HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Задоя Костянтин Петрович
к.ю.н. доцент кафедри Кримінального права та кримінології

__

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час адвокаційної кампанії на підтримку законопроекту щодо гармонізації кримінального законодавства України з нормами міжнародного кримінального права
Організаційно-управлінська компетентність: Виконував функції заступника відповідального секретаря та відповідального секретаря відбіркової комісії юридичного факультету.
Інші професійні навички: Добре обізнаний з особливостями розробки проектів нормативно-правових актів, а також — з особливостями складання правових висновків та процесуальних документів
Області професійних інтересів: Кримінальне право України; порівняльне кримінальне право; кримінальне процесуальне право України; міжнародне кримінальне право; міжнародне право прав людини; міжнародне гуманітарне право; конституційне право України, порівняльне конституційне право.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий рівень
Комунікація:
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінальне право Європейського Союзу; Сучасне кримінальне право постсоціалістичних держав; Провадження у Міжнародному кримінальному суді: основні кримінально-правові аспекти
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової та професійної діяльності;Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Джерела сучасного кримінального права іноземних держав; Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини з кримінально-правових питань
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Джерела кримінального права; Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: кримінально-правові аспекти; Основи порівняльного кримінального права
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової та професійної діяльності; Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Заходи кримінально-правового характеру, альтернативні кримінальній відповідальності; Проблеми кваліфікації злочинів проти власності
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Джерела кримінального права; Проблеми Загальної частини кримінального права держав пострадянського простору;Порівняльно-правовий метод у сучасних кримінально-правових дослідженнях; Кримінальне право Європейського Союзу
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2014/15 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми кваліфікації злочинів проти здоров'я населення; Проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової та професійної діяльності; Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину
2014/15 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації злочинів проти власності
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Джерела кримінального права; Проблеми Загальної частини кримінального права держав пострадянського простору;
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми кваліфікації злочинів проти здоров'я населення; Проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової та професійної діяльності; Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину;
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Джерела кримінального права
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації злочинів проти власності
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Джерела кримінального права
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-правові аспекти практики Європейського суду з прав людини
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової та професійної діяльності
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Джерела кримінального права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до сьогодні - доцент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2008 до 2012 - асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2006 до 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінології; кримінально-виконавче право, тема дисертаційної роботи “Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України)”
з 2004 до 2006 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, “правознавство”, ОКР “магістр”, тема дипломної роботи “Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України)”
з 2000 до 2004 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, “правознавство”, ОКР “бакалавр”

Іноземна мова

Англійська B2
Іспанська A2
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Задоя К. Справа МН17. Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальним обраний механізм? // Юридичний вісник України. 2018. N 8(23 лютого-1 березня). С. 12-13 .
Публікація - Задоя К. Справа МН17. Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальним обраний механізм? // Юридичний вісник України. 2018. N 7(16-22 лютого). С. 12-13 .
Публікація - Задоя К. Справа МН17. Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальним обраний механізм? // Юридичний вісник України. 2018. N 6(9-15 лютого). С. 12-13.
Публікація - Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / за заг. ред. О.С. Саєнка, за наук. ред. М.І. Хавронюка. К.: Юрінком Інтер, 2017. 576 с.
Публікація - Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: Злочини проти власності / за ред. М.І Хавронюка. К.: Дакор, 448 с.
Публікація - Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / за ред. М. І. Хавронюка. 2-е вид., переробл. І допов. Київ : Дакор, 2017. 522 с.
Публікація - Задоя К.П. Науково-практичний коментар до статті 159-1 Кримінального кодексу України "Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму" // Вісник кримінального судочинства. 2017. N 2. С. 215-224.
Публікація - Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу. : коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України) / К. Задоя // Юридичний вісник України. 2017.N 35(1-7 вересня). С. 11.
Публікація - Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу. : коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України) / К. Задоя // Юридичний вісник України. 2017. N 34(25-31 серпня). С. 12-13.
Публікація - Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу. : коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України) / К. Задоя // Юридичний вісник України. 2017. N 33(18-24 серпня). С. 12-13.
Публікація - Задоя К.П. Велика корупція (grand corruption) як злочин проти людяності: огляд основних позицій у міжнародно-правовому дискурсі // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2016 року). К.:Національна академія прокуратури України, 2017. C. 110-112.
