HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кухнюк Дмитро Володимирович
к.ю.н. доцент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

керуючий партнер адвокатського об'єднання "Мельник , Кухнюк і партнери"

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: навички комунікації отримав під час навчання та практичної діяльності, які розвиваю та вдосконалюю шляхом участі у семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах
Організаційно-управлінська компетентність: здійснюю керівництво написання магістерських робіт, тез доповідей на конференції при викладанні юридичних дисциплін
Інші професійні навички: здатність аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію, робити на її основі власні висновки, обґрунтовувати та відстоювати отримані результати у ході здійснення дослідження певної тематики
Області професійних інтересів: адвокатура, адвокатська етика, міжнародні стандарти адвокатури,цивільне право і цивільний процес, практика ЄСПЛ

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адвокатура
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Відповідальність адвоката
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Методика застосування адвокатом практики Європейського суду з прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до 2019 - доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 1998 до 2011 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 2012 до 2019 - керуючий партнер , Адвокатського об’єднання «Мельник, Кухнюк і Партнери»., Юридична практика
з 2011 до 2012 - асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з до - , , Освіта

Навчання та стажування

з 1990 до 1995 - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка., спеціаліст
з 1996 до 2000 - аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.,

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - «До питання про судовий прецедент у кримінальному процесі України» // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 43 Київ ВПЦ «Київський університет» 2001. С. 60-63
Публікація - Кухнюк Дмитрий, Малиневский Олег. Три проекта – хорошо, а единый – лучше / Юридична практика. № 417 (51) від 20 грудня 2005 р.
Публікація - «Примусове об’єднання чи самоврядування?» // Адвокат. -. 2006 - № 10 С. 30 – 33
Публікація - «Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України». // Вісник Верховного Суду України. – 2006 - № 12 С. 26 – 30
Публікація - «Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України» // Вісник Верховного Суду України. – 2007– № 10. – С. 36–40;
Публікація - «Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження» // Вісник Верховного Суду України. – 2008 – № 4. – С. 42–45
Публікація - Реформа на распутье четырех дорог / Юридична практика. № 626 (51) від 22 грудня 2009 р.
Публікація - Кухнюк Д.В., Петраковський В.В. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення / Кухнюк Д.В., Петраковський В.В. // Адвокат. – Київ, 2012 – № 8(143). – С. 12 – 17.
Публікація - Кухнюк Д.В., Кухар А.В. Актуальні питання страхування професійної відповідальності адвокатів / Кухнюк Д.В., Кухар А.В. // Адвокат. – Київ, 2012 – № 12(147). – С.20-23.
Публікація - Кухнюк Д.В., Савчук Ю. Уголос про таємне (які аспекти інституту адвокатської таємниці не врегулював законодавець та яким чином можна розв'язати пов'язані з цим проблеми) / Кухнюк Д.В., Савчук Ю. // Україн-ський адвокат, № 4-5 (80-81) квітень-травень 2013 року, с. 42 — 45.
Публікація - Кухнюк Д.В. Особенности статуса адвоката-представителя и правовая природа его деятельности в исполнительном производстве/ Кухнюк Д.В. //Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Вып. 3 «Исполнительный процесс»/ Под ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С.Я., 2014. – с. 140-148.
Публікація - Кухнюк Д.В., Геведзе Т.Л. Теоретико-правові засади процесуального представництва інтересів учасників господарських правовідносин / Кухнюк Д.В., Геведзе Т.Л.// Право і громадянське суспільство. Науковий журнал. Електронне видання / Под ред. Гриценко І.С., 2014. - № 3. – С. 109-120.
Конференція - Судовий прецедент в майбутній правній системі України // Д. В. Кухнюк. – Тези доповідей та наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференцій молодих юристів «Майбутнє правної системи України» (15-16 березня 1996 року) Київ 1996. С. 80–82
Конференція - удовий прецедент: місце в правній системі України // Д. В. Кухнюк. – Матеріали науково-практичної конференції, – Київ. – Травень 1996 року – С. 375–377.
Конференція - Демократична система органів адвокатського самоврядування як запорука незалежності адвокатури / Д.В. Кухнюк // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: зб. наук. праць за матеріалами другої міжнарод. наук.-практ. конф. вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 року. – К., 201
Членство в організації - Д.В. Кухнюк є членом Міжнародної асоціації юристів
Членство в організації - експерт програм Координатора проектів ОБСЄ в Україні для суддів та адвокатів.
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net