HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Данилова Мальвіна Володимирівна
д.ю.н. доцент кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Комунікабельна, вмію працювати в колективі, здатна приймати самостійно рішення, стійка до стресових ситуацій
Організаційно-управлінська компетентність: Є досвід в проведенні та організації масових заходів, таких як: конференцій
Інші професійні навички: Досвід роботи в якості лектора Приймала участь у розробленні проектів нормативно-правових актів
Області професійних інтересів: Право соціального забезпечення, трудове право

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право: м1 - Трудове право; м2 - Основи охорони праці
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право: м.1 - Трудове право; м.2 - Основи охорони праці
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Право соціального захисту
2015/16 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до - асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта

Навчання та стажування

з до 2013 - СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ, кандидат юридичних наук, назва дисертації: «ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СУДДІВ УКРАЇНИ"

Додаткова інформація

Публікація - Функції охоронних відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2013. – Спецвипуск. – С. 112-115
Публікація - Принципи розмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Митна справа. – 2013. – № 2. – Спецвипуск. – С. 324-327
Публікація - Роль охоронних і організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 162-168
Публікація - Механизм правового регулирования охранительных отношений в трудовом праве / М.В. Данилова // Право и политика. – 2014. – № 2. – С. 114-117
Публікація - О правах и обязанностях субьектов организационно-управленческих отношений в трудовом праве / М.В. Данилова // Право и политика. – 2014. – № 3. – С. 89-93
Публікація - Працівник та трудовий колектив як суб’єкти організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Право. – 2014. – Вип 28. – Т. 2. – С. 25-28
Публікація - Становлення та розвиток організаційно-управлінських відносин у трудовому праві/ М.В. Данилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 29. – Т. 3, ч. 2. – С. 53–57. – (Серія «Право»).
Публікація - Система суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Наука і правоохорона. – 2014. – № 4. – Ч. 2. – С. 85-88
Публікація - Функції організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Митна справа. – 2014. – № 5 (2.2). – С. 36-40
Публікація - Зміст організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Наука і правоохорона. – 2015. – № 1. – Ч. 2. – С. 93-96
Публікація - Правові засади співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин / М.В. Данилова // Наука і правоохорона. – 2015. – № 2. – Ч. 2. – С. 74-77
Публікація - Зарубіжний досвід охоронних відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Наука і правоохорона. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 65-68
Публікація - Принципы организационно-управленческих отношений в трудовом праве / М.В. Данилова // Visegrad journal on human rights(Республіка Словаччина). – 2015. – № 3/2. – Р. 39-44
Публікація - Генезис охоронних відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Науковийвісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 3-2. – Т. 4. – С. 73-78.
Публікація - Зарубіжний досвід організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр.; н.-д. ін-т публічного права. – К.: [б.в.], 2016. – № 2. – С. 74-78.
Публікація - Сущность охранных отношений в трудовом праве / М.В. Данилова // Право и политика. – 2016. – № 1. – С. 122-126
Публікація - Оптимізація охоронних та організаційно-управлінських відносин в трудовому праві / М.В. Данилова // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 263-269
Публікація - Правова природа охоронних відносин у трудовому праві: трудове право / М.В. Данилова // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2016. – № 2. – С. 71-73
Публікація - Види організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр.; н.-д. ін-т публічного права. – К.: [б.в.], 2016. – № 2. – С. 142-146
Публікація - Правова природа організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр.; н.-д. ін-т публічного права. – К.: [б.в.], 2016. – № 3. – С. 142-146
Публікація - Поняття охоронних відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Право: історія, теорія, практика (м. Львів, 14-15 березня 2014 р.). – Херсон: Гельветика, 2014. – С. 80-82
Публікація - Сутність охоронних правовідносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення: зб. матер. другої звітної Міжнародної науково-практичної конференції (05 березня 2015 р.). – К.: НАВС, 2015. – С. 75-78
Публікація - Характеристика суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ: зб. наук. праць; матер. круглого столу (м. Київ, 14 травня 2015 р.). – К.: НАВС, 2015. – С. 64-66
Публікація - Зміст принципів розмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин в трудовому праві / М.В. Данилова // Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення (м. Київ, 18-19 червня 2015 р.). – К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – С. 74-76
Публікація - Наукові підходи до визначення поняття охоронних відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття (м. Київ, 25-26 червня 2015 р.). – К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – С. 61-64
Публікація - Теоретико-правова характеристика трудового колективу як суб’єкта організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М.В. Данилова // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України (м. Київ, 23-24 липня 2015 р.). – К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – С. 58-60

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88