HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Марцеляк Олег Володимирович
д.ю.н. завідувач кафедри Конституційного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи начальником інституту з підготовки фахівців кримінальної міліції та громадської безпеки
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснював керівництво структурними підрозділами навчального закладу, в якому налічувалося 3-4 кафедри, науково-дослідна лабораторія до 80 працівників викладацького складу, 700 курсантів/студентів
Інші професійні навички: Високий рівнь професійної освіти, досвід та індивідуальні здібності до викладання, мотивовані прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, творче та відповідальне ставленням до роботи
Області професійних інтересів: Конституційне право, зокрема, права людини, механізми захисту прав людини, виборче право, діяльність органів державної влади (Конституційний Суд України, Центральна виборча комісія, Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людин

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Уміння знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з ел. ресурсів для професійного розвитку
Комунікація: Участь в онлайн-конференціях, публікація у фахових електронних виданнях; організація вебінарів
Вирішення проблем: Здатний вирішувати проблеми, які виникають під час збору інформації
Інші комп'ютерні навички: Здатний упевнено, критично і творчо використовувати інформаційно-комунікаційні технології для досягнення цілей

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Конституційне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми конституційного і адміністративного права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Виборче та референдне право України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2014 до сьогодні - Завідувач кафедри, професор кафедри конституційного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 01.09.2002 до 01.09.2014 - Начальник інституту, професор, доцент кафедри конституційного та міжнародного права, Харківський національний університет внутрішніх справ, Освіта

Іноземна мова

Англійська B2
Німецька B2

Додаткова інформація

Нагорода - Заслужений юрист України
Нагорода - Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед народом»
Проект - Літня школа виборчого права (під егідою Ради Європи)
Конференція - Міжнародна конференція «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України»
Семінар - Міжкафедральний семінар з викладання виборчого права
Нагорода - Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення»
Членство в організації - Член Асоціації українських правників
Членство в організації - Член Україно-Польського клубу конституціоналістів
Публікація - Більше 160 публікацій
Публікація - Принципи виборчого права та міжнародні виборчі стандарти
Публікація - Конституційна доктрина виборів
Публікація - Державне право зарубіжних країн. Особлива частина: Навчальний посібник
Публікація - Конституційна спадщина України та сучасна наука конституційного права
Публікація - До питання критеріїв оптимізації вітчизняної виборчої системи
Публікація - Конституційна реформа в Україні та її основні завдання на сучасному етапі
Публікація - Онтологічний вимір сучасного об’єктивного виборчого права: концептуальні підходи
Публікація - Статус префектів Франції: законодавче регулювання та практика функціонування
Публікація - Конституційно-правовий механізм боротьби з корупцією в Україні (загальнотеоретична характеристика)
Публікація - Рішення Європейського суду з прав людини як фактор гарантування прав людини в Україні
Нагорода - Орден "За заслуги" ІІІ ступеня

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88