HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Берзін Павло Сергійович
д.ю.н. завідувач кафедри Кримінального права та кримінології

Завідувач кафедри

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: ___
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює керівництво кафедрою кримінального права та кримінології, на якій працює 15 осіб
Інші професійні навички: ___
Області професійних інтересів: Кримінальне право. Історія кримінального права України.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації:
Комунікація:
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія кримінального права України; Актуальні проблеми кримінального права і кримінального процесу України; Теоретичні основи кримінально-правової кваліфікації; Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія кримінального права України
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції; Історія кримінального права України
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія кримінального права України
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія кримінального права України
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право / Уголовное право
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія кримінального права України
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право/ Уголовное право
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право/ Уголовное право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія кримінального права України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до сьогодні - професор кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2007 до 2011 - доцент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2004 до 2007 - асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з до - , , Освіта

Іноземна мова

німецька мова B1

Додаткова інформація

Публікація - Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник: у 3-х т. – Т. І.: Загальні засади. – Київ: ВД «Дакор», 2018. – 404 с.
Публікація - Берзін П.С. Основні засади кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 650-651.
Публікація - Берзін П.С. Основи кримінального законодавства СРСР і союзних республік // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 649-650.
Публікація - Борисов В.І., Берзін П.С. Кримінальний кодекс УРСР 1960 року // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 476-477.
Публікація - Берзін П.С., Наумчук Н.В. Випуск на ринок України небезпечної продукції // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С.83-84.
Публікація - Берзін П.С. Брайнін Яків Маркович (Мордухович) // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 31-32.
Публікація - Берзін П.С., Птащенко Д.С. Андрушко Петро Петрович // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 12.
Публікація - Берзин П.С. Направления науки уголовного права в Императорском Харьковском университете в период 1804-1919 годов // Материалы международной научно-практической конференции “Приоритеты современной науки: от теории к практике”, посвященной 45-летию университета. – Талдыкорган, ЖГУ им. И. Жансугурова, 2017. – С. 279-283.
Публікація - Берзин П.С. Основные направления науки уголовного права в Императорском Харьковском университете в период 1804-1919 годов // I. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы [Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова]. – 2017. – №2. – Талдықорған [Талдыкорган]: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті [Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова]. – Б. [С.] 8-12.
Публікація - Берзин П.С. Райнхарт Маурах – немецкий ученый-криминалист и уроженец Симферополя (хроника поисков фрагментов биографии в немецких источниках) // Вісник Кримінального судочинства. – 2016. – № 4. – С. 87-93.
Публікація - Берзін П.С. Караний проступок (Übertretung) за Карним кодексом ФРН // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2017 (10-23 лютого). – С. 2.
Публікація - Берзін П.С. Карне законодавство ФРН: аналіз основних положень // Карне законодавство ФРН. Збірка перекладів / Переклад: Зігора А.І. – Київ: ВАІТЕ, 2016. – С. 7-22.
Публікація - Берзін П.С. Загальна характеристика законодавства про проступки Боснії і Герцеговини // Адміністративне право і процес. – 2016. – № 2 (16). – С. 95-107.
Публікація - Берзин П.С. Основные направления понимания уголовного права в Императорском Харьковском университете на протяжении 1804-1834 годов // Наше право. – 2016. – № 2 (100). – С. 81-87.
Публікація - Берзін П.С. Законодавство про проступки Республіки Сербія: загальна характеристика // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. – К. : КДАВТ, 2016. – С. 325-329.
Публікація - Берзін П.С. Карний казначейський кодекс Республіки Польща: аналіз основних положень // Карний казначейський кодекс Республіки Польща. Переклад / Наукове редагування – д.ю.н., проф. Берзін П.С. Переклад: Бормецька Г.В. – Київ: ВАІТЕ, 2015. – С. 7-38.
Публікація - Берзін П.С. Карний кодекс Республіки Польща: проблеми розуміння основних положень // Карний кодекс Республіки Польща. Переклад / Наукове редагування – д.ю.н., проф. Берзін П.С. Переклад: Бормецька Г.В. – Київ: ВАІТЕ, 2015. – С. 7-16.
