HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Фурса Світлана Ярославівна
д.ю.н. завідувач кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

професор, Київський університет права НАН України( за сумісництвом )

Рідна мова: Українська мова,
Комунікаційна компетентність: Студенти, викладачі, міжнародна співпраця з вченими, судді та органи суддівського самоврядування, нотаріуси, та органи їх самоврядування, консульські установи та дипломатичні представництва, адвокати
Організаційно-управлінська компетентність: Навички комунікації у керівництві колективом отримані під час роботи : проректором, заступником декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувача кафедри (12 осіб), президентом Центру
Інші професійні навички: Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №1930 від 15.11.1995р. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 3823/10 від 29.06.1995р.
Області професійних інтересів: Наукова, експертна, судова (третейське судочинство), нотаріальна, адвокатська діяльність та діяльність органів примусового виконання

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Професійний , посвідчення, видане Інститутом міжнародних відносин про навчання за програмою персона
Вирішення проблем: На рівні користувача
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для підвищення кваліфікації суддів, нотаріусів, виконавців, адвокатів, , а також програм забезпечення нотаріальної, реєстраційної діяльності

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Вчинення консулом нотаріальних дій
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теорія виконавчого процесу
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теорія нотаріального процесу
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Вчинення консулом нотаріальних дій
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Вчинення консулом нотаріальних дій

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до 2018 - Посада завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, Київський університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2010 до 2011 - в.о. завідувача кафедри правосуддя, Київський університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2002 до 2010 - Доцент, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних , Київський університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2000 до 2001 - Професор,проректор з науки та міжнародних зв’язків , Українська академія зовнішньої торгівлі, Освіта
з 1989 до 2000 - Асистент, доцент кафедри правосуддя, заступник декана юридичного факультету з міжнародних зв’язків та науково-дослідної роботи , Київський університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2019 до - завідувач кафедри, нотаріального та виконавчого процесу і адвоатури юридичного факультету, Освіта

Навчання та стажування

з 04.1995 до 11.1995 - Державна нотаріальна контора №3 м. Києва, Набуті навики нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій, складено кваліфікаційний іспит та отримано свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю 31930 від 15.11.1995р.
з 09.2012 до 12.2012 - Державна виконавча служба Укоаїни, Набуті навики у галузі примусового виконання рішень судів та інших органів ( посадових осіб

Іноземна мова

англійська, довідка №25 про складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови, видана Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка B2
російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Врегулювання спору за участі судді - новий зміст медіації// Часопис Київського університету права . -2017. - №2. - С.97-100 (Фурса Є.І.)
Публікація - Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі (аналіз проекту Цивільного процесуального кодексу України )//Цивілістична процесуальна думка. – 2017 - №.1. – С.46-50 (Фурса Є.І.).
Публікація - Нотариат Украины: организация и процессуальная деятельность // В Правовые основы нотариальной деятельности: зарубежный опыт ( Коллективная монография)/ Под общей ред. Борисовой Е.А. -М.:Издательский дом «Городец», 2017. - 288с.
Публікація - Адвокатура України. Організація адвокатури України( з практикумом) //К.:Алерта,2016. -864с.
Публікація - Temporary restriction for the debt or who avoids enforcement of decision concerning the right to pass the Ukraine boarders problematic issues //Iustitia est| constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. - Sopot, Currenda, 2016 p. 49-59
Публікація - Нотаріат в Україні. Кн. 1 Організація нотаріату (з практикумом).- К., Алерта, 2016.- 484с.
Публікація - Тенденции реформирования органов принудительного исполнения и исполнительного производства в Украине: актуальные вопросы // Весник исполнительного производства .-2015. -№1.-С. 139-149.
Публікація - Меdіаtion in Ukraine Urgent Issues of theory and practice fnd nesessity of legislative Regulation //| New Developments in Civil and Commercial Mediation/ Global Comparation Respectives Switzerland Springer International Рablishing,2015. -p 737-754.
Публікація - Analogy in substantive and procedural law: problems of theory, legislation and legal practice (on an example of activities judges, notaries and state executers) //Współczesne problemy postępowania cywilnego Zbiór studiów /redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska Aleksandra Klich Toruń,Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. -р. 41-51.
Публікація - Актуальные вопросы участия адвоката как представителя сторон в гражданском процессе / Цивилистическая процессуальная мисль. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под общ редакцией Фурсы С.Я. ̶ К. Алерта, 2015. ̶ С. 445-454.
Публікація - Актуальні питання законодавчого регулювання розшуку боржника або його активів у виконавчому провадженні: Україна і Російська Федерація /Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ̶ 2015. ̶ №1 (100 ). ̶ С.26.29.
Публікація - Существовать ли Государственной исполнительной службе при демократизации общественных отношений? (взгляд ученого на проблему) /Цивилистическая процессуальная мисль. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» Международный сборник научных статей . ̶ К., 2014. ̶ С.41-52.
Публікація - Приведение к исполнению решений судов по гражданским делам: комплексный институт гражданского и исполнительного процесса /Цивилистическая процессуальная мисль. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» Международный сборник научных статей . ̶ К., 2014. ̶ С. 79-86
Публікація - Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації//Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. ̶ 2014. ̶ № 1(99). ̶ С. 5-8
Публікація - Актуальні питання тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який ухиляється від виконання рішення: теорія і практика» / Бюлетень Міністерства Юстиції . ̶ 2014. ̶ № 10. ̶ С.103-112.
Публікація - Особое производство в гражданском процессе Украины: эволюция доктрины, законодательства и научные прогнозы/ В кн. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за рубежом (Восточная и Западная Европа, Латинская Америка, Китай) / Под ред. В.В. Аргунова. – М.: Статут, 2014. – 344 с.; ̶ С. 135-179.
Публікація - Execution upon property of debtor in Ukraine: some conceptual approaches to the problem / Modern problem of foreclosure on the debtor’s property and the way of the solution: national approaches in improving the efficiency of execution of enforcement documents: Publishins of the IY International scientifis and practical conference 18- 20 September 2013, Ekaterinburg, Russia /Under the editorship of A.O. Parfenchikov, V.A. Gureev . ̶ Moskow, Prosp
Публікація - Міжгалузеві зв’язки виконавчого провадження із господарським судочинством: проблеми науки, виконавчої та судової практики/ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ̶ 2013. ̶ № 2(96). ̶ С.19-23.
Публікація - Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . ̶ 2013. ̶ №95.- С. 12-15.
Публікація - Деякі концептуальні підходи до вирішення проблем звернення стягнення на майно боржника в виконавчому процесі України // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. ̶ 2013. 4 (98). ̶ С. 8- 12.
Публікація - Notaries in Ukraine: administrative and legal aspects // Zeszyty Naukowe. NR 816. Uniwersytet Szczecinski (Studia Administracyjne NR 5). Szczecin, 2013. ̶ p. 431-446.
Публікація - Методология повышения квалификации нотариусов: актуальные проблемы // Цивилистическая процессуальная мысль. Сборник научных статей.Выпуск 2. ̶ К., Цул, 2013. -С. 11-26.
Публікація - Деятельность нотариуса при описи и охране имущества физического лица, признаного безвестноотсуствующим или место пребывания, которого неизвестно (согласно ст. 44 ГК и п.7 ст. 34 Закона Украины « О нотариате»// / Цивилистическая процессуальная мысль. Сборник научных статей. Выпуск 2. ̶ К., 2013. -С.350-359.
Публікація - Договора хранения и управления наследственным имуществом:научный анализ законодательства и его значение для нотар иальной практики// Цивилистическая процессуальная мысль. Сборник научных статей.Выпуск 2. ̶ К., Цул, 2013. -С.339-349.
Публікація - Толкование завещания: теоретические концепции и практика/// Цивилистическая процессуальная мысль. Сборник научных статей.Выпуск 2. ̶ К., Цул, 2013.- С.360-375.
Публікація - Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса (на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися)// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . ̶ 2012. ̶ № 90. -С.15-17.
Публікація - Виконавчий напис нотаріуса і господарське судочинство : старі та нові проблеми // Цивілістична процесуальна думка Збірник наукових статей. ̶ К.: Видавець Паливода А.В., 2012.-С.349-357.
Публікація - Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання: деякі проблемні аспекти»// /Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць /Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. (Право ; Вип. 19, Том 2)
