HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Бевз Олена Володимирівна
к.ю.н. асистент кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Багаторічний досвід спілкування із студентами, абітурієнтами та їх батьками; крім навчального процесу, беру участь у громадських і виховних заходах.
Організаційно-управлінська компетентність: Виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря з контрактної форми навчання приймальної комісії юридичного факультету; брала участь в організації наукових заходів.
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Екологічне право, право екологічної безпеки, земельне право, еколого-правові та земельно-правові аспекти охорони культурної та природної спадщини.

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми реалізації і захисту екологічних прав громадян
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи екологічного права
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Правознавство
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Земельне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного права
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Нормативно-правові основи туристсько-рекреаційної діяльності

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.07.2011 до 2018 - асистент кафедри екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2004 до 01.07.2011 - асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.03.2002 до 31.08.2004 - молодший науковий співробітник, Центр досліджень проблем прав людини юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.02.2002 до 30.06.2002 - асистент кафедри комерційного права , Київський національний торговельно-економічний університет , Освіта

Навчання та стажування

з 09.2017 до 12.2018 - Школа польського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
з 01.10.2001 до 30.09.2005 - Аспірантура без відриву від виробництва юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право та природоресурсне право., Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право на тему “Правовий режим земель історико-культурного призначення (історичні ареал
з 10.2000 до 07.2001 - стажування “Помічник Голови Комітету Верховної Ради України” (Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради України),
з 01.09.1996 до 30.06.2001 - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр права (диплом магістра з відзнакою КВ №16688007 від 23 червня 2001 р.).

