HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Шараєвська Тетяна Анатоліївна
к.ю.н. доцент кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час здійснення науково-педагогічної роботи, участі у міжнар. науково-практичних конференц., семінарах, круглих столах, представлення інтересів фіз. та юрид. осіб
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснювала керівництво курсовими роботами студентів. Виконувала обов’язки в якості куратора академічної групи. Здійснювала підготовку документів з організації і планування годин навчального процесу
Інші професійні навички: Добре обізнана з практичною юридичною діяльністю в якості юрисконсульта, адвоката. Маю досвід роботи на посаді юриста в міжнародній холдинговій компанії, ведення справ в судах різних інстанцій
Області професійних інтересів: Актуальні проблеми екологічного права, проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян, проблеми права екологічної безпеки, в тому числі правового забезпечення захисту територій і громадян за надзвичайних ситуацій на основі порівняльно-правового

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий рівень
Інші комп'ютерні навички: Досвідчений користувач ПК , впевнений користувач Microsoft Office, вільно володію комп’ютерними програмами Microsoft Word, Excel, Internet, нормативно-правовими базами в тому числі системою Ліга:Закон

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право України
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право України
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми права екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право України
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право України
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правові аспекти природокористування
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правові аспекти природокористування
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Міжнародне екологічне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Нормативно-правові основи рекреаційної діяльності
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правознавство
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правознавство
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Природоохоронне законодавство та екологічне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Основи екологічного права
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Міжнародне екологічне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові засади формування та реалізації екологічної політики в Україні
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Основи екологічного права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2013 до 2018 - асистент кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 10.2008 до 10.2011 - аспірант юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 07.2015 до 07.2015 - Oxford House College, м. Лондон, Великобританія, підвищення рівня англійської мови, отримання відповідного сертифіката
з 10.2008 до 10.2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчання в аспірантурі на юридичному факультеті Робота над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидата юридичних наук» на тему: «Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні»
з 09.2006 до 06.2008 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчання в магістратурі на юридичному факультеті Написання магістерської роботи, отримання диплома магістра права

Іноземна мова

Російська C2
Англійська Certificate – Oxford House College, London, UK; Certificate – Be Smart English Community, Київ B2
Німецька Goethe-Zertifikat A2

Додаткова інформація

Публікація - Правові засади здійснення екологічного моніторингу в Україні в руслі європейських підходів // Часопис Київського університету права. - № 3. – 2017
Публікація - Перспективи вдосконалення національного законодавства у сфері екологічної безпеки в умовах євроінтеграції // Evropský politický a právní diskurz. – Svazek 4. – Vydání 1. – 2017. – S. 177-182.
Публікація - Правове регулювання біобезпеки в Україні – важливий вектор державної екологічної політики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - Випуск 6. - Том 2. - 2016. – С. 24-27.
Публікація - Еколого-правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів // Часопис Київського університету права. - № 3. – 2016. – С. 309-312.
Публікація - Эколого-правовые аспекты обеспечения прав граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций: национальные и европейские подходы // Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 28–29 окт. 2016 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. Юрид. центр ; редкол.: И. В. Вегера (отв.ред.) – Новополоцк: ПГУ, 2016.–Т.3.–С. 66-92
Публікація - Правові проблеми забезпечення екологічної безпеки, захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру // Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова [та ін.]; під заг. ред.. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. ред.. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро, 2016. – 575 с. – С. 43-66.
Публікація - Міжнародно-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція: Збірник наукових праць. – 2014. – Вп. 10-1, т.2. – С. 45-51.
Публікація - Надання медико-психологічної допомоги постраждалим за надзвичайних екологічних ситуацій за законодавством України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Вип. 29. Том 1. – С. 244-247.
Публікація - Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій // Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / М.В. Краснова, Е.В. Позняк, Т.О. Коваленко та ін.; за ред. М.В. Краснової. – К.: Алерта. – 2012. – С. 636-651.
Публікація - Особенности объектного состава правоотношений в сфере защиты территорий и граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций в Украине // Вестник Евразийского гуманитарного института. – Астана, Республика Казахстан, 2012. – Вып. № 3-4.– С. 69-75.
Проект - Перші Всеукраїнські студентські дебати з екологічного права, листопад 2016 р., юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, суддя-арбітр
Конференція - Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: круглый стол, Минск, 30.03.2017
Конференція - Development of Legal Regulation in East Europe: Experience of Poland and Ukraine. International scientific practical conference/Sandomierz, Poland, January 27-28,2017
Конференція - Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин: міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 18.11.2016
Конференція - Актуальні проблеми юридичної науки: міжнар. наук. конф., Хмельн., 21-22.10.2016
Конференція - Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: круглий стіл, Київ, 27.05.2016
Конференція - Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади: круглий стіл, Харків, 04.12.2015
Конференція - PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV: medzinárodnej vedeckej konferencie/Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 27-28.11.2015
Конференція - Екологічне право України: система та межі правового регулювання: круглий стіл, Дніпро, 25.09.2015
Семінар - II Legal Energy Forum (01.11.2017 р.)
Семінар - Всеукраїнська конференція IТ-безпеки – UA.SC 2017 (18.10.2017 р.)
Семінар - Спеціалізований семінар «Верховенство права» (5-8 червня 2008 р.)
Нагорода - нагороджена Дипломом I ступеня за участь у міжнародній конференції " Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених"
Членство в організації - Член Ради адвокатів міста Києва
Сертифікат - Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
Сертифікат - Сертифікат учасника спеціалізованого семінару «Верховенство права»
Публікація - Матеріали конференції Об’єкти екологічного права як об’єкти нових видів суспільно небезпечної екологічної поведінки: стан та тенденції Балюк Галина Іванівна Позняк Еліна Владиславівна Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2019 Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ). c.16-19
Публікація - Матеріали конференції Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів Слепченко Анжела Анатоліївна Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2019 Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересн
Публікація - Наукова стаття Правові проблеми та перспективи розвитку екологічного моніторингу в Україні з урахуванням міжнародного співробітництва та євроінтеграції Позняк Еліна Владиславівна Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2019 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки в.1 c.31-42
Публікація - Енциклопедія Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Балюк Галина Іванівна Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2018 Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с. т.14 c.441-443
Публікація - Матеріали конференції Еколого-правові питання охорони клімату в контексті оцінки впливу на довкілля // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2018 Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018 c.154-156
Публікація - Наукова стаття Climate change as a threat to environmental safety: international legal regulation Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2018 Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University в.№. 2. c.145-151
Публікація - Тези Еколого-правові питання охорони клімату в контексті оцінки впливу на довкілля Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2018 https://law.knu.ua/ua/scientific-events-in-knu/4198
Публікація - Тези Экологический мониторинг лесов как предпосылка обеспечения экологической безопасности: международно-правовые подходы Шараєвська Тетяна Анатоліївна 2018 Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 c.240-242

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88