HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Козерацька Олена Андріївна
к. м. н. доцент кафедри Правосуддя

головний судово-психіатричний експерт вищого кваліфікаційного класу Київського міського Центру СПЕ

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала при сілкуванні з підекспертними
Організаційно-управлінська компетентність: гарні навички організаційно-управлінської компетентності отримала під час викладацької діяльності
Інші професійні навички: Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, проведення судово-психіатричних експертиз
Області професійних інтересів: судова психіаттрія, медична психологія, криміналістика

Цифрові компетенції:

Комунікація: Участь в телепередачах в якості гостя,експерта з 2009-2019рр

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова психіатрія
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова психіатрія

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до 2018 - доцент кафедра правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2011 до 2012 - доцент кафедри криміналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2007 до 2009 - старший викладач, Київський національний Університет внутрішніх справ, Наука
з 2002 до 2005 - старший науковий співробітник відділу судово-психіатричних експертиз УНДІ соціальної, судової психіатрії та наркології МОЗ України, Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Освіта

Навчання та стажування

з 11.12.2018 до 14.12.2018 - Гуманітарно-природничий університет м.Сандомир(Польша) за фахом "Юридичні науки", Стажування
з 17.03.2018 до 18.03.2018 - Київський національний університет імені Т.Шевченка, воркшоп"Новації в процесуальних кодексах України"

Іноземна мова

Англійська мова B2
Німецька мова - зі словником A1

Додаткова інформація

Публікація - Козерацька О. А. Аналіз клінічних та соціально-демографічних факторів під час проведення судово-психіатричної експертизи осіб, які скоїли сексуальні злочини. Укр. вісн. психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 4. С. 48‒51.
Публікація - Козерацька О. А. Аналіз ситуації суспільно небезпечного діяння при судово-психіатричній експертизі осіб, які вчинили сексуальні злочини. Акт. проблеми клін. та профілакт. медицини. 2018. Т. 2, № 2/3. С. 37‒43.
Публікація - Козерацька О. А. Вплив соціально-демографічних факторів на судово-психіатричну оцінку осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. Експерим. і клін. медицина. 2018. № 2/3. С. 153‒158.
Публікація - Козерацька О. А. Судово-психіатрична модель оцінки здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини. Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. м. Київ, 12 груд. 2018 р. : Гельветика, 2018. С. 68‒72.
Публікація - Козерацька О. А. Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли сексуальні злочини. Криміналістика і судова експертиза : міжвід. наук.-метод. зб., присвяч. 105-річчю заснування судової експертизи в Україні. 2018. Вип. 63, ч. 2. С. 315‒320.
Публікація - Козерацька О. Обґрунтування критеріїв обмеженої осудності у осіб, які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення. Psychosomatic medicine and general practice. 2018. Vol. 3, N 1. Art. No e030197. URL : https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/97.
Публікація - Козерацька О. Обґрунтування статистичної достовірності критеріїв «обмеженої осудності» у осіб, які скоїли сексуальні злочини. Psychosomatic medicine and general practice. 2018. Vol. 3, N 4. Art. No e0304134. URL : https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/134.
Публікація - Козерацька О. А. Аналіз клінічної структури психічних порушень у осіб, які скоїли сексуальні злочини. Вісн. морської медицини. 2019. № 1. С. 4‒10.
Публікація - Козерацька О. А. Аналіз статистичної достовірності обґрунтування критеріїв «обмеженої осудності» у осіб, які скоїли сексуальні злочини. International academy journal. WEB of SCHOLAR. 2019. Vol. 2, N 7. P. 10‒14.
Публікація - Козерацька О. А. Дослідження соціально-демографічних та аналіз клінічної структури психічних порушень у осіб, які могли бути визнані «обмежено осудними» при судово-психіатричній експертизі осіб, які скоїли сексуальні порушення. World Science. 2019. Vol. 2, N 2. P. 22‒28.
Публікація - Козерацька О. А. Судово-психіатрична модель оцінки здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в осіб, яки скоїли сексуальні злочини. Криміналістика і судова експертиза : міжвід. наук.-метод. зб., присвяч. 55-річчю з дня заснування. Київ, 2019. Вип. 64. С. 844‒850.
Публікація - Козерацька О. А. Судово-психіатрична модель оцінки здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Київ, 2019. Вип.34. С.185-192.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net