HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Шапченко Сергій Дмитрович
к.ю.н. професор кафедри Кримінального права та кримінології

__

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: __
Організаційно-управлінська компетентність: __
Інші професійні навички: --
Області професійних інтересів: Кримінальне право. Проблеми кримінальної відповідальності.

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2014/15 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми законодавчої техніки кримінального закону України
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми законодавчої та інтерпретаційної техніки закону України про кримінальну відповідальність
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми законодавчої та інтерпретаційної техніки закону України про кримінальну відповідальність
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності
2015/16 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до сьогодні - професор кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1995 до 1998 - докторант кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1990 до 2012 - доцент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1988 до 1990 - асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Додаткова інформація

Публікація - Скасування смертної кари в Україні: «діалектична логіка» двох рішень Конституційного Суду України.Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В.Г. Буткевича. – К.: Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип.2. Стаття 2ЄКПЛ. «Право на життя»: у 3 кн. – 2011. – Кн.3. – 616 с.
Публікація - Окремі проблеми інституту вини в кримінальному праві України та загальні підходи до їх вирішення. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 – 12 жовт. 2012 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. – 848 с.
Публікація - Зворотна дія закону в часі: запитання та відповіді. Відповідальність у публічному праві: монографія / за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – С.110 – 121.
Публікація - Окремі проблеми кваліфікації злочинів в науці кримінального права. Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. Львів. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – 236 с.
Публікація - Деякі проблеми множинності злочинів за кримінальним правом України. Адвокат.–2013.– № 11. Фахове видання
Публікація - Преступления против свободы, чести и достоинства личности по уголовному праву Украины. Преступления против личности в уголовном праве Беларуси, России и Украины / Отв. Ред. А.И. Чучаев. – М.: Проспект, 2014. – 680 с.
Публікація - Правові позиції постанов Пленуму Верховного Суд України щодо окремих кримінально-правових ситуацій потребують оновлення.Д 70 «Доступ до правосуддя у контексті судової реформи». – Матеріали Загальнонаціон. юридичного форуму. (м. Сєвєродонецьк, 25 травня 2018 р.) – К., Ваіте, 2018. – 312 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net