Іноземна мова

Англійська B2
Польська A2
Російська C2
Латинська A1

Додаткова інформація

Проект - Перші Всеукраїнські студентські дебати з екологічного права, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 21-21 листопада 2016 р. (суддя)
Проект - VII Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів із земельного права 11-12 квітня 2016 р. (суддя)
Семінар - семінар Комітету з міжнародного права Асоціації адвокатів України на тему: "Вступ до законодавства Європейського Союзу" (26 травня 2016 р.)
Публікація - міжсекторальний круглий стіл "Європейський та український рік культурної спадщини 2018" (29 січня 2018 р.)
Курс - Legal Writing in English (Письмова англійська юридична мова), 10 березня 2015 р. - 26 травня 2015 р., Центр американського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Курс - American Studies Club, March 12 - April 30, 2015 held at Taras Shevchenko National University
Публікація - National legal protection of the natural heritage included in UNESCO World Heritage Lis// монографія за результатами наукової конференції «Оchronа prawna zasobów naturalnych» («Правова охорона природних ресурсів»), яка відбулася 25 квітня 2017 р. у місті Люблін (Республіка Польща)
Публікація - Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Вип. 58. – 2004. – с. 107-109.
Публікація - Особливості права власності на земельні ділянки іноземців в Україні//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 64. - 2005. – с. 108-110.
Публікація - Історичні ареали населених місць: поняття, юридичні ознаки та їх закріплення в українському законодавстві.Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. С. 218-225.
Публікація - Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; Вип. 85).
Публікація - Зони охорони об’єктів культурної спадщини та особливості земельно-правової охорони історичних ареалів населених місць//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2012. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; Вип. 90).
Публікація - Проблеми правового регулювання історичних ареалів населених місць в умовах запровадження в Україні концепції сталого розвитку (еколого-правовий аспект)//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2012. – С. 61-66. – (Юридичні науки ; Вип. 92).
Публікація - Земельно-правовые проблемы охраны объектов всемирного культурного наследия//Право и политика. – Бишкек, 2012. – №2. – С. 201-206.
Публікація - Дотримання вимог земельного законодавства - необхідна умова охорони культурної спадщини і запорука забезпечення національної безпеки//Право і громадянське суспільство. – № 1 . – 2013. – С. 79-87.
Публікація - Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ. : ВПЦ "Київський університет". – Випуск 99. – 2014. – С. 76-81.
Публікація - Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні//Адміністративне право і процес. – №1(11). – 2015. – С. 234-245.
Публікація - Функціонально-правове забезпечення управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в Україні //Адміністративне право і процес. – №4(14). – 2015. – С. 35-50.
Публікація - Санітарні норми як складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини на сучасному eтапі розвитку екологічного права //Екологічне право України: науково-практичний журнал. – № 1-2. – 2016. – C. 11-16.
Публікація - Правовий режим земель історико-культурного призначення // Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк,Т.О.Коваленко, В.В. Носік [та ін.]; за ред. В.В. Носіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. - С. 483-504.
Публікація - Правовий режим земель водного фонду // Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк,Т.О.Коваленко, В.В. Носік [та ін.]; за ред. В.В. Носіка.К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 383-401.
Публікація - Юридична природа та ознаки екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України // Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України : навчальний посібник // За ред. члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Г.І. Балюк.Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра екологічного права: Чернівці, Кондратьєв А.В. – 2015. – С. 17-26.
Публікація - Правові форми контролю у сфері охорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об"єктів історико-культурного призначення // Правові форми екологічного контролю : навч. посіб.Київ : Правова єдність, 2012. – С. 510-535.
Публікація - Правові засади забезпечення екологічної безпеки населених пунктів, рекреаційних і лікувально-оздоровчих зон та територій // Проблеми права екологічної безпеки : навч. посіб. М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2016. – С. 14-43.
Публікація - Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення.Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко, [та ін.] ; за редакцією Г.І. Балюк К. : Юрінком Інтер, 2010
Публікація - Науково-практичний коментар Кодексу України про надра.Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева [та ін.] ; за редакцією Г.І. Балюк. К. : Юрінком Інтер, 2012
Конференція - Cовершенствование Украиной земельно-правового регулирования охраны объектов культурного наследия на пути к евроинтеграции (с учетом законодательства Словацкой Республики)//Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», м. Братислава (Словацька Республіка) 27-28 листопада 2015 р.
Конференція - Земельно-правові заходи охорони культурної спадщини в контексті інтеграції України до Європейського Союзу //«Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE : Aspectul juridic», conferința internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău). Conferința internațională științificopractică «Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE : Aspectul juridic», 6-7 noiem. 2015, Chișinău;Р. 272-275.
Конференція - Земельно-правові аспекти охорони об’єктів, внесених до списку світової культурної спадщини (на прикладі законодавства України та Польщі) //International Sceintific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierzh. 208 pages. – C. 57-61.
Конференція - Сравнительно-правовой анализ режима земель историко-культурного назначения Украины и Республики Беларусь//Информационно-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития : по материалам круглых столов / редкол. С.А. Балашенко (отв. ред.) [и др.] – Минск, 2014. - С. 64-67.
Конференція - Обращение с электронными петициями как форма участия общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды//Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 81-85
Конференція - Участие общественности в принятии экологически значимих решений как необходимое условие устойчивого развития//Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения правового государства: Материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 90-летию юридического факультета БГУ, Минск, 2015 г.
Конференція - Проблеми законодавчого забезпечення управління у сфері використання земель історико-культурного призначення//Сучасні досягнення науки земельного, аграрного та екологічного права: Збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року) / за ред. Шульги М.В., Саннікова Д.В. - 2013. - Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Національна академія правових наук України. - С. 29-31.
Конференція - Деякі проблеми припинення прав на земельні ділянки історико-культурного призначення//Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних аграрних та господарських правовідносин : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. - С. 125-128.
Конференція - Деякі особливості правового режиму природних ресурсів за Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р.//Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014
Конференція - Деякі проблеми правого регулювання державного контролю за використанням та охороною земель історико-культурного призначення в Україні // Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-ій річниці створення Донецького національного університету..; за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук, Бобкової А.Г. - Вінниця: ДонНУ, 2015. – С. 293-296.
Конференція - Правові проблеми охорони культурної спадщини сільських територій України// Правові проблеми розвитку сільських територій України: Матеріали Круглого столу, присвяченого памяті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В.І. Семчика (м. Київ, 9 грудня 2015 р.). - К.: Видавництво «Прінт сервіс», 2015. - С. 90-94.
