HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Теремцова Ніна Володимирівна
к.ю.н. доцент кафедри Теорії права та держави

-

Рідна мова: українська, білоруська, сербська
Комунікаційна компетентність: народний депутат, начальник відділу кадрів спеціалізованого управління при міністерстві житлово-комунального господарства України, директор приватного підприємства «Юридичне об’єднання Н.Теремцової»
Організаційно-управлінська компетентність: здійснюю керівництво науковим гуртком, у якому працює 15 осіб і більше»
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Юридична відповідальність. Теорія фінансового права. Основи бюджетного права; Теорія права. Філософія права

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: високий
Створення контенту (програм, сайтів): базовий
Мережева та програмна безпека: -
Вирішення проблем: високий
Інші комп'ютерні навички: високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права (для іноземних студентів)
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права (для іноземних студентів)
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правових і політичних вчень
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Юридична відповідальність
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія держави і права
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права (для іноземних студентів)
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Правознавство
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правових і політичних вчень
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Професійна етика (за фаховим спрямуванням)

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.02.2010 до 30.06.2010 - По 30.06.2010 р. прийнята на посаду асистента (0,5 ставки) юридичного факультету на умовах сумісництва., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.1998 до 30.06.2000 - По 30.06.1999 р. зарахована на посаду викладача кафедри державного права на 0,25; 0,5 ставки на умовах штатного сумісництва., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Освіта
з 01.09.95 до 31.05.1996 - зарахована на посаду асистента (0,25 ставки) кафедри прав людини юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка на умовах сумісництва., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2010 до 30.06.2011 - По 30.06.2011 Переведена на посаду асистента кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету на умовах строкового трудового договору, Київський національний уніеврситет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2011 до 30.06.2018 - По 31.08.2011 Переведена на посаду асистента кафедри фінансового права юридичного факультету як обраній за конкурсом на умовах передбачених контрактом, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2011 до 30.06.2018 - По 30.06.2018 переведена на посаду асистента новоствореної кафедри теорії права та держави юридичного факультету на умовах строкового трудового договору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1.09.2011 до 30.06.2018 - По 30.06.2018 переведена на посаду асистента новоствореної кафедри теорії права та держави юридичного факультету на умовах строкового трудового договору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2015 до 31.08.2020 - По 31.08.2020р. Переведена на посаду доцента кафедри теорії права та держави юридичного факультету, як обрана за конкурсом на умовах передбачених контрактом., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 03.2017 до - Університет суспільних наук в м. Лодзь, Польща,

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Актуальне питання поділу публічного і приватного права: деякі питання історії та теорії. Національні правові системи в умовах глобалізації (пам’яті професора О.Г. Мурашина)» : зб. матеріалів круг. столу (м. Київ, 21 берез. 2019 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : НАВС, 2019. 160 с. –С.141-144 Електронний ресурс]: ¬¬– Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/tdp/zbirnuk_2019.pdf. Фахове видання
Публікація - КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ ПРАВА НА ПРИВАТНЕ І ПУБЛІЧНЕ. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА. науково-практичний журнал. – №1-2 (26-27). –К.: вид. «Видавницький дім» АртЕк», 2019. [Електронний ресурс]: –С. 129-134.¬¬¬¬ – 143 с. ISSN 2413-6433 Фахове видання.
Публікація - ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА. АЛЬМАНАХ ПРАВА. правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії і практики. – Випуск 10. –К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2019. [Електронний ресурс]: –С. 271-274. 368 с. ISSN 2524-017Х Фахове видання.
Публікація - Актуальне питання значення критерію доброчесності публічного службовця: теоретичний аспект. Актуальні питання реформування правової системи: зб.матеріалів ХІУ Міжнар.наук.-практ.конфер. (Луцьк, 14-15 червня 2019р. )/ уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 298 с. –С.123-125 Фахове видання
Публікація - Особливості юридичної відповідальності суб’єктів публічного та приватного права за невиконання закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ. Випуск 45. Вид. Інститут філології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2019, –С.171-178,– 282с. Фахове видання УДК 801.81:821.161.2 ББК 82.3(4Укр)
Публікація - MАІN DIFFERENTIATION CRITERIA BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC LAW. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X, Special Issue-1, 2019, pp431-437 http://www.bipublication.com Пприйнято до друку, 2019
Публікація - Актуальне питання утворення конфедерації як постійного союзу суверенних держав. Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи:// збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції .– Київ. 25 квітня 2019. –Вид. «Людмила», 2019. – 470с. –С.85-87.
Публікація - АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. ІV Міжнародної науково-практичної конференції: «ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА» 03-04 жовтня 2019 року Ів.-Франк. Фахове видання
Публікація - ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА ЩОДО АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРАВА ЄС. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 23-24 жовтня 2019 року) : у 2-х ч. – Полтава : Россава, 2019. – Ч.2. – 166 с. УДК 340.11 (477) : 341.1http://pli.nlu.edu.ua/ Фахове видання
Публікація - АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЩОДО ВИДІВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Матеріали IХ-их наукових читань, присвячених пам’яті академіка В. В. Копєйчикова (м. Київ, 20 лист. 2019 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Н. В. Лазнюк, Д. О. Тихомиров. Київ : НАВС, 2019. 250 с. – С.215-218. Електронний ресурс]: ¬¬– Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/tdp/zbirnuk_2018.pdf. Фахове видання
Публікація - ПИТАННЯ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРОРІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ. 24 11 2019. Фахове видання
Публікація - Становлення та розвиток інституту громадянського суспільства в державі: теоретичний аспект. European Perspectives. № 4. 2019. Specialized publishing house. – С.31-37. – 211 с. Фахове видання ISSN 2519-2299
Публікація - Проблема реалізації юридичної відповідальності держави: теоретичний аспект. Our Low. № 4. 2019. Specialized publishing house. – С.11-17. – 175 с. Фахове видання ISSN 2519-2299
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88