HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Усатий Григорій Олександрович
к.ю.н. доцент кафедри Кримінального права та кримінології

__

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи у правоохоронних органах, державній службі та займаючись науково-педагогічною діяльністю більше 20 років
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснював керівництво науковими проектами та трудовими колективами у яких працювало понад 15 осіб
Інші професійні навички: __
Області професійних інтересів: Кримінально-правові конфлікти та засоби їх вирішення; проблеми звільнення від кримінальної відповідальності; кримінально-правова політика; антикорупційна стратегія тощо.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий рівень
Комунікація:
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції.
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінальне право України і окремих держав континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінальне право Європейського Союзу
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Провадження у Міжнародному кримінальному суді: основні кримінально-правові аспекти
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Сучасне кримінальне право постсоціалістичних країн
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право; Уголовное право
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право; Уголовное право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми Особливої частини кримінального права держав пострадянського простору.
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні основи кваліфікації злочинів
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Порівняльне кримінальне право
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-правові аспекти протидії корупції
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: кримінально-правові аспекти.
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Основи порівняльного кримінального права
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Заходи кримінально-правового характеру, альтернативні кримінальній відповідальності
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Сучасне кримінальне право постсоціалістичних держав
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право.
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми законодавчої та інтерпретаційної техніки закону України про кримінальну відповідальність
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право.
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні основи кримінально-правової кваліфікації
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2014 до сьогодні - доцент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 2011 до 2014 - докторант кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2010 до 2011 - головний консультант з питань юридично-наукового забезпечення Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Апарат Верховної Ради України, Наука

Навчання та стажування

з 2011 до 2011 - Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президетові України, а також в Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України,

