – № 1. – С. 182-190.
Публікація - Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 65. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2014. – С. 139-146.
Публікація - Необхідність фактичного роздільного проживання при встановленні режиму окремого проживання подружжя / Альманах права. Правовий світ: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2014. – С. 380-384.
Публікація - Співвідношення фактичної сепарації і режиму окремого проживання подружжя в сімейному праві України / Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – К.: Київський університет права, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – № 4. – С. 206-210.
Публікація - Встановлення і припинення режиму окремого проживання подружжя: шляхи вдосконалення правового регулювання / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 60. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2013. – С. 298-305.
Конференція - Поняття і ознаки режиму окремого проживання подружжя / Сучасні проблеми правової системи України. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р. (м. Київ). / За заг. ред. Ю.Л.Бошицького, О.В.Чернецької, Н.О.Армаш, О.О.Кваші, Л.Л.Кінащук, В.В.Луця, О.О.Харчука. – Випуск 7. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – С. 156-158.
Конференція - Припинення режиму окремого проживання подружжя у разі поновлення сімейних відносин / «Верховенство права та правова держава»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 74-76.
Конференція - Правова конструкція «окремого проживання подружжя» в судовій практиці штату Каліфорнія, США / Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 жовтня 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 53-57.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net