HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Костицький Василь Васильович
д.ю.н. професор кафедри Теорії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: 1) академік Національної академії правових наук України; 2) народний депутат України I, II, III скликань; 3) Заступник Міністра фінансів; 4) член Парламентської Асамблеї Ради Європи, віце-президент,
Організаційно-управлінська компетентність: Керівник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Президент Міжнародної екологічної академії.
Інші професійні навички: Фахівець за спеціальністю «Правознавство» (1978), Психологія та педагогіка вищої школи (1988); Інженер-економіст (1991); Судовий експерт з «Мистецтвознавства» за напрямом «Інформаційна безпека»
Області професійних інтересів: Соціологія. Теорія. Філософія права. Екологічне право. Інформаційне право та інформаційна безпека. Президент Міжнародної екологічної академії; Головний редактор журналів «Соціологія права» ,»Малий і середній бізнес» та редактор журналу «Екологічне право».

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: високий
Створення контенту (програм, сайтів): високий
Мережева та програмна безпека: високий
Вирішення проблем: високий
Інші комп'ютерні навички: високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Права людини
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Корпоратичвна на професійна етика
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Соціологія права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Філософія права
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Соціологія права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійна та корпоративна етика
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Соціологія права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Права людини
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Права человека
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійна та корпоративна етика
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правові аспекти природокористування/ Актуальні проблеми міжнародних відносин/ Права людини
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Соціологія права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Права людини
2015/16 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Сучасні проблеми праворозуміння

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з до - , , Освіта
з 1978 до 1979 - викладач (за сумісництвом) , Львівський державний університет імені Івана Франка, Освіта
з 01.09.1987 до 17.09.1991 - старший викладач, доцент , Львівський політехнічний інститут, Освіта
з 1993 до 1995 - Зав. кафедрою теорії та історії держави і права , Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, Освіта
з 1999 до 2001 - директор Науково–дослідного інституту приватного права і підприємництва, Національна академія правових наук України, Освіта
з 16.11.2005 до 11.09.2006 - Зав. кафедрою міжнародного права , Українська академія бізнесу і підприємництва, Освіта
з 12.06.2006 до 14.05.2007 - начальник Науково-дослідницького центру з проблем оподаткування, Національний університет державної податкової служби; з 08.12.2006р. - Національна академія державної податкової служби, Освіта
з 15.05.2007 до 31.08.2008 - директор Юридичного інституту , «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету, Освіта
з 01.09.2015 до - Професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 05.2018 до - Педагогічний університет ім. Комісії народної освіти, м. Краків, Польща (2018-2019),
з до - Міжнародна академія довкілля, м. Женева, Швейцарія (1991),

