HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Шомпол Олена Анатоліївна
к.ю.н. доцент кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час роботи керівником юридичної служби міністерства, практичної юридичної діяльності та організації і проведення науково-дослідних робіт
Організаційно-управлінська компетентність: : здійснення керівництва юридичною службою Мінекобезпеки України, була у складі оганізаторів проведення круглих столів та наукових конференцій, в тому числі по програмі Tasis.
Інші професійні навички: Добре обізнана із практичною юридичною діяльність в якості юрисконсульту, керівника юридичної служби центрального органу виконавчої влади, адвоката, добре знайома із діяльністю комітетів ВРУ
Області професійних інтересів: Повноваження та діяльність держави як суб'єкта національних та міжнародних екологічних правовідносин;Міжнародне екологічне право ; Екологічне право ЄС та проблеми адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС; Ефективність застосування

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Екологічне право Європейського Союзу
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Екологічне право Європейського Союзу
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Міжнародне екологічне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне екологічне право
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правознавство
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Земельне та екологічне порівняльне право
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Основи екологічного права
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Екологічне право Європейського Союзу
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Еколого-правові проблеми у сфері енергетики

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 07.2011 до 2018 - асистент кафедри екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, Освіта
з 2001 до 06.2011 - старший викладач, асистент кафедри трудового , земельного та екологічного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1998 до 2001 - науковий співробітник Центру дослідження проблем прав людини юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1996 до 1997 - начальник юридичного управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Управління
з 08.1994 до 03. 1996 - юрисконсульт відділу правового регулювання банківської діяльності Юридичного управління Українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку., Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Промінвест банк України), Юридична практика

Навчання та стажування

з 09.1989 до 06.1994 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, Диплом з відзнакою КБ№ 901533 Спеціальність: правознавство, кваліфакація "юрист"

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B1
Німецька A2
Польська A2

Додаткова інформація

Публікація - Шомпол О.А.Держава як суб'єкт екологічних правовідносин : актуальність проблеми /Шомпол О.А.// Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ..(м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н.Р.Кобецька, Н.О.Багай, Г.В.Мороз.- Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017 .- С.90-92.
Публікація - Шомпол О.А. Конституційні екологічні права та обов'язки держави /Шомпол О.А.// Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія", м. Одеса, 2-4 червня 2017 р. / відп. ред.: Є.О.Харитонов, О.І.Харитонова, Т.Є.Харитонова; Нац. ун-т "Одес. юрид.акад.". - Одеса: Юридична література, 2017 .- С.263-265.
Публікація - Шомпол О. Круглий стіл "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права україни: 20 років розвитку" (2 частина)/Позняк Е., Шомпол О. // Вісник Київського національного університет імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Київ. вип. 1 (104) 2017.- С.11-17
Публікація - Шомпол О. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку(1 частина) / Позняк Е., Шомпол О. //Вісник Київського національного університет імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Київ. вип. 2 (103) 2016.- С. 35-41
Публікація - Шомпол О.А. Зовнішня екологічна функція держави: національні та міжнародно-правові засади / Шомпол О.А. // Екологічне право: науково-практичний журнал. - 2016 . - № 1-2. - с.129-130.
Публікація - Шомпол О.А. Екологічний контроль: проблеми правового забезпечення/ Шомпол О.А.// Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції “П’ятнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х част.] . - Частина друга. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. - 222с. - С.63-64.
Публікація - Шомпол О.А. Екологічна інформація як обєкт правовідносин за екологічним законодавством України / Шомпол О.А. // Збірник матеріалів Першого засідання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року) / відп. ред. проф. І.І.Каракаш. - Одеса : Юр. література, 2016. - 260 с.
Публікація - Шомпол О.А. До питання екологічної функції держави в сучасних умовах/ Шомпол О.А. // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р. ) за заг. Ред. П.Д.Пилипенка — Львів, 2016. - 314 с.- С.219-222.
Публікація - Шомпол О.А. Екологічний контроль: правові проблеми реформування / Шомпол О.А. // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали “круглого столу” (Харків, 2 груд. 2016 р.)/ за заг. ред. А.П.Гетьмана. - Х. : Право, 2016. - 328с. -С. 237-240.
Публікація - Шомпол О.А. Проблеми реалізації еколого-правових пріоритетів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Шомпол О.А. // Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу : матеріали Всеукр. Наук.-практ. Круглого столу, 28 жовт. 2016 р., м. Дніпро / ред. Кол.: В.І.Андрейцев [та ін.] ; М-во освіти і науки України, нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. - Дніпро: НГУ, 2016. - 226с
Публікація - Шомпол О.А. Пріоритети екологічної політики України в умовах збройного конфлікту : проблеми законодавчого закріплення / Шомпол О.А.// Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права : 20 років розвитку : матеріали "круглого столу" (м.Київ, 27 травня 2016 року) / за ред. М.В.Краснової, Т.О.Коваленко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Чернівці : Кондратьєв А.В., 2016. - С. 323-326.
Публікація - Шомпол О.А.Національні та міжнародно-правові проблеми регулювання охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки під час збройних конфліктів/ Балюк Г.І., Шомпол О.А.//Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України: навч. посібник// За ред. Г. І. Балюк, КНУ ім. Т. Шевченка. - Чернівці: Кондратьєв А.В., 2015. (120с.).- С.92- 104.
Публікація - .Шомпол О.А. Національні та міднародно-правові проблеми регулювання охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки під час збройних конфліктів/ Балюк Г.І., Шомпол О.А.// Адміністративне право та адміністративний процес . 2015. - № 2.- C. 142-157. (фахове видання включене до міжнародних науково-метричних баз: Index Copernicus International (Варшава, Польща), Citefactor (USA)
Публікація - Шомпол О.А. Правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України в умовах збройного конфлікту / Балюк Г.І., Сушик О.В., Шомпол О.А.// Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від народження академіка В.З.Янчука / за ред.проф.В.М.Єрмоленка. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015
Публікація - Шомпол О.А.Еколого-правові пріоритети в процесі асоціації України та Європейського Союзу/Шомпол О.А.//Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти : матеріали «круглого столу», (м.Харків, 5 груд. 2014 р.) / за заг ред. А.П.Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. Х., 2014. С. 211-213.
Публікація - Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов'язань /Дисертація на здобуття наук. ступеня к.ю.н.; спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право;природоресурсне право/ Шомпол Олена Анатоліївна/. КНУ ім. Тараса Шевченка. - К.: 2013. - 243с.
Публікація - Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов'язань /Автореф.дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н.; спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право;природоресурсне право./Шомпол Олена Анатоліївна/ КНУ ім. Тараса Шевченка. - К.: 2013. - 18 с.
Публікація - Шомпол Е.А.Тенденции развития законодательства Украины об экологической безопасности в контексте международно-правовых обязательств /Вестник Евразийского гуманитарного института. Астана. 2013. № 1-2. С.74.-79.(закордонне фахове видання)
Публікація - Актуальні проблеми екологічного права / Робоча навчальна програма для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 6.060100 «Правознавство» //Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Робоча навчальна програма для студентів ОКР «Магістр»спеціальності 6.060100 „Правознавство”/ Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Е.В. Позняк [та ін.]: К., 2013. 137 с.
Публікація - Екологічне право Європейського Союзу/Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”/ Г.І.Балюк, О.А.Шомпол: К., 2013. 53 с.
Публікація - Міжнародне екологічне право /Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»/Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”/ Г.І.Балюк, О.А.Шомпол: К., 2013. 60 с.
Публікація - Земельне та екологічне порівняльне право / Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»//Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”/В.В.Носік, О.А.Шомпол: К., 2013. 112 с.
Публікація - Міжнародне екологічне право/Робоча програма для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»/Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»/ Г.І. Балюк, Е.В. Позняк, О.А. Шомпол: К., 2013. 57 с.
Публікація - Екологічне право України/ Практикум Ч.1 для студентів ОКР «Бакалавр» За напрямком підготовки 6.030401 «Правознавство»/Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Практикум Ч.1 для студентів ОКР «Бакалавр» За напрямком підготовки 6.030401 «Правознавство» / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Т.Г.Ковальчук, Е.В. Позняк [та ін.]: К., 2013. 98 с.
Публікація - Екологічне право України/ Практикум Ч.2 для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямком підготовки 6.030401 «Правознавство»/Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Практикум Ч.1 для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямком підготовки 6.030401 «Правознавство» / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Т.Г.Ковальчук, Е.В. Позняк [та ін.]: К., 2013. 96 с.
Публікація - Шомпол Елена. Имплементация международных Ои европейских стандартов в сфере экологических прав человека в Украине/ Шомпол Е// Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka / Redakcja naukowa prof. Jerzy Jaskiernia. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 2013. S.419-429.
Публікація - Екологічне право: словник термінів (українською, російською, англійською мовами) / За ред. проф. Г.І. Балюк, О.А. Купрієвич; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра екологічного права. Чернівці : Кондратьєв А.В., 2013. 332с.
Публікація - Шомпол О.А. Законодавство України про екологічну безпеку: передумови та підстави його вдосконалення / Шомпол О.А.//Збірник тез наукових доповідей учасників «круглого столу» [Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України] 9 листопада 2012 р./За заг. ред.. А.П.Гетьмана.- Харків: НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. С. 163-165.
Публікація - Шомпол О.А. Механізм імплементації міжнародних стандартів екологічних прав людини в Україні / Шомпол О.А.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. № 92. С. 58-61.
Публікація - Шомпол О.А. Напрями вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань: матеріали круглого столу [Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права] (19 жовтня 2012 ): збірник наукових праць Круглого столу / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. 2012. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html
Публікація - Шомпол О.А. Правові засади регулювання екологічно небезпечної діяльності за законодавством України та ЄС // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С.Шемшученка, В.П.Тихого, М.М.Цимбалюка, І.С.Гриценка; упор. О.В.Кресін, І.М.Ситар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 620с. (С. 265-267).
Публікація - Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник/ Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О. та ін. (за ред. Краснової М.В.).К.: Алерта, 2012. 760с. // Розділ 4 § 1. Поняття та юридичне значення превентивно-стимулюючої форми екологічного контролю С.178-184; § 6.Лабораторний екологічний контроль в системі моніторингу довкілля та екологічного контролю. С.251-261; § 8 Екологічний аудит як стимулююча форма екологічного контролю. С.291-305
Публікація - Шомпол О.А. Міжнародно-правові аспекти забезпечення екологічної безпеки /Шомпол О.А.// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. Київ, 2011. Вип.89, ч.2.
Публікація - Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С.Гриценко, Т.Г.Ковальчук [та ін.]; за ред. Г.І.Балюк. К.: Юрінком Інтер, 2011. 328с.
Публікація - Шомпол О.А. Проблеми систематизації та розвитку екологічного законодавства / Шомпол О.А.// Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). К.: ВГЛ «Обрії», 2011.- С.97-100.
Публікація - Шомпол О.А.Досвід викладання спецкурсів «Міжнародне екологічне право» та «Екологічне право ЄС» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка /Шомпол О.А.// Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми» та методика викладання еколого-правових дисциплін» (25-26 листопада 2010 року)/ За заг. ред.. А.П.Гетьмана. Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 2010.- С.229-231.
Публікація - Шомпол О.А. Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері забезпечення екологічної безпеки: проблеми класифікації/ Шомпол О.А.//Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка ). К., 2010. Ч ІІ. С.121-122
Публікація - Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення /Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; за ред. Г.І.Балюк. К.: Юрінком Інтер, 2010. 384с.
Публікація - Шомпол О.А. Поняття "вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку" в контексті міжнародно-правових зобов’язань / Шомпол О.А.// Юридична Україна. -№1.- 2009. С.82-87.
Публікація - Земельне право / Практикум для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”/ Г.І. Балюк, Е.В. Позняк, Р.І.Марусенко [та ін.]: К.,2009. 127с.
Публікація - Шомпол О.А. Міжнародно-правові засади забезпечення екологічних прав людини/Шомпол О.А.// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. Київ, 2009. Вип.83, ч.2. С. 183-187.
Публікація - Шомпол О.А. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань /Шомпол О.А.// Юридична Україна. №7. 2009. С.95-101.
Публікація - Шомпол О.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в межах ЄС / Шомпол О.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів» 9-10 жовтня 2009 року/ За заг. редакцією проф. А.П.Гетьмана та проф. М.В. Шульги. Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. 2009. С. 98-100.
Публікація - Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук [та ін.] ; за ред. Г.І.Балюк. К.: Юрінком Інтер, 2009. 368с.
Публікація - Шомпол О.А. Екологічний контроль за законодавством України. Частина І / Краснова М.В., Шомпол О.А.// Робоча навчальна програма із спецкурсу для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”. К., 2009. С.7-49.
Публікація - Актуальні проблеми екологічного права / Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”/ Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Е.В. Позняк [та ін.]: К., 2009. 113 с.
Публікація - Актуальні проблеми екологічного права / Практикум для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”.Освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”/ Г.І. Балюк, Е.В. Позняк, Р.І.Марусенко [та ін.]: К.,2009. 127с.
Публікація - Екологічне право / Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”/ Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Е.В. Позняк [та ін.]: К., 2009. 115 с.
Публікація - Шомпол О.А. Міжнародно-правові засади вдосконалення екологічного законодавства України / Шомпол О.А.// Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В.О. Зайчука. Випуск 1. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. С. 200-204.
Публікація - Шомпол О.А. Проблеми вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті інтеграції із Європейським Союзом/ Шомпол О.А.// Український часопис міжнародного права, жовтень. Київ, 2008. №4 С. 45-49.
Публікація - Шомпол О.А. Контроль за додержанням законодавства у сфері використання та охорони земель/Балюк Г.І., Шомпол О.А. // Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2008. С.294-297.
Публікація - Шомпол О.А. Адаптація земельного законодавства України до права Європейського Союзу/ Носік В.В., Коваленко Т.О., Шомпол О.А. // Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В.Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2008. С.70-76.
Публікація - Право екологічної безпеки / Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”/Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Е.В. Позняк [та ін.]: К., 2008.- 64с.
Публікація - Шомпол О.А. Конституційне право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля та його забезпечення у процесі реалізації міжнародно-правових зобов’язань України/ Шомпол О.А.// Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук.пр./ За заг. ред. В.М. Олуйка. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. Частина 2. С.208-212.
Публікація - Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (Продовження)/ Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А.// Бюлетень Міністерства юстиції України. 2008. № 2. С. 45 55.
Публікація - Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (Закінчення)/ Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А.// Бюлетень Міністерства юстиції України. 2008. № 3. С. 64 71.
Публікація - Шомпол О.А. Міжнародно-правові засади доступу до екологічної інформації/Шомпол О.А.//Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. Київ, 2008. Вип.80, ч.2. С. 217-220.
Публікація - Шомпол О.А. Проблеми забезпечення суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). К.: ВГЛ "Обрії", 2008.
Публікація - Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології / Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А.// Бюлетень Міністерства юстиції України. 2007. №12. С.34-43.
Публікація - Шомпол О.А. Проблеми співвідношення законодавства України та Європейського Союзу щодо забезпечення екологічної безпеки/Шомпол О.А.//Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 5-річчю створення юрид. ф-ту Нац. аграр.ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р.): Зб. наук. пр./ За аг. ред.: В.М.Єрмоленка та ін. К.: Магістр ХХІ ст., 2007. С.140-142.
Публікація - Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні//За заг. ред. к.е.н. В.Г.Дідика. К., 2007. 579с.
Публікація - Шомпол О.А. Підходи до гармонізації законодавства України про екологічну безпеку в контексті досліджень наукової школи "Земельне, екологічне право та права екологічної безпеки"/Шомпол О.А.// Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 12жовтня 2005 рік). К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. С.103-105.
Публікація - Шомпол О.А. Аналіз міжнародно-правового регулювання щодо зміни клімату// Проблеми імплементації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу в Україні; за ред. д.ю.н., проф., Андрейцев В.І. Київ. 2003.-50с.
Публікація - Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова [та ін.]: за ред. В.Г.Гончаренка. К.: Либідь, 2003. 320с.
Публікація - Шомпол О.А. Правові засади екологічного контролю /Правові форми екологічного контролю/ Краснова М.В., Фролов М.О., Шомпол О.А. // Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Правознавство”: К., 2001. 20с.
Публікація - Шомпол О.А.Правові аспекти імплементації міжнародних еколого-правових норм в національне законодавство України / Шомпол О.А.// Звіт про науково-дослідну роботу по темі „Удосконалення правового механізму реалізації та захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні”, №.99001 (заключний). Юридичний факультет . КНУ. 2000. С. 43-45.
Публікація - Шомпол Е.А. Некоторые аспекты реализации международных эколого-правовых норм в действующем законодательстве Украины / Шомпол Е.А.// Проблемы юридической науки и правоприменения: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов/Белорусский государственный университет; Гл.ред. В.М.Хомич и др. Минск: «Право и экономика» 1999. С.176-178
Публікація - Шомпол О.А. Деякі аспекти імплементації міжнародних еколого-правових норм /Шомпол О.А.// Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 лютого 1999 року. Ужгород, Україна. Ужгород. 1999. С.488-490.
Проект - Канадсько-українська програма екологічного співробітництва для Інституту державного управління Канади (ІДУК) дослідження по темі “Проблеми імплементації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу в Україні”.,член авторського колективу та технічний менеджер проекту
Проект - Перші Всеукраїнські студентські дебати з екологічного права — 2016 р., юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, суддя-арбітр
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ,м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.
Конференція - Міжнародний Конгрес "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія", м. Одеса, 2-4 червня 2017 р.
Конференція - Міжнародна наукова конференція “П’ятнадцяті осінні юридичні читання”, м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року
Конференція - Перше засідання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України, м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин". м. Львів, 18 листопада 2016 р.
Конференція - “Круглий стіл” на тему "Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України " (Харків, 2 груд. 2016 р.)
Конференція - Всеукраїнський Науково-практичний Круглий стіл на тему "Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу ": 28 жовт. 2016 р., м. Дніпро
Конференція - For participation in ХІІІ International Scientific Conference " ACTUAL QUESTIONS OF LEGAL REFORM", 24-25 June, 2016, Lutsk, Svitjaz Ukraine
Конференція - Круглий стіл" на тему " Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права : 20 років розвитку ", м.Київ, 27 травня 2016 року
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від народження академіка В.З.Янчука "Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права", м. Київ, 22-23 травня 2015 р.
Конференція - " Круглий стіл " на тему "Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти ", м.Харків, 5 груд. 2014 р.
Конференція - До 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі IV Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток громадянського суспільства : духовність і право", Україна, м. Івано-Франківськ, Державна організація "Резиденція "Синьогора", 26-29 вересня 2013 року
Конференція - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” (Warszawa, 21-22 kwietnia 2012, Sejm)
Семінар - Міжнародна науково-практична конференція та Навчальний семінар "Удосконалення правового забезпечення права власності в Україні, Німеччині та Польщі", проведених Інститутом законодавства Верховної Ради України та Мюнхенським інститутом східноєвропейського права з 2 по 4 червня 2015 р. в рамках проекту, що відбувся за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в рамках програми "Підтримка демократії в Україні"(Сертифікат)
Семінар - VI міжнародна наукова конференція "КОМПАРАТИВІСТСЬКІ ЧИТАННЯ" з елементами курсів підвищення кваліфікації викладачів юридичних дисциплін, Україні, м. Львів, 27-29 квітня 2012 року (Сертифікат)
Членство в організації - член Ради Старійшин Міжнародної громадської організації «Ми Українці»
Членство в організації - Віце-президент Громадської організації «Українська асоціація європейського права»
Сертифікат - сертифікований гештальт-терапевт, організаційний консультант. Сертифікат Московського гештальт інституту,(Certificate of Moscow Gestalt Institute, EAGT Standard of European Association for Gestalt Therapy № 060505-13 dated June 7, 2009. The qualification awarded: “gestalt therapeutic”)
Сертифікат - Свідотство про право на заняття адвокатською діяльністю №1690/ 10 від 27 січня 2000 року
Публікація - Матеріали конференції Роль держави у забезпеченні еколого-правового статусу людини Шомпол Олена Анатоліївна 2019 Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) c.239-241
Публікація - Тези Держава як суб”єкт нормотворення у сфері забезпечення екологічної безпеки Шомпол Олена Анатоліївна 2019 Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.) c.205-208
Публікація - Тези Угода про асоціацію між Україною т Європейським Союзом: проблеми реалізації екологічної складової Шомпол Олена Анатоліївна 2019 Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: Матер. міжнар.наук.-практич. конф. (м. Київ, 22 квітня 2019 р.). К.: ВГО "Українська асоціація міжнародного права", 2019. - 204с. c.118-121
Публікація - Матеріали конференції Оцінка впливу на довкілля: проблеми правового регулювання// Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля Шомпол Олена Анатоліївна 2018 Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018 c.157-158
Публікація - Монографія State Sovereignty over Natural Resources and Wealth in the Context of the European Integration Processes Шомпол Олена Анатоліївна 2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin. - 2018. c.45-54
Публікація - Монографія Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань Шомпол Олена Анатоліївна 2018 Чернівці: Кондратьєв А.В.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88