HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Волинець Руслан Анатолійович
д.ю.н. доцент кафедри Кримінального права та кримінології

__

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: __
Організаційно-управлінська компетентність: __
Інші професійні навички: __
Області професійних інтересів: Кримінальне право. Проблеми кваліфікації злочинів проти особи .

Цифрові компетенції:

Обробка інформації:
Комунікація:
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти особистих благ людини та проти сім"ї; Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності;Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації злочинів проти особи
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кваліфікації злочинів проти особи
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації злочинів проти особи; Теоретичні основи кримінально-правової кваліфікації
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2014/15 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації господарських злочинів
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації господарських злочинів
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності з злочини у сфері господарської діяльності
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до сьогодні - доцент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2002 до 2013 - асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Іноземна мова

Німецька A2

Додаткова інформація

Публікація - Об’єктивна сторона злочинів проти фондового ринку, що порушують порядок емісії та обліку цінних паперів. Судова та слідча практика в Україні. – №6/2018. – С.97-105.
Публікація - Питання законодавчого закріплення предметів складів злочинів, які посягають на фондовий ринок, і тлумачення їхніх ознак. Юридичний науковий електронний журнал. – №1/2018. – С. 158-164.
Публікація - Кримінальна відповідальність за деякі типові форми посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством. Вісник кримінального судочинства. – №3/2017. – С. 99-108.
Публікація - Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами. ПРАВО.UA. – №3, 2017. – С.169-175.
Публікація - Посягання на фондовий ринок за уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року. Підприємництво, господарство і право. – 12/2017. – С. 244-248.
Публікація - Система злочинів проти фондового ринку за законодавством України та деяких європейських країн. Правові новели. – №3/2017. – С.125-130.
Публікація - Про визнання фондового ринку об’єктом кримінально-правової охорони Wspolpraca Europejska. European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. –№9 (28) – 2017. – С. 9-15.
Публікація - Щодо зміни назви розділу VII особливої частини КК України Suprematia Dreptului («Верховенство права» Міжнародний науковий журнал). – №5 – 2017. – С. 85 – 92
Публікація - Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок у Російській імперії: порівняльно-історичні аспекти Visegrad Journal on Human Rights. – №4 (volume 2) – 2017. – С. 44-49.
Публікація - Конкретизация признаков способа совершения преступления в составах преступлений в сфере хозяйственной деятельности Legea si Viata (Закон та життя). – August – 2014. – С. 34 – 36.
Публікація - Казначейські злочини та казначейські проступки проти валютного обігу за карним казначейським кодексом Республіки Польща. Wspolpraca Europejska. European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. – №5 (12) – 2016. – С. 120-127.
Публікація - Механізм заподіяння шкоди фондовому ринку та його основним елементам: кримінально-правові аспекти. Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). – №3 – 2017. – С. 87-122
Публікація - Система злочинів у сфері господарської діяльності з урахуванням останніх змін кримінального законодавства. Підприємництво, господарство і право. – 11/2017. – С. 184-189.
Публікація - Посягання на фондовий ринок за кримінальним уложенням 1903 року. Підприємництво, господарство і право. – 1/2018. – С. 137-140.
Публікація - Аналіз суб’єктного складу злочинів, що посягають на фондовий ринок, передбачених статтями 223-2 та 232-2 Кримінального кодексу України. Приватне та публічне право. – № 1/2018. – С. 113-117.
Публікація - Злочини та адміністративні правопорушення проти фондового ринку: окремі аспекти співвідношення Європейські перспективи : № 1, 2018. – С. 105– 111.
Публікація - Проблеми відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від адміністративних правопорушень ПРАВО.UA. – №1, 2018. – С. 110-118.
Конференція - «Співвідношення підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК), та розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску (ст. 163 КУпАП), а також діяльності на фондовому ринку без ліцензії (ст. 163-7 КУпАП)». Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р. – Ужгород: Ужгородський національний
Конференція - «Деякі види посягань на фондовий ринок за кримінальним законодавством українських земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР та УРСР». Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 8-9 грудня 2017 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 136 с.
Конференція - «Окремі види посягань на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року». Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 1-2 грудня 2017 р. – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. – Ч 2. – 140 с.
Конференція - «Окремі види посягань на фондовий ринок за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року». Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практична конференції, м. Дніпро, 1-2 грудня 2017 р. – Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. – Ч. 2. – 148 с.
Конференція - «Типові форми посягань на фондовий ринок за кримінальним законодавством зарубіжних держав». Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 грудня 2017 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. – Ч. ІІІ. – 184 с.
Конференція - «Нетипові форми злочинних посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством». Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 грудня 2017 р.) / за ред. Г.О. Ульянової; уклад.: О.В. Дикий, Ю.Д. Батан. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 256 с.
Конференція - «Щодо визначення змісту суб’єктивної сторони приховування інформації про діяльність емітента». Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 12-13 січня 2018 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2018. - 140
Конференція - «Щодо доцільності запровадження заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб за злочини, які посягають на фондовий ринок». Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 січня 2018 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018. – 108 с.
Конференція - «Уповноважена особа як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 223-1 КК України». еформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 19-20 січня 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – 112 с.
Конференція - «Щодо уточнення предмета злочину, передбаченого статтею 223-2 Кримінального кодексу України». Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 19-20 січня 2018 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018 – 100 с
Конференція - «Щодо визначення інсайдерської інформації як предмета складу злочину, передбаченого ст. 232-1 КК України». Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 січня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 116 с
Конференція - «Особливості розмежування незаконного використання інсайдерської інформації, передбаченого ст. 232-1 КК України та ст. 163-9 КУпАП України». Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р. : Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 124 с.
Конференція - «Щодо факультативних ознак суб’єктивної сторони злочинів, що посягають на фондовий ринок» Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 9-10 лютого 2018 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. – 108.
Конференція - «Щодо визначення додаткових безпосередніх об’єктів злочинів, що посягають на фондовий ринок». Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 лютого 2018 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – 108 с.
Конференція - «Особливості розмежування порушень системи депозитарного обліку цінних паперів та діяльності депозитарних установ за КК України та КУпАП». Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 лютого 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – 108 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net