HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Варич Ольга Григорівна
к.ю.н. доцент кафедри Теорії права та держави

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів, практичними працівниками та ін.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю наукове керівництво студентами з підготовки магістерських робіт.
Інші професійні навички: Вміння оцінити, чітко інтерпретувати та пояснити складну інформацію (працюю над розробкою нових комплексних дисциплін в Україні).
Області професійних інтересів: Теорія права, права людини, питання аксіології права, проблеми рівності, свободи, справедливості, функціональне призначення держави

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: високий
Створення контенту (програм, сайтів): -
Мережева та програмна безпека: -
Вирішення проблем: -
Інші комп'ютерні навички: базовий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правової та державницької думки
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правової та державницької думки

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2018 до по т.ч. - доцент кафедри теорії права та держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 2007 до 2018 - доцент, Київський університет права Національної академії наук України, Освіта

Навчання та стажування

з 2008 до - Стажування. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України; вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01601, Україна,
з 2003 до 2006 - Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України; вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01601, Україна. Аспірантура. , науковий ступінь кандидата юридичних наук
з 1997 до 2003 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет., Магістр. Правознавство.
з 2016 до - Київський національний лінгвістичний університет, вул. Велика Васильківська,73,

Іноземна мова

Російська B2
Англійська B2

Додаткова інформація

Сертифікат - Diploma for the best scientific resort (Miskol University, 2011)
Публікація - Рівність, свобода, справедливість: ціннісно-правові властивості // Вісник Національної академії правових наук України [Текст]/ Гол. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Право, 2019. N 1. - С.76-88. Правовий моніторинг як сучасний вектор ефективного розвитку правової системи // Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. – Випуск 10. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С.108-111
Публікація - Правова доктрина: ціннісний вимір // Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права. – тези доп. та повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Івано-Франкивськ, 3-4 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. І.Д.Шутака. – Харків: Право, 2019. – С.33-35
Публікація - Освіта та держава: шляхи оптимізації та взаємодії // Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання). –тези доп. та повідомл. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 25 квітня 2019 р.) – Київ: «Видавництво Людмила». – С.46-50
Публікація - Деякі аспекти цінності інституту відповідальності держави перед особою // Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.) / уклад. Л.М.Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк. 2019. – С.25-27
Публікація - Вплив ідей К.Неволіна на сучасні концепції праворозуміння // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) економіко-правовий журнал. - № 3-4 (72-73). – 2018. – С.18-20
Публікація - Рівність, свобода, справедливість як основні правові цінності сучасного конституціоналізму // Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицькогота проф. Я.Стеліни. - К.: Талком, 2017. - 391с. (С.74-87).
Публікація - Теоретико-правові напрямки становлення та розвитку категорії “механізм держави” // Наукові читання, присвячені пам'яті В.М.Корецького: Збірник наукових праць . К.:Вид-во Європейського університету, 2016. - С. 56-59
Публікація - Механізм держави: компаративістичний аналіз сучасних напрямків розвитку // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики: монографія / Київ. ун-т права НАНУ / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. -Львів : СПОЛОМ, 2015. - 440с. (С.41-49)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88