HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Карпічков Віталій Олександрович
к.ю.н. асистент кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Прекрасні навички комунікації здобуті впродовж соціального життя, зокрема творчої та професійної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Гарна управлінська компетентність отримана під час керівництва написання студентами дипломних і курсових робіт, ведення лекційних і семінарських занять, проведення вступних, залікових, екзаменаційних
Інші професійні навички: Дисциплінованість, відповідальність, наполеглевість, результативність, сумлінність, творчість, індивідуальний та творчий підхід до вирішення проблем та інші
Області професійних інтересів: Наука, право, правознавство, історія права, правова реальність, історико-правова реальність, антропологія права, аксіологія права, феноменологія права, історія держави і права зарубіжних країн, історія українського права та інші

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Володію всіма версіями Microsoft Windows і Microsoft office

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2015/16 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, бакалавр, 1 курс, семінарські заняття (денна/заочна) 2. Історія українського права, бакалавр, 1 курс, семінарські заняття 3. Еволюція державно-політичного ладу європейських країн, магістр, 2 рік навчання, лекц
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, бакалавр, 1 курс, семінарські заняття (денна/заочна) 2. Історія українського права, бакалавр, 1 курс, семінарські заняття 3. Еволюція державно-політичного ладу європейських країн, магістр, 2 рік навчання, лекц

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до 2014 - аспірант, Юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Освіта
з 2015 до по нині - Асистент кафедри історії права та держави, Юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Освіта

Навчання та стажування

з 2005 до 2009 - Юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60 ОР Бакалавр права з відзнакою, Бакалавр
з 2009 до 2011 - Юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60 ОР Магістр права з відзнакою, Магістр
з 2011 до 2014 - Юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60 Отримання наукового ступення кандидат юридичних наук за спеціальністью - 12.00.01 - «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вче, кандидат наук

Іноземна мова

російська A1
англійська A1
польська A1

Додаткова інформація

Публікація - • Карпічков В. О. Історичний аспект правової реальності / В. О. Карпічков // Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського): збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Є. Шевченко. Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 324 с.
Публікація - • Карпічков В. О. Правова реальність в аспекті інтеграційної надбудови суспільства / В. О. Карпічков // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні: Вип.6 – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 206 – 210.
Публікація - • Карпічков В. О. Функції правової реальності: поняття та критерії класифікації / В. О. Карпічков // Наше право: Науково-практичний журнал. – Київ, 2014. - № 4. - С. 11-16.
Публікація - • Карпічков В. О. Правова реальність: категоріальний аналіз / В. О. Карпічков // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Ужгород, 2014. - Вип. 25. Том 1. - С. 45-49.
Публікація - • Карпічков В. О. Правова реальність та правове життя суспільства: співвідношення та взаємодія / В. О. Карпічков // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Ужгород, 2014. - Вип. 24. Том 1. - С. 40-44.
Публікація - • Карпічков В. О. Правова система та правова реальність: співвідношення / В. О. Карпічков // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 7-8 червня 2013 р.). – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2013. – С. 35-40.
Публікація - • Карпічков В. О. Правова реальність: теоретико-правовий аналіз / В. О. Карпічков // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 15-16 листопада 2013 р.). – Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 17-19.
Публікація - • Карпічков В. О. Структура правової реальності / В. О. Карпічков // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матер. VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 18-19 травня 2013 р.). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 488-491.
Публікація - • Карпичков В. А. Правовая реальность в аспекте исследования правовой системы общества / В. А. Карпичков // Международный научно-практический журнал «Современное право» - № 11. - М.: ЗАО Издательство «Новый индекс», 2013. - С. 4-8.
Публікація - • Карпічков В. О. Свобода, рівність і справедливість як суспільно-правова реальність / В. О. Карпічков // Альманах права. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці: Науково-практичний юридичний журнал: Вип. 4.- К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – С. 184-187.
Публікація - • Карпічков В. О. Правова реальність: основні аспекти розуміння / В. О. Карпічков // Закарпатські правові читання: матер. IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Ужгород, 9-10 квітня 2012 р.). – Ужгород: Вид-во «ЗакДУ», 2012. - С. 47-50.
Публікація - • Карпічков В. О. Феномен правової реальності у контексті праворозуміння / В. О. Карпічков // Актуальні питання державотворення в Україні: зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 30 березня 2012 р.). – Київ, 2012. - С. 123-125.
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88