Іноземна мова

Англійська A2

Додаткова інформація

Публікація - Кримінально-правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності бойовиків з ОРДЛО//Захист прав людини в парадигмі верховенства права. ААУ «АРress», 2017. – С. 507-514.
Публікація - Г.О. Усатий (у співавторстві з А.Д. Малютіним). Слідчий суддя як гарант законності під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування//Юридичний науковий електронний журнал № 4/2016. – С. 203-206.( http://lsej.org.ua/4_2016/57.pdf)
Публікація - Г.О. Усатий. Дійове каяття як кримінально-правовий інститут протидії корупції //Вісник Академії адвокатури України. – 2016. – Том 13. - № 1 (35). – С. 122-125 (http://e-pub/aau.edu.ua/index.php/chasopys)
Публікація - Г.О. Усатий. Конфлікти у кримінальному праві: пошук нової парадигми //Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Том 12. - № 2 (33). – С. 82-88
Публікація - Усатий Г.О. Інтерес як об’єкт кримінально-правового конфлікту // Часопис Київського університету права. № 3. 2014
Публікація - Усатий Г.О. Легендовані підприємства в ОРД, як потенційний суб’єкт кримінально-правових відносин // Актуальні питання публічного та приватного права. № 3(08). 2014.
Публікація - Усатий Г.О. Особливості визначення суб’єктного складу кримінально-правового конфлікту// Адвокат. № 8 (167), 2014
Публікація - Григорий Усатый. Противоречие интересов сторон как основа уголовно-правового конфликта / Г.А. Усатый // Міжнародний науково – практичний правовий журнал «Legea si viate».- Республіка Молдова, 2015.- .№ 1.
Публікація - Григорий Усатый. Уголовно-правовой конфликт и преступление: проблемы соотношения / Г.А. Усатый // Міжнародний науково – практичний правовий журнал «Legea si viate».- Республіка Молдова, 2014.- .№ 12
Публікація - Усатий Г.О. Теоретико-правові засади визначення сутності кримінально-правового конфлікту/ Г.О. Усатий// Право і громадянське суспільство. 2014. № 1 (6), [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/.
Публікація - Усатий Г.О. Типологія кримінально-правових конфліктів / Г.О. Усатий// Право і громадянське суспільство. 2014. № 2 (7), [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/
Публікація - Усатий Г.О. Конфліктні кримінально-правові відносини /Г.О. Усатий// Форум права. – 2014. - № 3, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/page-5.html.
Публікація - Усатий Г.О. Суб’єкти кримінально-правового конфлікту /Г.О. Усатий// Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 5, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja.
Публікація - Усатий Г.О. Суб’єкти та інші учасники кримінально-правового конфлікту // Часопис Київського університету права. № 2, 2014 р.
Публікація - Усатий Г.О., Кальниш Ю.Г. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції. Бібліотека державного службовця. Навчально-методичні матеріали. - К: вид-во НАДУ. – 2013р. – 130 с.
Публікація - Усатий Г.О. Гармонізація прав злочинця та потерпілого в межах кримінально-правового конфлікту // Адвокат. № 12 (159), 2013 р. – С. 24-27.
Публікація - Usatyy G. Combating corruption as condition of Ukraine’s transition to the world standards of sustainable development//Die Konferenz «Compliance und Nachhaltigkeit in der GUS» und die Veroffentlichung des Konferenzbandes sind ein Teil des DAAD-Programms «Demokratie in der Ukraine 2012»/Tolkmitt, Velesco.-Berlin: P-und-H-Wissenschaftlicher Verl., - p. 85-90.
Проект - Usatyy G. Combating corruption as condition of Ukraine’s transition to the world standards of sustainable development//Die Konferenz «Compliance und Nachhaltigkeit in der GUS» und die Veroffentlichung des Konferenzbandes sind ein Teil des DAAD-Programms «Demokratie in der Ukraine 2012»/Tolkmitt, Velesco.-Berlin: P-und-H-Wissenschaftlicher Verl., - p. 85-90.
Проект - Усатый Г.А Разрешение уголовно-правовых конфликтов посредством медиации: проблемы и перспективы законодательного закрепления// Сборник материалов международной научно-практической конференции «Альтернативные способы разрешения споров» (Беларусь, г. Брест, Брестский государственный университет, ноябрь, 2012 г.). С. 175-187.
Проект - Усатый Г.А. Противодействие коррупции в условиях интеграции экономической системы Украины в мировую экономику//Материалы Германо-украинского исследовательского проекта «Поддержка демократии в Украине» проект при поддержке Немецкой Службы Академических Обменов (DAAD) (12-16 сентября 2012 г., г. Одесса). – С. 120-126.
Проект - Розробка пакету навчально-методичного забезпечення для патрульних поліцейських з предмету: «Кваліфікація злочинів та засади кримінального провадження» (спільно з МВС України та Міжнародним фондом «Відродження»). 1. Законопроект «Про медіацію» № 8137 від 21.02.2011 р. (поданий народним депутатом України Тищенком О.І. 8 сесія VI скликання). 2. Законопроект «Про медіацію» № 10301 від 05.04.2012 р. (поданий народними депутатами України Кармазін
Конференція - Усатий Г.О. Суспільство як суб’єкт конфліктних кримінально-правових відносин // Актуальні проблеми кримінального права (памяті професора П.П. Михайленка): Тези доп. наук.-теорет. конф. (21.11.2014). – К.: Київський нац.. ун-т внутр. справ, 2014.
Конференція - Усатий Г.О. 9/11: «День народження» міжнародного тероризму ХХІ століття? Виклик часу? Початок нового життя? Що і навіщо? // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: jurkolos.com.ua/911.
Конференція - Усатий Г.О. Конфліктні кримінально-правові відносини // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол..: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.. – Х.: Право, 2013. – 848 с. (С. 191-194).
Конференція - Усатый Г.А. Возможности частного обвинения в рамках уголовно-правового конфликта // Современные проблемы уголовно-правового воздействия: межгос. сб. науч. ст. / редкол.: Е.А. Письменский (отв. ред.) [и др.]; МВД Украины, Луган. Гос. Ун-т внутр. Дел им. Э.А. Дидоренко, Волгогр. Гос. Ун-т. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – 536 с. (С. 93-98)
Конференція - Усатий Г.О. Формування національного законодавства з питань забезпечення безпеки масових спортивних заходів як оптимального засобу врегулювання конфліктів // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави, 6 квітня 2012 р., м. Харків (Харківський національний університет внутрішніх справ).
Конференція - Усатий Г.О. Конфліктні кримінально-правові відносини // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2013 р., м. Київ) / Укладачі Б.В. Новіков, Т.О., Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин / - К.: НТУУ «КПІ», 2013. - С. 194-197
Конференція - Усатий Г.О. Кримінально-правовий конфлікт: пошук нової парадигми кримінально-правового регулювання // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матеріали міжнар. наук. -. практ. конф., м. Луганськ, 19-20 квітня 2012 р. / редкол. : Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012.
Конференція - Усатий Г.О. Конфліктологічна парадигма у кримінальному праві // Державотворення та правотворення в період реформ: питання теорії та практики, 19-20 квітня 2012 р., м. Київ (Національна академія внутрішніх справ).
Конференція - Формування національного законодавства з питань забезпечення безпеки масових спортивних заходів як оптимального засобу врегулювання конфліктів // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави, 6 квітня 2012 р., м. Харків (Харківський національний університет внутрішніх справ).
Конференція - Усатий Г.О. Конфліктні напрями протидії корупції в програмних документах кандидатів у Президенти України 2010 р. // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р., м. Київ) / Укладачі Б.В. Новіков, Т.О., Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин / - К.: НТУУ «КПІ», 2012. - С. 194-197.
Конференція - Усатий Г.О., Дрьомов С.В. Амністія по-президентськи: соціальний конфлікт чи сучасна індульгенція для злочинців // база Інтернет-порталу «Кафедра кримінального права ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка» – http://kp-lduvs.at.ua).
Премія - переможець конкурсу Української правничої фундації на здобуття іменної премії Леоніда Юзькова та Володимира Суміна, заохочений Подякою Міністра внутрішніх справ України
Премія - один із переможців по грантам №4 та № 8 на виконання наукових досліджень, що були надані Харківським центром по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні
Нагорода - лауреат премії Кабінету Міністрів України у номінації “За наукові досягнення”
Премія - переможець Всеукраїнських конкурсів наукових робіт ім. В. Туган-Барановського та В.В. Копейчикова
Нагорода - відомчі (МВС, ДФС, УДО України) та конкурсні відзнаки і нагороди
Членство в організації - член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права»

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net