Публікація - Задоя К.П. Конституційне право особи не підлягати відповідальності за діяння, яке на час його вчинення не було злочином (правопорушенням) як новітня форма існування принципу законності в кримінальному праві (nullum crimen sine lege) // Юридичний вісник України. 2017. N 6/7(10-23 лютого). С. 10-11.
Публікація - Задоя К.П. Суперечлива правова спадщина Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України // Право і громадянське суспільство. 2016. № 1. С. 58-72. Режим доступу:http://lcslaw.knu.ua/images/1132016.pdf
Публікація - Задоя К. Заміна смертної кари довічним позбавленням волі [Текст] : коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рубан проти України" (2016 р.) // Юридичний вісник України. 2016. N 43(28 жовтня-3 листопада). С. 12-13
Публікація - Задоя К.П, Оленіна Я.Г. Відповідність кримінального законодавства України положенням Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством стосовно жінок та домашнім насильством 2011 року щодо переслідування // Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 4. С. 177-179. Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2016/49.pdf
Публікація - Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / за ред. М. І. Хавронюка. Київ : Дакор, 2016. 496 с.
Публікація - Задоя К. Управління арештованими активами : правовий режим і наявні проблеми // Юридичний вісник України. 2016. № 25(24 - 30 червня). С.12-13.
Публікація - Андрушко П.П., Задоя К.П. Дискусійні питання щодо змісту ознак "істотна шкода" та "тяжкі наслідки" у складах злочинів у сфері службової діяльності // Вісник Верховного Суду України. 2016. N 6. С. 38-48.
Публікація - Задоя К.П. "Антикорупційний" принцип чинності кримінального закону України в просторі // Вісник Академії адвокатури України. 2016. Т. 13, № 1. С. 53-56.
Публікація - Задоя К. Кримінальне провадження на підставі угод про примирення та визнання винуватості // Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 75-80.
Публікація - Задоя К.П. Визнання насильницького зникнення злочином sui generis за кримінальним правом України: pro et contra // Право і громадянське суспільство. 2015. № 4. С. 59-73. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/images/3-11-2015/3(11)2015_Part_2.pdf
Публікація - Задоя К.П. Проблеми застосування нового порядку зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання // Право і громадянське суспільство. 2015. № 3. С. 212-241. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/images/4122015.pdf
Публікація - Задоя К.П. Науково-практичний коментар до статті 369-3 Кримінального кодексу України “Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань” // Право і громадянське суспільство. 2015. № 2. С. 147-158. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/images/2112015/2(11)2015_(1).pdf
Публікація - Айдинян А.В., Задоя К.П. Фактичні помилки співучасника злочину щодо обставин вчинюваного злочину та суб'єкта злочину щодо обставин, які кореспондують з ознаками співучасті: вплив на кримінально-правову кваліфікацію // Право і громадянське суспільство. 2015. № 1. С. 116-140. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2015-1.pdf.
Публікація - Задоя К.П. До питання про відповідність Конституції України інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб / Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. . Харків : Право, 2015. С. 233-238.
Публікація - Задоя К. Інститут спеціальної конфіскації в правовій системі України: Quo Vadis? // Юридичний вісник України. 2015. N 42(24-30 жовтня). С. 6-7.
Публікація - Задоя, К. Примусове вилучення майна, пов`язаного із вчиненням злочину : як підвищити ефективність кримінального судочинства // Юридичний вісник України. 2015. № 34 (29 серпня-4 вересня). С.6-7.
Публікація - Задоя К.П. Кримінально-правове значення для кваліфікації контрабанди запровадження вільної економічної зони "Крим" / К. П. Задоя // Європейські перспективи. 2015. № 1. С. 100-107.
Публікація - Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / К. П. Задоя [та ін.] ; наук. ред. К. П. Задоя. Київ: 2014. 135 с.
Публікація - Андрушко П.П., Задоя К.П. Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процесуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. 2015. N 8. С. 27-35.
Публікація - Андрушко П.П., Задоя К.П. Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процесуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. 2015. N 7. С. 30-39.
Публікація - Задоя К.П. “Досудова пробація”: проблеми впровадження у правову систему України // Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (20 квітня 2015 року, м. Одеса). Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. С. 39-46. Режим доступу: http://onua.edu.ua/downloads/crime_pravo/inter-conf_ugolpravo_20150420.doc
Публікація - Задоя К.П. Особливі (спеціальні) форми вчинення злочину за кримінальним правом України: постановка проблеми // Вісник кримінального судочинства. 2015. N 2. С. 149-159.
Публікація - Задоя К.П. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року та законодавством європейських держав // Вісник кримінального судочинства. 2015. N 1. С. 29-39.