Публікація - Берзін П.С., Подосінов А.О. Основні проблеми криміналізації маніпулювання на фондовому ринку (ст. 221-1 Кримінального кодексу України) // Współpraca Europejska: podejście naukowe & zastosowane technologie = European Cooperation: scientific approaches and applied technologies. – 2015. – Nr 6. – Warszawa: Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2015. – S. 115-122.
Публікація - Берзін П.С. Поняття кримінального правопорушення, злочину та кримінального проступку за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан // Współpraca Europejska: podejście naukowe & zastosowane technologie = European Cooperation: scientific approaches and applied technologies. – 2015. – Nr 5. – Warszawa: Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2015. – S. 144-155.
Публікація - Берзін П.С. Кримінальне правопорушення, злочин та кримінальний проступок за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан: основні вади визначення та співвідношення // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – С. 172-176.
Публікація - Берзин П.С. Уголовный казначейский кодекс Республики Польша: содержание разделов о вступительных положениях, исключении наказания виновного лица, казначейских преступлениях, казначейских проступках, разъяснении используемых понятий // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2 (12). – С. 195-225.
Публікація - Берзін П. Наукова школа кримінального права в діяльності викладачів Імператорського Харківського університету (1804-1919 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2015. – Випуск 1 (100). – С. 11-15.
Публікація - Берзин П.С. Часть общая Уголовного казначейского кодекса Республики Польша: анализ основных положений // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 1 (11). – С. 380-401.
Публікація - Берзін П.С. Кримінальне правопорушення, злочин і кримінальний проступок за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан: поняття та особливості співвідношення // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 4 (10). – С. 217-231.
Публікація - Берзін П.С. Корефей кримінального права. Історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник Кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 163-171; № 2. – С. 123-133; № 3. – С. 113-119; 2016. – № 1. – С. 70-74.
Публікація - Берзін П.С. Наукова діяльність С.І. Тихенка у галузі кримінального права впродовж 1946-1968 років (на основі аналізу документів із особистого архіву С.А. Тарарухіна) // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 68-82.
Публікація - Берзін П.С., Машков А.Д., Балаценко М.І. Історія викладання теоретико-правових дисциплін в Імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.) // Наше право. – 2014. – № 3. – С. 22-28.
Публікація - Берзін П. Розділ ІІ гл. 2.2 «Межі державної влади у застосуванні покарання в працях М. Чубинського» // У кн.: Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія / [І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – С. 220-229.
Публікація - Берзін П.С. Підрозділ 1.4.5 «Суб’єкт злочину» (у співавторстві з Гацелюком В.О.) // У кн.: Правова доктрина України: у 5 т. – Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – Х.: Право, 2013. – С. 202-217.
Публікація - Берзін П., Куцевич М. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Випуск 4(98). – С. 13-16.
Публікація - Берзін П.С. Розділ 16 «Звільнення від покарання та його відбування. Амністія та помилування»; розділ 17 «Судимість» // У кн.: Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. В.О. Навроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 610-660.
Публікація - Берзін П.С., Гацелюк В.О. Окремі проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – С. 153-158.
Публікація - Берзін П.С. Гацелюк В.О. Застосування заходів кримінально-правового впливу щодо юридичних осіб: проблеми генезису нового інституту кримінального права та прогноз наслідків його реалізації // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішн
Публікація - Берзин П. В поисках храма // Купол. – 2014. – № 4(30). – С. 14-15.
Публікація - Берзін П. Священномученик Іоанн (Ковшаров) // Купол. – 2014. – № 1 (27). – С. 12-13.
Публікація - Берзін П. Святі науковці // Купол. – 2013. – № 9 (26). – С. 10-11.
Публікація - Берзін П. Святий мученик Юрій Новицький – юрист та громадський діяч // Купол. – 2013. – № 8 (25). – С. 10-13.
Публікація - Берзін П.С. Вчені-криміналісти на юридичному факультеті Таврійського університету (1918-1920 роки) // Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта / відпов. ред. М.А. Михайлов, Т.В. Омельченко; Таврійський нац. ун-т імені В.І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С. 19-23.
Публікація - Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834-1960 роки): історико-правове дослідження. Монографія. – 2-ге вид., переробл. І доповн. – К.: «ВД «Дакор», 2013. – 1144 с. (Рец.: Дудоров О., Старовойтова Ю. Фундаментальне дослідження Київської школи кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Випуск 4(98). – С. 19-21; Дудоров О.О., Старовойтова Ю.Г. Рецензія на друге
Публікація - Берзін П.С. Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. – 2017. – № 1(8). – С. 279-281. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/23_Berzin.pdf
