HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Василина Наталія Володимирівна
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала за час роботи на посадах Радника Міністра юстиції України, Директора Департаменту Міністерства юстиції України, Президента Нотаріальної палати України
Організаційно-управлінська компетентність: Заслужений юрист України. Організації процесу роботи та забезпечення контролю, підготовки законопроектів, концепцій розвитку певної сфери діяльності, проведення аналітичної роботи
Інші професійні навички: Досвід міжнародної співпраці та написання аналітичних матеріалів, експертних висновків набутий в якості члена МСЛН та керівника Інституту онлайн верифікації та врегулювання спорів.
Області професійних інтересів: Цивільний процес України, медіація, позасудове вирішення спорів, сімейне право, цивільне право

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми цивільного процесу України
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Перегляд судових рішень в цивільному процесі
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Складання процесуальних документів у цивільних справах

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до 2018 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2008 до 2013 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 01.02.2019 до 30.06.2019 - Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, Підвищення кваліфікація шляхом проходжнння стжування
з 2019 до - Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань» , ( Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №3.2/14/7/4-19 від 24.04.2019

Іноземна мова

Англійська мова B1

Додаткова інформація

Публікація - Василина Н.В., Круковес В.В. Правовий статус заявників та заінтересованих осіб у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Київського університету права. 2017/1, 433 с.,
Публікація - Василина Н.В. Судове примирення сторін: новела цивільного процесуального законодавства України. Право України. 2017. № 8. С. 27–32.
Публікація - Василина Н.В. Процесуальний договір як показник модернізації правової системи України.кол.монографія. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 372 p. С.2- 17.
Публікація - Василина Н.В. Зміст цивільнопроцесуального регулювання. Підприємство,господарство і право. 2017. С. 16 – 21.
Публікація - Василина Н.В. Спір про право в цивільному процесі. журналу «Visegrad Journal on Human Rights». ISSN 1339- 7915 Реєстраційний номер Міністерства культури Словацької Республіки EV 5051/14 Журнал внесено до міжнародних наукометричних баз даних Academic Resource Index Research Bib, Index Copernicus International. №4 (voiume 2) 2017; С.34-38; 202 с.
Публікація - Vasylyna N. V. Resolution and settlement of civil disputes.European Journal of Law and Political Sciences» г. Вена, Австрия #1 2018, С. 3 – 5,
Публікація - Василина Н.В., Семенюк В.В. Перспективи запровадження правового регулювання медіації як альтернативної форми вирішення цивільноправових спорів в Україні. Вісник кримінального судочинства №3/2018, 189 с., С.79 – 85.
Публікація - Василина Н.В. Провадження щодо врегулювання спору в Україні журналі.«Recht der Osteuropäischen Staaten» № 4. 2018. С. 40 – 44
Публікація - Притика Ю.Д., Василина Н.В. Розвиток приватних засад у цивільному процесі. Право України. 2019. № 2. С. 162–174.
Публікація - Василина Н.В., Никитина Т.О.Суб’єктний склад учасників судового процесу про відшкодування шкоди, завданної медичним працівником. Підприємство, господарство і право. 2019. 2. С. 10 – 13.
Публікація - Н.Василина Врегулювання спору за участю нотаріуса.Підприємство,господарство і право. 2019. № 3. С. 6 – 9; 350 с.
Публікація - Василина Н.В. Перспективи провадження онлайн – урегулювання спорів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія – Право. Випуск 55. Т. 1, Ужгород .2019 , с. 183, С. 114-117
Публікація - Василина Н.В. Особенности признания и исполнения арбитражного решения на согласованных условиях. Legal si viata №5/2 (329), 2019, С.32 – 35
Публікація - Василина Н.В. Механізм урегулювання цивільноправового спору.Підприємство,господарство і право. №8, 2019, С. 5 – 9.
Публікація - Василина Н.В. Зловживання процесуальними правами в цивільних провадженнях. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 1, 2019, Том 1, С.103 – 106, 235 с.
Публікація - Василина Н.В. Професійна кваліфікація як гарантія законності та затребуванності професійної діяльності. Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. мат. VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19 -20 квітня 2018 року; С.109-113; 277 с.
Публікація - Василина Н.В. Врегулювання спору за участю судді і спрощене провадення в цивільному судочинстві України. Малозначні спори: Європейський та Український досвід вирішення. Київ, 2018 року; С.13-19; 117 с.
Публікація - Практикум з цивільного процесу України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. за заг. Ред. Н.В. Василина, Ю.Д. Притика. Київ : ВД 2Дакор», 2018, - 332 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net