Публікація - Задоя К.П. Юридичний зміст тимчасового обов'язку (interim obligation) держави, який виникає після підписання міжнародного договору, що передбачає скасування (обмежує застосування) смертної кари // Адвокат. 2014. N 7. С. 27-32.
Публікація - Задоя К.П. Амнистия как инструмент современной уголовно-правовой политики Украины и Российской федерации / К. П. Задоя // Європейські перспективи. 2014. № 5. С. 55-58.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності з урахуванням змін, передбачених законом України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат. 2014. N 5. С. 16-26.
Публікація - Задоя К. Проблеми впровадження інституту кримінального проступку в правову систему України // Юридичний вісник України. N 18–19 (16-23 травня 2014 р.). С. 8-9.
Публікація - Задоя К.П. Правові позиції Європейського Суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів // Адвокат. 2014. N 3. С.21-27.
Публікація - Задоя К.П. Правові позиції Європейського Суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів // Адвокат. 2014. N 2. С. 24-29.
Публікація - Задоя К.П. Юридические конструкции «деяние, которое повлияло на результаты голосования избирателей на избирательном участке либо в пределах избирательного округа» и «деяние, которое привело к невозможности определить волеизъявление избирателей на избирательном участке или на соответствующих выборах (референдуме)» как характерные особенности уголовного права Украины // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 1. С. 85-91.
Публікація - Задоя К.П. Правова природа заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб // Право і громадянське суспільство. 2014. № 4. С. 42-53. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-4.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми визначення максимальної межі покарання у виді штрафу у випадку засудження особи за одиничний злочин // Право і громадянське суспільство. 2014. № 3. С. 87-96. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-3.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми визначення максимальної межі покарання у виді штрафу у випадку засудження особи за одиничний злочин // Право і громадянське суспільство. 2014. № 3. С. 87-96. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-3.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Податковий компроміс як обставина, що “перешкоджає” розвитку кримінально-правових відносин // Право і громадянське суспільство. 2014. № 2. С. 67-76. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-2.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми застосування люстрації у формі судової заборони // Право і громадянське суспільство. 2014. № 1. С. 107-128. Режим доступу:http://lcslaw.knu.ua/2014-1.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Негативні характеристики в положеннях Особливої частини Кримінального кодексу України: поняття та кримінально-правове значення // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р.. Х. : Право, 2013. С. 374-37.
Публікація - Задоя К.П. Особливості імплементації у кримінальне законодавство України положень Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів // Адвокат. 2013. N 9. С. 7-11.
Публікація - Задоя К.П. Еволюція правових позицій Європейського суду з прав людини щодо "непом'якшуваного довічного позбавлення волі (irreducible life sentence)" та їх значення для кримінального права України // Адвокат. 2013. N 8. С. 27-30.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне проведення операції з штучного переривання вагітності (аборту) // Адвокат. 2013. № 7. С. 20-24.
Публікація - Задоя К.П. Оновлення нормативної класифікації кримінальних правопорушень як складова сучасних реформ кримінального законодавства в деяких державах євразійського простору // Адвокат. 2013. № 6. С. 32-35.
Публікація - Задоя К.П. Концептуальні проблеми запровадження інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб // Адвокат. 2013. № 5. С. 34-40.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми приведення у відповідність до рекомендацій GRECO кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за корупційні злочини (на прикладі законопроекту №2033 від 17 січня 2013 р.) // Адвокат. 2013. № 3. С. 15-18.
Публікація - Давидович І.І., Задоя К.П. Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих // Адвокат. 2013. № 2. С. 15-17.
Публікація - Давидович І.І., Задоя К.П. Особливості кваліфікації складених насильницьких злочинів при конкуренції "частини" та "цілого // Адвокат. 2013. № 1. С. 20-24.
Публікація - Задоя К.П. Неполнота и неоднозначность ревизии ранее действовавших нормативно-правовых актов как технико-юридический недостаток кодификации уголовного законодательства Украины 2001 года // Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года) : материалы VIII Рос. конгр. уголов. права, сост. 30-31 мая 2013 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Москва : Юрлитинфо
Публікація - Задоя К.П. Имплементация положений международных антикоррупционных конвенций в уголовное законодательство России и Украины // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: материалы Х Международной научно-практической конференции (24-25 января 2013 г.). М.: Проспект, 2013. С. 536-538.