Публікація - Берзін П.С. Кримінальний кодекс УСРР 1922 р. // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. – 2017. – № 1(8). – С. 276-278. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/22_Berzin.pdf
Публікація - Берзін П.С. Історія джерел кримінального права Кримського улусу Золотої Орди (перша половина ХІІІ – 1441 р.) [Электронный ресурс] // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. – 2017. – № 1(8). – С. 1-21. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/01_Berzin.pdf
Публікація - Берзин П.С. Харьковская школа уголовного права: общая характеристика развития в 1804-1919 годах и анализ деятельности преподавателей уголовного права в Императорском Харьковском университете на протяжении 1804-1834 годов (часть ІІ). [Электронный ресурс] // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. – 2016. – № 2(7). – С. 55-128. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/05_Berzin.pdf
Публікація - Берзин П.С. Харьковская школа уголовного права: общая характеристика развития в 1804-1919 годах и анализ деятельности преподавателей уголовного права в Императорском Харьковском университете на протяжении 1804-1834 годов (часть І). [Электронный ресурс] // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. – 2016. – № 1(6). – С. 51-112. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/05_Berzin.pdf
Публікація - Берзін П.С. Загальна характеристика законодавства про проступки держав, що утворились на теренах колишньої Югославії [Електронний ресурс] // Право і громадянське суспільство. – 2015. – № 3 (11). – С. 179-211. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-11-2015/item/234-zahalna-kharakterystyka-zakonodavstva-pro-prostupky-derzhav-shcho-utvorylys-na-terenakh-kolyshnoyi-yuhoslaviyi-berzin-p-s
Публікація - Берзін П.С., Куцевич М.П. Проблеми кримінальної відповідальності за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України та створення штучних перешкод у його роботі (ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України). [Електронний ресурс] // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 4 (9). – С. 20-41. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-4.pdf
Публікація - Берзін П.С. Механізм кримінально-правового регулювання: загальнотеоретичні аспекти. [Електронний ресурс] // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 2 (7). – С. 45-66. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-2.pdf
Публікація - Берзін П.С., Гацелюк В.О. Суб’єкт злочину [Електронний ресурс] // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1(1). – С. 144-159
Публікація - Берзін П.С. Сергій Іванович Тихенко: невідомі сторінки життя криміналіста. [Електронний ресурс] // Право і громадянське суспільство. – 2013. – № 2 (3). – С. 181-228. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013-2.pdf
Публікація - Берзін П.С., Власюк В.В. Проблеми визначення ознак складів втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 Кримінального кодексу України) // [Електронний ресурс] // Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). – 2017. – № 4 [Ausgabe 04 / 2017]. – S. 130-162. – Режим доступу: http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/ReOS-17-04-S130-162.pdf
Публікація - Берзин П.С. Харьковская школа уголовного права (1804-1919): общая характеристика и анализ деятельности преподавателей Императорского Харьковского университета на первом этапе развития науки уголовного права (1804-1834). [Електронний ресурс] // Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). – 2015. – № 4 [Ausgabe 04 / 2015]. – S. 298-414. – Режим доступу: http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/201504-298-4141.pdf
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (11-12 жовтня 2012 р., м. Харків, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Тема доповіді: «Склад злочину: поняття і структура в юридичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ століття».
Конференція - Міжнародний симпозіум «Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення» (21-22 вересня 2012 року, Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ). Тема доповіді: «Невідомі учні викладача кримінального права в Ніжинському юридичному ліцеї Пантелеймона Костянтиновича Скорделі».
Премія - Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2008 року за монографію «Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.): історико-правове дослідження» (присуджена на підставі наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про присудження премій імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка» від 20 лютого 2008 р. № 94-32
Публікація - Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. - У 3-х томах. Том І. Загальні засади. К., 2019, - 562 с.
Публікація - Кримінальне право в Університеті Святого Володимира: хрестоматія. - Київ: ВД "Дакор", 2019,- 620 c.
Нагорода - Почесна грамота Міжрегіональної Академії управління персоналом.За вагомий особистий внесок у підготовку сучасних юристів та особистий вклад у розвиток сучасної юридичної науки, а також з нагоди відзначення Дня юриста.
Нагорода - Почесна грамота Союзу Юристів України Київської міської організації. Упорядників книги "Кримінальне право в Університеті Святого Володимира: хрестоматія".

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net