HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Малюга Віктор Іванович
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: здатність комунікувати з колегами щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів отримав під час участі в науково-практичних конференціях, обговореннях, круглих столах
Організаційно-управлінська компетентність: Як член експертної комісії підготував понад 30 експертних висновків до Департаменту акредитації та нострифікації МОН України. Брав участь у виконанні науково-дослідної роботи
Інші професійні навички: здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції отримав під час тренінгів і курсів підвищення кваліфікації
Області професійних інтересів: кримінальний процес України, прокуратура, судоустрій

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври,
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Прокуратура в Україні
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальний процес в Україні
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальний процес в Україні
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Прокуратура у системі органів державної влади
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально процесуальне право
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Прокуратура в Україні

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2008 до 2018 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2003 до 2008 - заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2002 до 2003 - заступник декана з виховної роботи та самоврядування в гуртожитках юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1994 до 2003 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з до - ,

Додаткова інформація

Публікація - Малюга В. І. Історія виникнення та розвитку прокуратури:завдання, принципи, функції Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип.43. - 2001. - с.36- 39
Публікація - Малюга В. І Формування принципів організації та діяльності прокуратури в період з найдавніших часів до XIX ст. Право України. - 2001. - № 10. - с.99-101
Публікація - Малюга В. І., Михайленко О. Поняття, значення принципів організації та діяльності прокуратури Вісник прокуратури. - 2001. -№ З.-с. 22-27
Публікація - Малюга В. І., Лакизюк В., Михайленко О. Гласність в системі принципів організації та діяльності прокуратури України Вісник прокуратури. - 2001. -№ 4,- с. 16-21
Публікація - Малюга В. І. Система принципів організації та діяльності прокуратури: суть, класифікація Вісник прокуратури. - 2001. -№ 6.-с.31-36
Публікація - Малюга В. І., Михайленко О.Р. Принципи організації та діяльності прокуратури України: Монографія К., ВПЦ «Київський університет», 2005
Публікація - Малюга В. І. Взаємозв’язок прокуратури з іншими органами держави Право України, 2002, № 12.-с. 82-85
Публікація - Малюга В. І. Принцип єдності і централізації в організації та діяльності прокуратури Науковий вісник Чернівецького університету, серія правознавство, вип.161; Чернівці, Рута, 2002. с. 107-110.
Публікація - Малюга В. І. Суддівське самоврядування. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.: «Укр. енциклопедія», 1998. — Т.5: П-С. - 2003. - с. 691
Публікація - Малюга В. І. Склад суду. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.: «Укр. енциклопедія», 1998. — Т.5: П-С.-2003,-с. 504-505
Публікація - Малюга В. І. Нагляд прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Випуск 92.- С.118-120
Публікація - Малюга В. І. Співвідношення принципів нотаріального та кримінального провадження Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія: Збірник наукових статей вчених процесуалістів. – К.: ЦУР, 2013.-С. 215-218.
Публікація - Малюга В. І. Судоустрій України: підручник К. : Юрінком Iнтер, 2015. – 344 с.
Публікація - Малюга В. І. Система засад діяльності прокуратури Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідально від у сучасних реаліях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К.: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2015.-С.100-102.
Публікація - Малюга В. І. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої, К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Малюга В. І., Панасюк К. Регламентація функцій прокуратури України Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2016. – № 2.- Ч.2 - С. 57-65
Публікація - Малюга В. І. Засади діяльності прокуратури: система та класифікація Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2016 – 1(102)/2016. – С. 42-44
Публікація - Малюга В. І. Система та класифікація засад діяльності прокуратури Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С.181-183.
Публікація - Малюга В. І. Функції прокуратури: питання регламентації та реалізаціі Актуальні питання державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Том3, - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016,-С. 155-156.
Публікація - Малюга В. І. Прокуратура в системі державних органів Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2016 – 2(103)/2016. – С. 41-45
Публікація - Малюга В. І. Прокурорський нагляд в Україні Навчальна програма Київ: Видавництво Вищої школи права при Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 1999
Публікація - Малюга В. І. Програма проходження навчальної практики в судах та органах юстиції для студентів Київського університету права К.: Київський університет права, 2001
Публікація - Малюга В. І. Програма проходження навчальної практики в органах прокуратури для студентів Київського університету права К.: Київський університет права, 2001
Публікація - Малюга В. І. Шумило М.Є. Кримінально-процесуальне право України. Навчально- методичні матеріали для студентів Київського університету права К.: Київський університет права, 2003,-96 с
Публікація - Малюга В. І. Куйбіда Р.О., Киреєва Н.О. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Судоустрій України”. Навчально-методичні матеріали К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2006,-45 с.
Публікація - Малюга В. І., Костюченко О.Ю., Кухнюк Д.В. Адвокатура в Україні. Робоча навчальна програма для студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Правознавство» К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007,-40 с.
Публікація - Малюга В. І. Методичні рекомендації з виконання, оформлення й захисту дипломної роботи зі спеціальності «Правознавство» К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007,-19 с.
Публікація - Малюга В. І. Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт з кримінально- процесуального права К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007,-12 с.
Публікація - Малюга В. І., Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні» для магістрів денної форми навчання К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007,-31 с.
Публікація - Малюга В.І., Костюченко О.Ю., Кухнюк Д.В. Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура в Україні» для студентів денної форми навчання К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008,-32 с.
Публікація - Малюга В.І., Костюченко О.Ю., Сиза Н.П. Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми кримінально- процесуального права» для магістрів К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2009,-50 с.
Публікація - Малюга В. І., Костюченко О.Ю., Крижанівський В.В. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Прокуратура України” К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010,-45 с.
Публікація - Малюга В. І., Гринюк В.О., Костюченко О.Ю., Крижанівський В.В. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Прокуратура України” К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013,-21 с.
Публікація - Малюга В. І., Топорецька З.М. Робоча програма спецкурсу “ Прокуратура в системі державних органів”. Навчально-методичні матеріали К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013,-43 с.
Публікація - Малюга В. І., Гринюк В.О., Костюченко О.Ю., Крижанівський В.В. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Прокуратура України” К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013,-21 с.
Публікація - Малюга В. І., Плахотнік О.В. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Прокуратура України” К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014,-20 с.
Публікація - Малюга В. І., Плахотнік О.В. Робоча програма спецкурсу “ Прокуратура в системі державних органів” К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016,-18 с
Публікація - Малюга В. І. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Судоустрій України”. Навчально-методичні матеріали Малюга В. І., Гринюк В.О., Крижанівський В.В., Кучинська О.П., Прилуцький С.В. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016,-38 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net