HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Сушик Ольга Володимирівна
к.ю.н. доцент кафедри Екологічного права

працівник Центру польського права, працівник представництва Центру дослідження польської правової доктрини Варшавського університету в Україні

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час проходження наукового стажування та навчання у Республіці Польща
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: Рівень знання польської мови юридичного спрямування дозволяє здійснювати усний та письмовий переклад нормативно-правових актів РП та польської фахової юридичної літератури на українську мову.
Області професійних інтересів: Юриспруденція, юридична компаративістика, юридична лінгвістика

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для редагування текстів WORD, Microsoft PowerPoint

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми екологічного та ядерного страхування в Україні
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного та земельного права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Ядерне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми екологічного та ядерного страхування в Україні
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Еколого-правові проблеми в енергетиці
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного та земельного права
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Ядерне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Основи екологічного законодавства
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми екологічної безпеки
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Екологічне право Європейського Союзу
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Основи екологічного права
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Юридична відповідальність за екологічним законодавством

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.2018 до 2018 - Працівник представництва Центру досліджень польської правової доктрини Факультету права та адміністрації , Варшавський університет (Республіка Польща) , Освіта
з 03.2017 до 2018 - Старший радник з питань наближення національного законодавства до права ЄС в Державній службі безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів України, Програма залучення фахівців – Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Association4U, Освіта
з 01.2017 до 2018 - Працівник Центру польського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 07.2016 до 2018 - доцент кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 04.2010 до 07.2016 - асистент кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 29.01.2018 до 12.01.2018 - Варшавський університет, Факультет права та адміністрації (Варшава, Республіка Польща), Наукове стажування «Стажування для розвитку»
з 01.07.2016 до 21.07.2016 - Варшавський університет, Східна літня школа (Варшава, Республіка Польща),
з 28.06.2011 до 10.07.2011 - Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова Літня школа ( Казахстан, Астана),

Іноземна мова

Польська B2
Англійська B2
Російська C2

Додаткова інформація

Проект - Школа польського права (з 2017, Спільний проект Факультету права та адміністрації Варшавського університету (Республіка Польща) та юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Премія - Премія імені Тараса Шевченка Київського університету
Публікація - Матеріали конференції Міжнародно-правові засади впливу зміну клімату на права людини Сушик Ольга Володимирівна 2019 Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) c.215-220
Публікація - Наукова стаття Animals with Regard to Climate Change – International and European Law Aspects Сушик Ольга Володимирівна 2018 Przegląd Prawa Administracyjnego в.1 c.41-58
Публікація - Наукова стаття Правова охорона природних ресурсів від радіоактивного забруднення: єврропейські виклики для України Правова охорона природних ресурсів від радіоактивного забруднення: єврропейські виклики для України // “Правова охорона природних ресурсів ” Сушик Ольга Володимирівна 2018 Люблін, 2018 c.223-230
Публікація - Наукова стаття Чинник ядерної та радіаційної безпеки в ціні Української державності: правові аспекти Сушик Ольга Володимирівна 2017 Екологічне право України.Науково-практичний журанл в.1-2 c.53-60
Публікація - Матеріали конференції Правовые проблемы развития возобновляемых источников энергии в Украине Балюк Галина Іванівна Сушик Ольга Володимирівна 2016 Матеріали XIV Міжнародної Атирауської правової конференції, м. Атирау 22 квітня 2016р. Республіка Казахстан c.73-82
Публікація - Навчальний посібник Проблеми права екологічної безпеки Балюк Галина Іванівна Бевз Олена Володимирівна Власенко Юлія Леонідівна Євстігнєєв Андрій Сергійович Ковальчук Тетяна Григорівна Краснова Марія Василівна Сушик Ольга Володимирівна Шараєвська Тетяна Анатоліївна Шоха Тетяна Петрівна 2016 Київський національний університет імені Тараса Шевченка c.1-575
Публікація - Наукова стаття Відновлювальна енергетика в Україні: правові питання Балюк Галина Іванівна Сушик Ольга Володимирівна 2016 Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В. c.247-251
Публікація - Наукова стаття Органи державного управління у сфері екології в Україні: правові проблеми функціонування Сушик Ольга Володимирівна 2016 Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
Публікація - Навчальний посібник Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України Балюк Галина Іванівна Бевз Олена Володимирівна Бобонич Євген Федорович Власенко Юлія Леонідівна Ковальчук Тетяна Григорівна Позняк Еліна Владиславівна Сушик Ольга Володимирівна Шомпол Олена Анатоліївна 2015 Чернівці: Кондратьєв А.В. т.1 c.1-120
Публікація - Наукова стаття Правовое регулирование обеспечения радиационной безопасности в сфере использования ядерной енергии в соответсвии с национальным законодательством государств-членов Европейского союза Сушик Ольга Володимирівна 2015 Закон и жизнь. Кишинэу т.4 c.40-47
Публікація - Наукова стаття Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в документах Європейського співтовариства з атомної енергії Сушик Ольга Володимирівна 2015 Європейський політико-правовий дискурс т.2 c.10-14
Публікація - Наукова стаття Правовое регулирование обеспечения радиационной безопасности в государствах СНГ Сушик Ольга Володимирівна 2014 Закон и жизнь. Кишинэу т.2 c.30-35
Публікація - Наукова стаття Проблеми правового регулювання забезпечення радіоекологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії Сушик Ольга Володимирівна 2014 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого т.1 c.30-33
Публікація - Наукова стаття Правовідносини забезпечення радіаційної безпеки: підстави виникнення, суб’єктно-об’єктний склад та їх зміст Сушик Ольга Володимирівна 2014 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого т.1 c.60-63
Публікація - Наукова стаття Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин в сфері використання природних ресурсів континентального шельфу України Сушик Ольга Володимирівна 2014 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого т.1 c.60-63
Публікація - Наукова стаття Науково-теоретичні засади юридичної відповідальності за порушення вимог радіоекологічної безпеки у сфері ядерної енергії Сушик Ольга Володимирівна 2014 Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні т.1 c.26-29
Публікація - Наукова стаття Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки Сушик Ольга Володимирівна 2014 Юридичний вісник т.4 c.82-86
Публікація - Наукова стаття Міжнародно-правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки Сушик Ольга Володимирівна 2014 Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» т.1 c.60-65
Публікація - Навчальний посібник Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду Балюк Галина Іванівна Кронда Ольга Юріївна Сушик Ольга Володимирівна 2012 Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за заг ред.. Г.І. Балюк: Чернівці, 2012.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua