HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Ізарова Ірина Олександрівна
д.ю.н. професор кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Професор кафедри загальноправових дисциплін Інститут управління і права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює керівництво спільним україно-литовським проектом «Посилення альтернативного вирішення спорів в Україні та Литві: пошук рішення для транскордонних спорів» 2020-2021 рр.
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Цивільний процес, міжнародний цивільний процес, європейський цивільний процес, порівняльний цивільний процес, міжнародне приватне право, судоустрій, електронне судочинство, ADR, ODR

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень
Комунікація: Високий рівень
Створення контенту (програм, сайтів): Адміністрування сайту
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем: на рівні користувача
Інші комп'ютерні навички: Використовую програмне забезпечення для редагування тексту, створення презентацій тощо

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2017/18 навчальний рік, , Охорона, захист і відновлення прав та їх представництво адвокатом у цивілістичному процесі
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2014/15 навчальний рік, 2 рік магістри, Позовне та окреме провадження цивільного судочинства
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Позовне та окреме провадження цивільного судочинства
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2017 до 2018 - Доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури , КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2011 до 2017 - Доцент кафедри правосуддя, КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2016 до 2018 - Доцент кафедри приватного права , Національний університет “Києво-Могилянська академія”(за сумісництвом), Освіта
з 2016 до 2019 - Доцент кафедри загальноправових дисциплін, Інститут управління і права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого(за сумісництвом), Освіта
з 2006 до 2011 - Доцент кафедри цивільного та трудового права, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Освіта
з 01.06.2019 до 01.06.2024 - професор, кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2019 до 2020 - Заступник головного редактора видання, "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки", Наука

Навчання та стажування

з 25.10.2019 до 26.10.2019 - Gdansk University,Poland., Participation and speech at the Conference at the Occasion of the European Day of Justice “Bringing Justice Closer to European Citizens” (Member of the Scientific Committee)
з 11.10.2019 до 12.10.2019 - Germany., Participation and speech at the Conference at the Occasion of the 60th Anniversary of the Kiel Institute of East European Law, Kiel
з 26.05.2019 до 30.05.2019 - The Inter-University Centre «Public and Private Justice», University of Zagreb and Maastricht University, Croatia., Certificate of attending the XIV Public and Private Justice Course and Conference “Class Actions - The Holy Grail for (European) Civil Procedure?”
з 11.04.2019 до 18.04.2019 - organized by the Department of Law and Almo Collegio Borromeo, University of Pavia, Italy., Certificate of attending the course “Mediation Training Course: The Basics”
з 17.10.2018 до 19.10.2018 - Spain., Certificate of attending the II Joint International Conference between the IAPL and the Ibero-American Institute of Procedural Law with a total duration of 30 h. Salamanca
з 05.06.2018 до 08.06.2018 - Faculty of Law and Administration of Gdansk University, Poland., Certificate of completing the research visit and lectures at the Gdansk University
з 03.05.2018 до 04.05.2018 - Vilnius University Faculty of Law, Lithuania., Certificate of participation for attending the 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers “Digitalization of Law”
з 23.05.2018 до 02.06.2018 - Croatia., Attending XII-th Public and Private Justice Course and Conference "European Rules of Civil Procedure. Prospects for an Integration amidst Disintegration?"
з 01.02.2018 до 03.02.2018 - Max Planck Institute,Luxemburg., Attending International Conference “Open Justice”
з 04.09.2018 до 06.09.2018 - Riga, Latvia., Annual Congress ELI

Іноземна мова

англійська Academic Ielts B2
французька A1

Додаткова інформація

Публікація - Ізарова І. О. (заг. ред.) Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу : Частина 2 / Кол. авт. І. О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак, Н.Ю. Панич, А.С Ковтун. — Київ : ВД «Дакор», 2018. — 568 с.
Публікація - Ізарова І.О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес України : навч.посіб. – Київ : ВД «Дакор», 2018. — 276 с.
Публікація - Ізарова І. О. Реформа цивільного процесу в Україні : новели позовного провадження / І. О. Ізарова. // Право України. – № 8. – 2017. – С. 33-44.
Публікація - Ізарова І. О. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу: перші загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ транскордонного характеру — видачі Європейського судового наказу й вирішення дрібних спорів. Частина 1 /І. О. Ізарова; пер. з англ. І. О. Ізарової, А. В. Сизової. — Київ : ВД «Дакор», 2016. — 308 с.
Публікація - Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу ЄС : монографія / І. О. Ізарова. – Київ : ВД Дакор, 2015. – 336 с.
Публікація - Izarova, I. Judicial Reform of 1864 on the Territory of the Ukrainian Provinces
of the Russian Empire and Its Importance for the Development
of Civil Proceedings in Ukraine // Russian Law Journal. – 2014.– Vol. II. – Issue 4. – Pр. 114–128 (Scopus).
Проект - Координатор спеціального випуску журналу “Право України” № 8, присвяченого реформі цивільного судочинства в Україні
Конференція - International conference “Open Justice”, Max Plank Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, 1st-2nd February 2018;
Конференція - International conference “Courts Management and Access to Justice System”, Faculty of Law and Aministration of Jagiellonian University, Poland, 8 December 2018;
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства”, НаУКМА, Київ, 7 лип. 2017 р., збірник наук. праць. за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак;
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Ефективність норм права”, Київ, 17 лист. 2016 р., зб. наук. праць. за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової;
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Юридичні факти в системі правового регулювання”, Київ, 26 листоп. 2015 р., зб. наук. пр. за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової;
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом”, Київ, 26 верес. 2014 р., зб. матеріалів за заг. ред. О.С. Захарової, І.О. Ізарової та ін.
Членство в організації - Член European Law Institute (2018), Член Консультативного комітету, проект «From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure» (“Від транскордонних принципів до Європейських правил цивільного процесу”)
Публікація - Izarova Iryna, Szolc-Nartowski Bartosz, Kovtun Anastasiia Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries Hungarian Journal of Legal Studies 60, No 1, 2019, Рp. 18–39.
Публікація - Ізарова Ірина, Бошайнен-Дуурсма Генрієтта-Крістіна Наказне провадження в Австрії та Україні: порівняльне дослідження Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 2(109). – 2019. – С. 23-32.
Публікація - Ізарова І. О., Ханик-Посполітак Р. Ю. Цивільний процес України : Навч. посіб. для студ. юрид. спец. закладів вищої освіти / І.О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – 3-ге вид., перероб. і доп. – Київ : ВД «Дакор», 2019. – 274 с.
Публікація - Izarova, I. (2019). Legal aid in civil proceedings: who is responsible to decide the fee?. Amazonia Investiga, 8(23), 123-131.
Публікація - Izarova Iry­­na, Flejszar Radoslaw, Vebraite Vigita Aссess to Justice in Small Claims Procedure: Comparative Study of Civil Procedure in Lithuania, Poland and Ukraine International Journal of Procedural Law, Volume 9 (2019), No 1, Pp. 97-117.
Публікація - Ізарова І.О., Притика Ю.Д. Спрощене позовне провадження цивільного судочинства України: виклики першого року застосування в судовій практиці // Проблеми законності. – № 145. – 2019. – С. 51-67.
Публікація - Іzarova Iryna Reform of Civil Justice in Ukraine: A Differentiation of Action Proceedings and Review of Court Decisions. Teise (Law), Vol. 111 (2019) P. 234-245.
Публікація - Іzarova Iryna, Korotenko Tetiana, ‘Prevention of Procedural Rights Abuse: A New Experience of Ukrainian Judges’ Polski Proces Cywilny (Civil Procedure of Poland) No. 1/2019, P. 24-33.
Проект - Керівник спільного україно-литовського проекту «Посилення альтернативного вирішення спорів в Україні та Литві: пошук рішення для транскордонних спорів»
Членство в організації - European Law Institute, Project "From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure"

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88