HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Середюк Вікторія Володимирівна
к.ю.н. доцент кафедри Теорії права та держави

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Володію комунікаційними навичками, які вдосконалює під час роботи на конференціях, в рамках стажування у м. Лодзь (Польща) та участі у Літній школі за координації ОБСЄ в Україні (2016).
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю наукове керівництво над студентами з підготовки магістерських робіт та проходження асистентської практики.
Інші професійні навички: Вмію оцінити, чітко інтерпретувати та пояснити складну інформацію (працюю над розробкою нових комплексних дисциплін в Україні).
Області професійних інтересів: Філософія права. Філософія. Біоетика. Біоюриспруденція.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): -
Мережева та програмна безпека: -
Вирішення проблем: -
Інші комп'ютерні навички: високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Сучасні політичні та правові вчення
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Професійна етика(за спеціальністю)
2017/18 навчальний рік, , Правнича біоетика (для аспірантів)
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правознавство (для неюридичних спеціальностей)
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правознавство (для неюридичних спеціальностей)
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія українського права
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Юридична відповідальність
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Методологія та організація юридичних досліджень
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Історія політичних та правових учень
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми філософії права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Сучасні політичні та правові вчення

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2015 до - доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2009 до 2015 - асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2017 до 2018 - Школа польського права юридичного факультету Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка,
з 10.05.2015 до 16.05.2015 - Університет суспільних наук в м. Лодзь, Польща, 180 годин,
з 2007 до 2012 - Бакалавр. Філософія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет. ,
з 2007 до 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет.,
з 2003 до 2007 - Бакалавр. Правознавство. Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ,
з 16.05.2015 до - «Nowoczesny uniwersytet - podejście projektowe do organizacji pracy według przepisów europejskich ram kwalifikacji», Вища школа інформатики та мистецтва, м. Лодзь, Республіка Польща,
з 19.08.2016 до - Літня школа із загальної теорії права та методики викладання, яка організована та проведена Координатором проектів ОБСЄ в Україні, м. Львів.,
з 2.09.2017 до 07.12.2018 - Professional qualification program «School of Polish Law», 18 ECTS,
з 01.09.2017 до 29.06.2019 - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Магістр. Психологія.,

Іноземна мова

Російська C2
англійська B2
Польська B2

Додаткова інформація

Публікація - Groundwater Management in Ukraine and the EU / Liudmyla Golovko, Olena Yara, Viktor Ladychenko, Viktoriia Serediuk // European Journal of Sustainable Development. – 2019. – Vol.8. – №1. – P. 31-39.
Публікація - Праворозуміння К. Неволіна в контексті західної правової культури / В.В. Середюк // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3-4. – С. 52-56.
Публікація - Критика антропологічного підходу до розуміння відповідальності Гансом Йонасом // Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – Вип. 8. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017.- С. 258-262.
Публікація - Правнича біоетика – новий напрям дослідження загальнотеоретичної юридичної науки // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 220-224.
Публікація - Проблема визначення складу фактичної підстави юридичної відповідальності // Журнал східноєвропейського права. – 2015. - №16. Режим доступу до ресурсу: http://easternlaw.com.ua/
Публікація - Відповідальність держави як елемент поняття «правова держава» // Часопис Київського університету права.-2015. - №1. – 42-45
Публікація - Сучасний стан та тенденції здійснення наукових досліджень юридичної відповідальності в теорії права // Вісник прокуратури України. – 2015. - №3 (65). – 100-108.
Публікація - Підходи до розуміння юридичної відповідальності в польській теорії права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. - №2. – 21-26.
Публікація - Основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у вітчизняній правовій науці // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. - Вип. 1. – Т.1. – 2014. – 59-63.
Публікація - Інтегративна функція юридичної відповідальності // Право і громадянське суспільство. – 2014. – №2 - Режим доступу до ресурсу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/164-intehratyvna-funktsiya-yurydychnoyi-vidpovidalnosti-serediuk-v-v.
Публікація - Окремі проблеми класифікації юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 11. — С. 120-126.
Публікація - Методологічні засади дослідження юридичної відповідальності в науці права України та Польщі // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 4/5 (102/103). — С. 241-250.
Публікація - Правові основи юридичної відповідальності в Республіці Польща // Малий і середній бізнес. — 2010. — №1-2.– С.22-33.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88