Публікація - Задоя К.П. Сравнительный анализ международных договоров о борьбе с киберпреступлениями (в части положений о криминализации деяний) // Библиотека криминалиста. 2013. № 5. С. 348-353.
Публікація - Задоя К.П. Юридична природа відстрочки виконання вироку за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. С. 232-236.
Публікація - Задоя К.П. Особливості нормативного розуміння понять „злочин” („delito”) та „проступок” („falta”) у кримінальному законодавстві Іспанії // Наше право. 2013. № 5. С. 123-127.
Публікація - Задоя К.П. Характеристика Загальної частини Кримінального кодексу Вільно асоційованої держави Пуерто-Ріко 2012 року // Наше право. 2013. № 6. С. 115-121.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми реалізації у правовій системі України Угоди між Україною та Організацією Об’єднаних Націй про виконання вироків, винесених Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії // Європейські перспективи. – 2013. № 6. С. 99-105.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми призначення покарання за нововиявлені „епізоди” „розірваної” злочинної поведінки особи в судовій практиці України // Наше право. 2013. № 6. С. 105-110.
Публікація - Задоя К.П. Основні положення вчення Густава Радбруха про юридичні конструкції як ідеальні типи // Європейські перспективи. 2013. № 6. С. 99-105.
Публікація - Задоя К.П. Проблеми надмірності та недостатності «зворотного зв’язку» між положеннями Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України // Вісник Вищої Ради Юстиції. 2013. № 2. С. 79-89. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik14_08.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Становлення та розвиток інституту заходів безпеки (medidas de seguridad) в кримінальному праві Іспанії // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. № 1. С. 1-13. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2013-1/13zkpkpi.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Нормативна характеристика предикатного діяння, що передує відмиванню доходів, за законодавством офшорних юрисдикцій Карибського регіону, які визнаються Україною // Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 2. С. 1-9. Режим доступу: nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_2_12.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Інститут змови (conspiracy) за Кримінальним кодексом Республіки Руанда 2012 року як приклад неоднозначного врахування правових традицій сім’ї загального права при реформуванні кримінального законодавства // Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 3. С. 101-106. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_9.
Публікація - Задоя К.П. Вирішення питання про долю речових доказів та документів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року як правовий захід, відмінний від спеціальної конфіскації // Право і громадянське суспільство. 2013. № 4. С. 100-105. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013-4.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Процесуальні особливості реалізації кримінального закону, що скасовує злочинність діяння, за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року // Право і громадянське суспільство. 2013. № 3. С. 108-115. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013-3.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Характеристика положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 року щодо кваліфікації суспільно небезпечних діянь, вчинених особами, які не є суб‘єктами злочину // Право і громадянське суспільство. 2013. № 2. С. 236-243. Режим доступу:http://lcslaw.knu.ua/2013-2.pdf.
Публікація - Задоя К.П. Окремі питання темпоральної дії кримінального закону (на прикладі Закону України від. 11.06.2009 № 1508-VІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”) // Право і громадянське суспільство. 2013. № 1. С. 112-118. Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013-1.pdf.
Конференція - Експертне обговорення “Незаконне збагачення і внесення недостворіної інформації в е-декларації. Чи відповідатимуть чиновники за вчинення злочинів, передбачених статтями 366-1 і 368-2 КК України” (лютий, 2018)
Конференція - Експертне обговорення “Виконання спеціального завдання і провокація підкупу: де проходить межа?” (січень, 2018)
Конференція - Національна правозахисна НеКонференція (грудень, 2017)
Конференція - Круглий стіл “Сексуальне насильство та безкарність під час збройного конфлікту на Донбасі: табу на справедливість” (травень, 2017)
Конференція - Круглий стіл, присвячений 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (1936-2014) (Київ, 2016 р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо” (Київ, 2016 р.).
Конференція - Міжнародний експертний круглий стіл “Імплементація норм міжнародного гуманітарного права та Римського статуту Міжнародного кримінального суду до національного законодавства України” (Київ, 2016 р.)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні» (Київ, 2015 р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності” (Харків, 2015 р.)
Конференція - Всеукраїнська Інтернет-конференція “Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права” (Одеса, 2015 р.)
Конференція - Десятая Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия в ХХІ веке», Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина, (Москва, 2013 р.)
Конференція - VІІІ Российский конгресс уголовного права „Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года)” (Москва, 2013 р.)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція „Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти”, Львівський державний університет внутрішніх справ (Львів, 2013 р.)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми кримінальної відповідальності” (Харків, 2013 р.).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net