HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Бахуринська Олена Олександрівна
к.ю.н. доцент кафедри Кримінального права та кримінології

--

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Хороші навички комунікації отримала в період своєї основної професійної викладацької діяльності та під час участі в науково-практичних конференціях
Організаційно-управлінська компетентність: Член науково-методичної комісії юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інші професійні навички: Правова аналітика
Області професійних інтересів: Наукові дослідження проблем Загальної та Особливої частин кримінального права

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Комунікація:
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички: Використання програм Office Word, Office Excel, користування базою Ліга-Закон

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право. Загальна частина
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх;Проблеми протидії організованій злочинності
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право. Загальна частина; Криміологія та кримінально-виконавче право; Кримінологія
2014/15 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право. Загальна частина; Криміологія та кримінально-виконавче право; Кримінологія
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право. Особлива частина
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право. Особлива частина
2015/16 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право. Загальна частина; Криміологія та кримінально-виконавче право; Кримінологія
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право. Загальна частина
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми боротьби з організованою злочинністю; Проблеми кваліфікації злочинів у кримінальному праві
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право.Загальна частина.
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми боротьби з організованою злочинністю.
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права та протидії корупції.
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінологія та кримінально-виконавче право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Сучасна політика України у сфері протидії злочинності

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2008 до сьогодні - доцент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1994 до 2008 - асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2013 до сьогодні - Отримання вченого звання доцента , , Наука
з 2007 до сьогодні - Отримння наукового ступеню кандидата юридичних наук , , Наука

Іноземна мова

Російська C2
Англійська A2

Додаткова інформація

Публікація - Значення «вини потерпілого» у злочинах проти безпеки виробництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 1. Фахове видання.
Публікація - Принцип економії кримінально-правової репресії: до визначення поняття // Право і суспільство. 2017. № 4. С.204-210 (фахове видання)
Публікація - Проблемы осуществления восстановительного правосудия в Украине // «Legea si Viata»: международный научно-практический правовой журнал. 2017. № 12/2. С.10-13 (фахове видання)
Публікація - Уголовная ответственность за преступления против безопасности труда по законодательству Украины и других стран // «Legea si Viata»: международный научно-практический правовой журнал. 2015. № 2. С.41-45 (фахове видання)
Публікація - Розмежування складів порушення вимог законодавства про охорону праці та службової недбалості // Адвокат. 2013. № 4. С.20-25 (Фахове видання)
Публікація - До питання про запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. 2013. № 5. С.109-111 (Фахове видання)
Публікація - Суб’єкт порушення вимог законодавства про охорону праці та службової недбалості: проблеми співвідношення // Наше право. 2013. № 5. С.118-122 (Фахове видання)
Публікація - Географія злочинності: визначення поняття та місця в системі кримінологічних знань // Право і управління. 2012. № 3. С.16-28 (Фахове видання)
Публікація - Особливості змісту вини у злочинах проти безпеки виробництва // Вісник Вищої Ради юстиції. 2012. № 10. С.87-97) (Фахове видання)
Публікація - Біологічний напрям вивчення причин злочинності: критичні зауваження // Часопис Київського університету права. 2012. № 3. С.315-318 (Фахове видання)
Публікація - Зміст поняття „шкода здоров’ю потерпілого” у злочинах проти безпеки виробництва // Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С.288-291 (Фахове видання)
Конференція - Економія кримінально-правової репресії як принцип формування кримінального права // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. Сучасн. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-3 листопада 2017 р.) за заг. ред. І.Д.Шутака. Харків: Права, 2017. 344 с. С. 187-190.
Конференція - Відновне правосуддя в Україні: проблеми впровадження // Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Дніпро, 1-2 грудня 2017 року. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. Ч.2. 148 с. С.74-77.
Конференція - Принцип економії кримінально-правової репресії: перспективи дотримання в Україні // «Právna veda a prax v treťom tisícročí» («Юридична наука та практика у третьому тисячолітті»): Міжнародна наукова конф. (м. Кошице, Словацька Республіка 27-28 лютого 2015 р. / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PRáVNICKá FAKULTA (Факультет права Університету Павла Йозефа Шафарика) // URL: http://www.upjs.sk
Конференція - Последствия нарушения законодательства об охране труда в аспекте разграничения административных правонарушений и преступлений // Материалы 4й международной научно-практической конференции МГУ. Москва, 2005. С.54-58.
Публікація - Бахуринська О. Протидія організованій злочинності: основні кримінологічні та правові проблеми: навчально-методичний посібник-практикум (кримінальне право та кримінологія). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. 199 с.
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net