Іноземна мова

Польська B2
Англійська B2

Додаткова інформація

Конференція - Міжнародна наукова конференція, місто Краків, 30 травня 2019 року «Місцеве самоврядування та проблеми децентралізації влади: польський і міжнародний досвід»: (Wasyl W. Kostytsky «Samorząd lokalny jako odrębna gałąź władzy ludowej: Monteskiusz i współczesne problemy modelowania władzy)
Публікація - Wasyl W. Kostytsky., Kwestia oceny dziedzictwa prawnego Leona Petrazyckiego w nowoczesnej doktrynie prawnej Ukrainy / Wasyl W. Kostytsky // Leon Petrazycki i jego dzielo. – Warszawa. –Stydia Iridica. –2018. – p. 163-184.
Публікація - Kostytsky V. Environmental Law as the Theologically Sociological Phenomenon. Yearbook of Ukrainian Law: Coll. Of scientific papers / responsible for the issue O.V.Petryshyn. – Kharkiv: Law, 2019. - №11. – 472р. (р.315-327).
Публікація - Костицький В.В., Кобан О.Г. Обмеження правом законодавчої та судової влади: монографія / В.В. Костицький, О.Г. Кобан. – К.: «Видавничий дім «АртЕк», 2017. – 228с.
Публікація - Костицький В.В. Сучасне праворозуміння та законотворення /Костицький // Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції /Упорядники: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Ю.О. Волошин, І.М. Мищак. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 498с.(С.11-50).
Публікація - Костицький В.В. Соціологія права : (науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми розвитку сучасної науки) (видання друге) / Василь Костицький, Ольга Кобан ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. — Київ : Коло, 2016. — 256 с.
Публікація - Теолого-соціологічне розуміння права: Конституція України як суспільний договір Liber Amirorum до 55-річчя О.Л. Копиленка : [монографія] / авт.. кол.; за ред.. д.ю.н. О.О. Гріненко. – Київ; Одеса : Фенікс, 2016. С.329-339. (Колективна);
Публікація - Костицький В. В. Екологічне право України : [підручник]. 1 кн. – Дрогобич: Коло, 2012. – 360 с.; 2 кн.– Дрогобич: Коло, 2013. – 363 с.
Публікація - Повітряне право України [навч. посіб.] / [В. В. Костицький та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, проф. В. В. Костицького ; Нац. авіа. ун-т, Ін-т законодав. передбачень і правової експертизи. – Дрогобич : Коло, 2011. – 550 с.
Публікація - Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / В. В. Костицький ; Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. – К. : УСП МСБ ”Eusmeu”, 2003. – 772 с. – (Серія ”Екологічна бібліотечка” ; №5) (Бібліотечка журналу ”Малий та середній бізнес”).
Публікація - Костицький В. В. Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії / В. В. Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і правової експертизи. – К., 2003. – 198 с.
Проект - Проект Конституції Українги (Костицький В.В. Конституція України (проект нової редакції) / – Дрогобич: Коло, 2015. – 100 с.).
Проект - Проект Кодексу суддівської етики. (Костицький В. В. Соціолого-правовий зміст Кодексу суддівської етики (акт корпоративного саморегулювання чи корпоративне закріплення морально-етичних вимог суспільства) / В. Костицький // Соціологія права. – 2013. – № 1 (7). – С. 4-8).
Публікація - Проект Екологічного кодексу України (Костицький В. В. Методологічні проблеми кодифікації екологічного законодавства / В. Костицький // Малий і середній бізнес (Право, Держава, Економіка). – 2011. – № 3-4. – С. 3-6).
Публікація - Рекомендації власникам веб-ресурсів, цільовою аудиторією яких є діти (Рекомендації власникам веб-ресурсів, цільовою аудиторією яких є діти / Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. В. Костицького. – Київ, 2011. – 8 с.).
Публікація - Концепція захисту суспільної моралі в Україні (Концепція захисту суспільної моралі в Україні / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. В. Костицького. – Київ, 2011. – 20 с.).
Публікація - Пам’ятка для батьків дітей-користувачів Інтернет. (Пам’ятка для батьків. Діти. Інтернет. Мобільний зв’язок. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. В. Костицького. – К.: Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, 2010. – 28 с.).
Проект - Проект Концепції Аграрного кодексу України (Костицький В. В. Соціально-економічні та політико-правові засади кодифікації аграрного законодавства/ В. Костицький // Малий і середній бізнес. – 2009. № 1-2. – С. 61-66 (у співав.).
Публікація - Модель (концепція) організації влади в Україні.( Костицький В.В. Щодо питання про розподіл влади та місце прокуратури у системі влади: проблеми ренесансу в теорії права / В. Костицький // Вісник прокуратури. – 2009. – № 11. – С. 42-48
Публікація - в епоху глобалізації : [доповідь]; Нац. акад. прав. наук, Київ. регіон. центр. – Київ : [б. в. ], 2011. – 63 с. (Академічні читання ; вип. 18
