HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кіреєва Наталія Олександрівна
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: обгрунтовувати, переконувати, відстоювати свою позицію з наукових і практичних питань, можливість вільно володіти державою мовою, грамотним усним і письмовим діловим моленням
Організаційно-управлінська компетентність: Необхідних навичок організаційної (управлінської) компетентності набула під час роботи в Університеті. Було підготовлено та захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня к.ю.н.
Інші професійні навички: Заслужений юрист України; Добре обізнана з питаннями законотворчої діяльності, маю досвід підготовки та супроводження законопроектів з моменту їх внесення до ВРУ і до підписання Президентом України.
Області професійних інтересів: Цивільний процес України, судоустрій, прокуратура, адвокатура, права людини, трудове право, сімейне право, цивільне право, право інтелектуальної власності.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Оволоділа базовими комп'ютерними навичками, працюю над їх удосконаленням.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми цивільного процесу
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Позовне та окреме провадження

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1996 до 2018 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1996 до 2016 - заступник декана юридичного факультету з навчально-виховної роботи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з до - Член редколегії Вісника Верховного суду, , Наука

Навчання та стажування

з 1998 до 1998 - Закордонне стажування: Болгарсько-Американський університет міста Благоєвград Болгарія, отримано базові відомості про організацію системи юридичного навчання у зазначених університетах, отримано значний нормативних матеріал і джерела спеціальної літератури з цивільного процесу, які використовуються в науковій і викладацькій роботі.

Іноземна мова

Російська мова A1
Англійська мова B2
Німецька мова B2

Додаткова інформація

Публікація -
Публікація -
Публікація - Є автором і співавтором погнад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net