HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Беньківський Володимир Олександрович
к.ю.н. асистент кафедри Кримінального права та кримінології

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність:
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Кримінальне право України. Кримінологія.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Комунікація:
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем: Вирішення проблем в сфері юриспруденції.
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримiнальне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції
2015/16 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримiнальне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримiнальне право
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримiнальне право
2014/15 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримiнологiя
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право.Загальна частина
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінологія та Кримінально-виконавче право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1994 до сьогодні - асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Іноземна мова

Англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - В.O. Бенькiвський. Аспекти прояву категорїї зв’язок у кримiнальному правi. Право та державне управлiння. Збiрник наукових праць. Запоріжжя,2017. №4. с.145-148
Публікація - Володимир Бенькiвський. Фiлософсько – правовi аспекти взаємодiї категорiй “причиннiсть” та “дiяльнiсть”. Национальный юридический журнал:Теория и практика. №6-2 (28), 2017. с. 5-8.
Публікація - Национальный юридический журнал(Республика Молдова) №6(28) 2017
Публікація - Бенькiвський В.O. Загальна характеристика некаузальних зв’язкiв у кримiнальному правi. Держава i право: Збiрник наукових праць.Серiя Юридичнi науки. Київ, 2017. С.253-262
Публікація - Бенькiвський В.O. Юридичнi межi причинно – наслiдкового зв’язку : методологiчний базис та кримiнально – правова реалiзацiя. Держава i право. Збiрник наукових праць. Серiя Юридичнi науки. Випуск 75. К.2017. С.358-365
Публікація - Бенькiвський В.O. Кримiнально – правовий аспект аналiзу злочинної дiяльностi (2017р.), Держава i право (збiрник наукових праць.серiя Юридичнi науки), Випуск 74. К.2016. С.403-410
Публікація - Беньковский В. Проблемные вопросы причинения преступным бездействием (2013), ж-л Закон и жизнь, №11/4(263)
Публікація - Беньківський В.О. The correlation in criminal law of Ukraine/Visegrad journal on Human Rights. №5 (Volume), 2018. С.6-10.
Публікація - Беньківський В.О.The correlations in criminal law of Ukraine/Visegrad journal on Human Rights. №1 (Volume), 2019. С.7-10.
Публікація - Беньківський В.О. Логічні та юридичні передумови дослідження причинного зв'язку у кримінальному праві. Підприємництво, господарство і право. Київ.№5, 2019. С.224-228
Публікація - Беньківський В.О. Методичний аспект парадигми причинного зв'язку у кримінальному праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". Випуск 57. Т.1. Ужгород: Видавничий дім "Гельветика". 2019. С.62-65
Конференція - Теоретична характеристика зв’язків співучасників у вчиненні злочину. "Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 15-16 лютого 2019 р. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. С.105-106.
Конференція - Теорія порівняльно-правового підходу у вирішенні окремих питань кримінального права. Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5-6 липня 2019 р. Дніпро: ГО "Правовий світ", 2019. С.56-58
Конференція - Зв'язки і відношення як характеристика юридичних фактів і норм кримінального права України. Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019, Ч.ІІ. С.71-73

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88