Публікація - Костицький В. В. Влада народу: сім функціональних гілок влади (проблема ренесансу в теорії права) / В. Костицький // Малий і середній бізнес. – 2010. – № 1-2. – С. 4-15)
Публікація - Основи (Концепція) державно-церковних взаємовідносин в Україні (Костицький В. В. Основи (концепція) державно-церковних взаємовідносин в Україні / В. В. Костицький ; Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. – К., 2003. – 24 с.)
Публікація - Національна стратегія поліпшення становища жінок. (Костицький В. В. Українська жінка заслуговує кращої долі / В. В. Костицький ; Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. – К., 2002)
Проект - Проект Конституції України (Конституція України (проект). – Київ, 1995. – 86с.).
Конференція - Костицький В.В. Екологічна Конституція Землі як цивілізаційний вибір. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах. Матеріали круглого столу, присвяченого 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України В.К. Попова. – Харків, 1 березня 2019 р.) За загальною редакцією професорів А.П. Гетомана і М.В. Шульги. – Харків: «Право», 2019. -244с. (С. 42-45).
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція, місто Дніпро, 22 лютого 2019 року (Костицький В. В. Забезпечення права на сприятливе довкілля як основна функція екологічної держави. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 22 лютого 2019 р. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Дніпро, 2019. С. 91-92).
Семінар - Науковий семінар, місто Дніпро, 8 грудня 2018 року (Костицький В. В. Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матер. наук. семінару, м. Дніпро, 08 грудня 2018 р. Дніпро, 2019. С. 9-11).
Публікація - A strong international voice for business in Ukraine (U.S.-UKRAIN BUSINESS COUNCIL), (Washington, D.C., May 23, 2018);
Публікація - «New policies, strategies and lessons from the past» (Washington, Congreshall, November 10, 2018);
Конференція - Василь Костицький «Національна ідея як основа протидії антиукраїнській інформаційній війні: національні та світові ризики» (США, St. Sophia Religious Assn., Inc.,7911 Whitewood Rd., Elkins Park, PA, 19027 USA (Філадельфія, 06 листопада 2018 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція, місто Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року.( Костицький В.В. Соціальний парадокс Герберта Спенсера та пошуки сучасної моделі держави/ В.В. Костицький // Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року). Хмельниц
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція, місто Київ, 27 квітня 2018 иоку (Костицький В.В. Філосовсько-правове обґрунтування екологічної держави та проблеми української політико-правової політики / В.В. Костицький // Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 27 квітня).– Київ: «Видавництво Людмила», – 2018 – С. 13-15).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція, місто Львів, 2018 (Костицький В.В. Соціальна і правова природа сучасної держави / В.В. Костицький // Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції : Тези Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської. – Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2018. – С. 109-112).
Нагорода - Орден 2000 річчя Різдва Христового (2000)
Нагорода - Грамота Папи Римського Бенедикта ХУІ (2010)
Публікація - Повний кавалер Ордена Святого Рівноапостольного Князя Володимира
Нагорода - Заслужений юрист України (1992)
Нагорода - Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (1996)
Нагорода - Подяка Президента України (1999)
Нагорода - Грамота Верховної Ради України (2002)
Нагорода - Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2004)
Нагорода - Орден «За заслуги» ІІ ступеня (2007)
Нагорода - Медаль до 25-річчя Незалежності України (2016)
Нагорода - Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2017)
Сертифікат - Certificate of Completion of University of Warsaw
Сертифікат - Сертифікат учасника Всеукраїнської програми «Україна. Європа. Світ. Золотий фонд нації»
Сертифікат - Сертифікат Посла Миру (2015) Всесвітньої Федерації Миру
Сертифікат - Certificate of member of the European Chamber Arbitration
Публікація - Certificate of Successful Completion of Bureau Veritas
Сертифікат - Certificate of Сentre for Political and Diplomatic Studies “Know How Fund” on Social Welfare
Публікація - Certificate of USAID on study of ZdrawReform Program headquarters office for Senior Ukrainian Officials
Сертифікат - Екологічний менеджмент (Міжнародна академія довкілля, Женева, Швейцарія, 1991)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net