HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Винокурова Людмила Федорівна
к.ю.н. доцент кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: досвід комунікацій зі студентами (проведення семінарських занять, наукове керівництво магістерськими роботами, рецензування статей та тез, надання рекомендацій).
Організаційно-управлінська компетентність: виконує обов'язки Заступника Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: господарське право, цивільне право, договірне право, господарський процес, альтернативні способи врегулювання і вирішення господарських спорів, міжнародний комерційний арбітраж, третейське судочинство.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: електронна пошта.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правова робота в господарських організаціях
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Альтернативні способи врегулювання та вирішення господарських спорів
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Міжнародний комерційний арбітраж
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського процесуального права
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Проблеми господарського процесуального права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правова робота в господарських організаціях
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правова робота в господарських організаціях

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1992 до по цей час - доцент кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1982 до 1992 - асистент, доцент кафедри соціального управління і права , Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР, в подальшому перейменованому в Інститут підготовки менеджерів при Кабінеті Міністрів України, Освіта

Навчання та стажування

з 1979 до 1982 - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, аспірант юридичного факультету
з 1971 до 1976 - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом з відзнакою Б-І № 602072 за спеціальністю «правознавство».
з 1985 до - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, присуджено ступінь кандидата юридичних наук (диплом ЮР №002966 від 26.06.1985,Тема дисертації «Предмет хозяйственного права в доктрине зарубежных социалистических стран– членов СЭВ»).

Іноземна мова

Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Науково-практичний коментар Господарського кодексу України /за заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії. Київ: Юрінком Інтер, 2019 (в співавторстві).
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / за ред. В.С. Щербіни, В.В. Рєзнікової. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018 (в співавторстві).
Публікація - Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, сегодня, завтра», Киев, 2012г. (в соавторстве).
Публікація - Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство /під заг. ред. І.Г.Побірченка. – К.:Вид. Дім «Ін Юре», 2007 (у співавторстві).
Конференція - IV Міжнародні арбітражні читання памяті академіка І.Г. Побірченка «Міжнародний комерційний арбітраж: виклики сучасності». -14.09.2017р., Київ, доповідь «Доктрина «несподіваного рішення» в міжнародному комерційному арбітражі».
Конференція - II Межнародные арбитражные чтения памяти академика И.Г.Побирченко «Арбитражное соглашение: базовые принципы и современные тенденции». -13.11.2014г., Киев, доклад «Доктрина «автономности» арбитражной оговорки».
Конференція - міжнародна науково-практична «Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: вчора, сьогодні, завтра». – 24-25 травня 2012р., Київ, тема доповіді «Проблеми застосування Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»: судова і арбітражна практика».
Конференція - міжнародна «Актуальні питання міжнародного арбітражу», 12-13 жовтня 2012р., Одеса, тема доповіді «Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»: проблеми застосування».
Конференція - Друга міжнародна науково-практична «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність». - 25-26 листопада 2010р., Київ, доповідь «Проблеми реалізації принципу обов’язковості третейського застереження».
Конференція - международная «Восток-Запад: развитие Международного арбитража в Европейских странах». - 23-24 апреля 2009г., Минск, тема доклада «Развитие международного коммерческого арбитража в Украине, деятельность МКАС при ТПП Украины: статистика и успехи».
Членство в організації - арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net