Конференція - Правo громадян на участь у вирішенні питань, що стосуються використання та охорони земель історико-культурного призначення//Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк. – С. 119-121.
Конференція - Конституційно-правова категорія «довкілля»: підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями//Конституційні засади аграрного, земельного та екологічнго права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Конференція - Санітарні норми як джерела екологічного права в умовах адаптації українського законодавства до законодавства ЄС//Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9 – 10 вересня 2016 року / відп. ред. проф. І.І. Каракаш, 2016.- Одеса : Юр. література, С. 73-77
Конференція - Правові форми участі громадськості в прийнятті рішень, що стосуються довкілля, у сучасних умовах реформування правової системи//Матеріали ХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання реформування правової системи" (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.): Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - С. 178-180.
Конференція - Правові проблеми визначення меж і режимів історичних ареалів (на прикладі міст Києва та Львова)// Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р. ). За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Львів, 2016. - С. 77-80.
Конференція - Правові засади забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля шляхом звернення із електронними петиціями// Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. – С. 285-290.
Конференція - Правові засади формування Смарагдової мережі за законодавством України в умовах євроінтеграції// Збірник матеріалів Міжнародного конгресу «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвячений 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2-4 червня 2017 р. / відп. ред. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Т.Є. Харитонова ; Нац.ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література
Конференція - Правові засади охорони пралісів Карпат як об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за законодавством України//збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н. Р. Кобецька, Н. О. Багай, Г. В. Мороз. – Івано-Франківськ : 2017. – С. 35-38
Конференція - Проблеми систематизації законодавства, що визначає правовий режим земель історико-культурного призначення//Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). – К.: ВГЛ "Обрій", 2011. – С. 178-184.
Конференція - Юридичні ознаки історичних ареалів населених місць та їх місце у складі земель історико-культурного призначення. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 р.). – К., 2010.– Ч. ІІ.–С. 65-66
Конференція - Проблеми визначення правового режиму зон охорони об’єктів культурної спадщини за земельним законодавством//Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21 квітня 2011 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – С. 294-295.
Конференція - Правові засади формування системи органів виконавчої влади у сфері використання земель історико-культурного призначення//“Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави”, ІV міжнародна наук.-практ. конф. (2012; Одеса). Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції “Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави”, 24 лютого 2012 р. Частина 2. – Одеса : ОДУВС, 2012. – С. 10-13.
Конференція - Ландшафти як об'єкти екологічного права: проблеми правового регулювання//Збірник тез наукових доповідей учасників "круглого столу" "Актуальні питання кодифікації екологічного права" 9 листопада 2012 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012. – С. 157-160.
Конференція - Проблеми законодавчого забезпечення реалізації права власності громадян на земельні ділянки//Актуальні проблеми держави та системи права України в умовах світової глобалізації: Збірник наукових праць // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених / Ред. кол.: В.І. Курило, В.О. Шамрай та ін. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2007. – С. 246-249.
Конференція - Проблеми реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення//Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів, 2007. – С. 9-13.
Конференція - Динаміка розвитку демократичних тенденцій інституту права приватної власності на землю//Демократизація державно-правових інститутів як фактор організації суспільства: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С. 38-43.
Конференція - Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки//Поєднання публічно-правових та приватно-правових методів регулювання господоських відносин: Матер. всеукр. наук.-практ. Конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ): ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 210-215.
Конференція - Землі історико-культурного призначення в контексті поділу земель на категорії//Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка – 2012. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html. - С. 240-247.
Конференція - Нормативно-правове забезпечення як гарантія реалізації права власності громадян на земельні ділянки//Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів: ЛьвДУВС, 2008 р.
Публікація - Актуальні проблеми екологічного права. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень”Магістр” .Балюк Г.І., Краснова М.В., Позняк Е.В., Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І., Власенко Ю.Л., Євстігнєєв А.С. та ін. К, 2009.
Публікація - Актуальні проблеми екологічного права. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Балюк Г.І., Позняк Е.В., Марусенко Р.І., Власенко Ю.Л., Євстігнєєв А.С. та ін. К., 2010.
Публікація - Екологічне право. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр права». Балюк Г. І., Краснова М. В., Марусенко Р. І., Позняк Е. В., Власенко Ю.В., Шомпол О. А. та ін. К., 2009.
Публікація - Екологічне право. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр права». Балюк Г. І., . Марусенко Р. І., Позняк Е. В., Власенко Ю. Л., Саркісова Т. Б., Євстігнєєв А. С. та ін. К., 2009.
Публікація - Земельне право України. Практикум з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр права». Носік В.В., Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г., Краснова М.В., Мірошниченко А.М. та ін. К., 2009.
Публікація - Земельне право. Робоча начальна програма для студентів географічного факультету спеціальності 6.0709 «Картографія» . Позняк Е.В., Марусенко Р.І. та ін., К., 2009.
Публікація - Право екологічної безпеки. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство». Балюк Г.І., Краснова М.В., Позняк Е.В., Євстігнєєв А.С. та ін.К., 2008.
Публікація - Основи екологічного права. Робоча навчальна програма для студентів спецільності 6.040101 „Хімія”. К., 2013.
Публікація - Правознавство. Робоча програма навчальної дисципліни «» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм». К, 2013
Публікація - Матеріали конференції Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо охорони обєктів культурної спадщини ЮНЕСКО (земельно-правові аспекти) Бевз Олена Володимирівна 2018 Теорія та практика адаптації законодавстваУкраїни до законодаства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга. К.: Видавничий дім "Гельветика", 2018. c.227
Публікація - Матеріали конференції Оцінка впливу на довкілля і охорона культурної спа- дщини: еколого-правові аспекти // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля Бевз Олена Володимирівна 2018 Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018 c.29-31
Публікація - Монографія National legal protection of the natural heritage included in UNESCO World Heritage List // «Оchronа prawna zasobów naturalnych» («Правова охорона природних ресурсів») Бевз Олена Володимирівна 2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin. - 2018. c.79-88
Публікація - Тези Тенденции развития экологического законодательства Украины об изумрудной сети
в контексте межгосударственных интеграционных процессов Бевз Олена Володимирівна 2018 Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 c.88-90

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua