HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Ільїна Оксана Валеріївна
к.ю.н. доцент кафедри Кримінального права та кримінології

--

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: досвід комунікацій зі студентами (проведення семінарських занять, наукове керівництво магістерськими роботами, рецензування статей та тез, надання рекомендацій)
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички: ___
Області професійних інтересів: Кримінально-виконавче право

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації злочинів проти власності
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінологія та кримінально-виконавче право
2014/15 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінологічні основи попередження злочинів та інших правопорушень
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінологія
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми кваліфікації злочинів проти власності
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінально-виконавчого права
2014/15 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінально-виконавчого права України
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінологія та Кримінально-виконавче право
2014/15 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Кримінальне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми законодавчої та інтерпретаційної техніки закону України про кримінальну відповідальність
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінологія та Кримінально-виконавче право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми кримінально-виконавчого права України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2010 до сьогодні - доцент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1997 до 2010 - асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Іноземна мова

Англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - Окремі питання реалізації виправного впливу на засуджених Науковий журнал «Альманах науки» - 2017.-№ 3.-С. 73-74
Публікація - Співвідношення та відмежування повторності злочинів та продовжуваного злочину. Юриспруденція: теорія і практика. –2012.-№4.-С.16-21
Публікація - Проблема співвідношення обтяжуючих обставин Загальної та Особливої частини кримінального права та їх вплив на кримінальну відповідальність. Університетські наукові записки.-2011.-№40.-С.125-129
Публікація - Проблемні питання відмежування інституту повторності злочинів від продовжуваного злочину. Часопис Київського університету - 2011.- № 3.-С.246-249
Публікація - Особливості впливу обтяжуючих обставин на кримінальну відповідальність. Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 57 А437 /Редкол.: С.В.Ківалов(голов. ред.)та ін.; Відп. за вип. В.О.Туляков.- Одеса: Юридична література, 2011.-С.198-202.
Конференція - Окремі питання співвідношення деяких положень загальної та особливої частини кримінального права . Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів:зб. III Міжнар.наук-практ.конф.(м.Київ, 2-3 листопада2017р.).-Харьків, Право, 2017. С.316-318.
Конференція - Особливості правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі. Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності: зб. Матеріалів міжнар. науково-практичної конференції м.Київ, 26 травня 2017року. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 47-50
Конференція - Спірні питання щодо тлумачення окремих видів співучасті. Сімнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнар. науково-практичної конференції.- Львів, 2017.-С. 118-122
Конференція - Окремі питання реалізації прав засуджених до позбавлення волі. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: зб. Матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р. Київ).- К.:ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017.-101-105
Конференція - Напрями підвищення ефективності виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених. Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. Матеріалів міжнар. практ.-конф (Київ 2 груд. 2016р.) – Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2016.- С. 99-103.
Конференція - Проблеми реалізації заходів виправноговпливу на засуджених. Актуальні питання державотворення в Україні:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року). Том 3.-К.: ВПЦ « Київський університет».-2016.-С.32-34
Конференція - Шляхи вдосконалення проблеми побудови системи покарань у Кримінальному кодексі України. Дух і мова закону: матер.Міжнар.Наук.-практ.конференції, 25 квітня 2016 року: Київський національний лінгвістичний університет; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Видавництво «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи», 2016.-С.16-18

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88