HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Шлоер Бернгард -
к.ю.н. доцент кафедри Адміністративного права

-

Рідна мова: німецька
Комунікаційна компетентність: -
Організаційно-управлінська компетентність: 22 роки закордонного перебування на посадах політичного радника для урядових інституцій (Грузія 2005-2009, Молдова 2005, Азербайджан 2002, Угорщина 1993, Україна 1995-2001, 2002-2004, 2009 - дотепер
Інші професійні навички: Впевнене володіння CAT та термінологічним ПО
Області професійних інтересів: Адміністративне право, конституційне право, юридична термінологія, переклад, термінологічна база даних, право ЄС, гармонізація законів.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: досвід управління електронними базами даних
Комунікація: менеджмент електронних баз даних
Створення контенту (програм, сайтів): Багатомовна юридично-термінологічна база даних (2017-2018)
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Просунутий користувач MS Excel, Word, PowerPoint

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Адміністративне право країн ЄС
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Адміністравтине право країн ЄС
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Європейські правові стандарти діяльності публічної адміністрації

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2016 до по тепер - доцент кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1995 до 2001 - Доцент, Національна Академія державного управління при Президентові України, Освіта

Іноземна мова

Українська C2

Додаткова інформація

Публікація - Categories of Constitutional norms, Shloer, B., Administrative Law and process, Nr. 4, 2018, pp. 17 – 35 (Види конституційних норм, Адміністративне право і процес, №. 4, 2018, С. 17 – 35)
Публікація - Maidanjuk, D., Schablij, O., Schloer, B., Deutsch-ukrainischejuristischeDatenbank – Mitarbeiterwünscht, MDÜ – FachzeitschriftfürDolmetscherundÜbersetzer, 64. Jahrgang, Heft 6/2018, S. 16 -19 https://www.bdue-fachverlag.de/detail_mdueheft/85 (Німецько-українськаюридична база данихзапрошує до співпраці. у журнал: MDÜ. – 2018. – №. 6. – С.16 – 19 https://www.bdue-fachverlag.de/detail_mdueheft/85)
Публікація - On-Line-DatenbankfürdeutscheRechtsterminologieinukrainischerSprache, Hrsg. Schloer, B., Schablij, O., Kiew 2018http://rechtsdialog.org/images/2018/11/DatenbankWeb.pdf (електроннимнімецько-українськимкоментованимІнтернет-ресурсом юридичноїтермінології, уклад. Шаблій О., Шлоер Б., Київ 2018) http://rechtsdialog.org/images/2018/11/DatenbankWeb.pdf
Публікація - Нові адміністративно-правові поняття у сфері відвернення загроз об’єктам поліцейської охорони – спроба роз’яснення у: Питання адміністративного права, книга друга, відп. за вид. Н. Б. Писаренко, Харків. «Оберіг» 2018, С. 92 – 106 (NeueverwaltungsrechtlicheBegriffeimGefahrenabwehrrecht – einKlärungsversuch, in: FragendesVerwaltungsrechts, zweitesBuch, Hrsg. N. Pisarenko, Charkiv 2018, S. 92 - 106)
Публікація - DieMenschenwürdeimukrainischenRecht, OsteuropaRecht, 2017, S. 475 – 497 (Людськагідністьв праві України, у журнал: OsteuropaRecht, 2017, С. 475 – 497
Публікація - Мельник Р., Шаблій О., Шлоер Б., Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утворення правової державності в Україні, Право України 2017, С. 56 – 65 (Melnik R., Schablij O., Schloer B., DiegrundlegendeReformderjuristischenAusbildungalsVoraussetzungfürdieRechtsstaatlichkeitinderUkraine, RechtderUkraine, 2017 С. 56 – 65)
Публікація - JurijPaneiko, DieWissenschaftvonderVerwaltungunddesVerwaltungsrechts, allgemeinerTeil. Zusammengestelltvon V. M. Bevsenko, I. B. Koliuschko, O. R. Radeschevska, I. S. Hritzenko, P. B. Stetziuk, Kiew, 2016, Buchbesprechung, OsteuropaRecht, 2017, S. 229 - 232. (Панейко, Юрій Лукич. Наука адміністрації й адміністративного права: заг. частина: (за викладами проф. Ю. Панейка) / Укр. віл. ун-т у Мюнхені, Центр політико-правових реформ, Асоц. фахівціва
Публікація - Людська гідність: що ми розуміємо під «гідністю», «людиною» та «людською гідністю»? матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Людська гідність у праві Німеччини, Польщі та України», за підтримки міністерства закордонних справ Федеративної республіки Німеччина; Центр німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; ГО „Українсько-німецький правознавчий діалог“ (Київ, 10 - 11 жовтня 2016) / відпов. ред. Б. Шл

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88