Публікація - Теорія нотаріального процесу// за заг. ред. д.ю.н., проф. ФурсиС.Я. – К., ЦУЛ, Алерта, 2012.-920с.;
Публікація - Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону «Про нотаріат»): матеріальний та процесуальний аспекти///Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ̶ 2012. ̶ №3.-С. 13-15.
Публікація - Наследование в Украине: историко-правовой анализ // Право Украины . ̶ 2012. ̶ №5(6).
Публікація - Посвідчення нотаріусами України довіреностей для вчинення правочинів за кордоном//Юриспруденція: Теорія і практика.- 2011.- №1(75).
Публікація - Новым процессам нужна кодификация. Становление и развитие новых процесуальных отраслей правовой науки в Украине:актуальные проблемы // Юридическая практика.- 2011. - № 1-2. - С.8
Публікація - Теорія і практика правового забезпечення діяльності нотаріуса: кримінальний процес та криміналістика// Юриспруденція: Теорія і практика- 2011.- № 2( 76).
Публікація - Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом //Вісник Київського національного університету - 2011. ̶ № 89.
Публікація - Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка .Серія Юридичні науки. ̶ 2011. ̶ № 87.-С. 7-12.
Публікація - Перспективні напрямки розвитку нотаріату: теоретичні і законодавчі проблеми//Юриспруденція: теорія і практика. ̶ 2011. ̶ №10(84).
Публікація - Вчинення морських протестів: матеріальна природа та нотаріальна процедура //Юриспруденція: Теорія і практика. ̶ 2011. ̶ № 6(80).
Публікація - Правовий статус експерта і спеціаліста у нотаріальному процесі: новий погляд на його нормативне закріплення // Юриспруденція: Теорія і практика. ̶ 2011. ̶ № 3(77).
Публікація - Законність та обґрунтованість актів в нотаріальному та цивільному процесі: порівняльний аспект// Бюлетень Вищої ради юстиції . ̶ 2011. ̶ 1(5). -С.174-185.
Публікація - Яким має бути Закон України «Про статус суддів»? Обговорюємо законопроект// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010. - № 5(55). ( Снідевич О.С. Сиза Н.П., Кухнюк Д.В.)
Публікація - Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видання четверте, перероблене та доповнене. –К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. (80,0др.арк.)
Публікація - Окрема думка щодо законопроекту « Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України»// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010.- № 5(55)
Публікація - Участь вчених в обговоренні нової редакції законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (щодо// Нотаріат Адвокатура Суд., 2010.- № 5(55).
Публікація - Чи потрібні зміни до ЦПК України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду?// Нотаріат Адвокатура Суд. -2010. № 5(55).
Публікація - Забезпечення права на третейський розгляд// Нотаріат Адвокатура Суд - 2010. - № 5(55).
Публікація - Чи конституційний Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами” від 18.02.2010 року № 1691// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010.- №6(56).
Публікація - Висновок щодо Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про третейські суди» ( щодо підвідомчості справ в сфері захисту прав споживача третейськими судами / Юриспруденція: Теорія і практика.- 2010. - № 12(74).- С.64
Публікація - Щодо доцільності прийняття проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження ” за реєстр. №6306 від 14квітня 2010 року //Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010№6(56).- С.(1)
Публікація - Щодо доцільності прийняття Закону України про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження щодо звернення стягнення з окремих видів доходів// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010. -№6(56) -С.( 0,7)
Публікація - Чи можна звертати стягнення на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам згідно з Законом «Про виконавче провадження»// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010. -№6(56)
Публікація - Тенденції розвитку нотаріату в Україні// Бюлетень Міністерства Юстиції України. - 2010.- №8. -С.25-35.
Публікація - Відмова від обовязкової частки у спадщині // Правовий тиждень.- 2010. -№6.
Публікація - Системність у сприйнятті договорів// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010. - № 6 (56).
Публікація - Відповіді на запитання нотаріусів Київського міського нотаріального округу// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2010. -№ 6(56)
Публікація - Тенденції розвитку нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства Юстиції України. - 2010.- №8.
Публікація - Нотаріальна наука та способи реалізації набути знань. Рольова гра «Нотаріус» ///В кн. Кафедра правосуддя: історія і сучасність.- К., 2010.
Публікація - Як звернутися до Європейського суду з прав людини.: К.: Видавець Фурса С.Я., 2009.( с. 4.75) ( у співавторстві з Коцюба В.О., Клименко О.М.)
Публікація - Цивільний процес України. Академічний курс. Підручник- К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2009.-848с.
Публікація - Міжнародний цивільний процес України. Навчальний посібник з практикумом./ –К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. -348с.
Публікація - Відповіді на запитання газети «Правовий тиждень» (щодо нотаріату)/ Нотаріат Адвокатура Суд. - 2009. - № 3(53).
Публікація - Сучасні проблеми нотаріату// Нотаріат Адвокатура Суд -2009.- № 4(54).
Публікація - Сучасні проблеми нотаріату// Правовий тиждень -2009. - № 51-52.
Публікація - Загальні аспекти права власності юридичної особи: посвідчення договорів та створення підприємств// Нотаріат Адвокатура Суд.-2008. - №3 (41) ( Фурса Є.І.).
Публікація - Співпраця нотаріусів з юридичними та фізичними особами// Нотаріат Адвокатура Суд. -2008. - №4 (42).
Публікація - Співвідношення цивільного права і процесу// Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. - №11(37).
Публікація - Оцінка висновку експерта// Нотаріат Адвокатура Суд.-2008. - №6 (44). Закони України: „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження”, „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”: Науково-практичний коментар. –К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008 (73,25) (Фурса Є.І., Щербак С.В.)
Публікація - Про висновок фахівця у цивільному процесі// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2007. - №2 (28).
Публікація - Відповіді Європейського суду з прав людини// Нотаріат Адвокатура Суд.- 2007. - №1 (27).
Публікація - Процесуальні документи в цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник / За заг. ред. С.Я. Фурси–К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2007. (68,0).
Публікація - Науково-практичний коментар до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" -К. Видвець Фурса С.Я. -2007. (3,25). ( Фурса Є.І.)
Публікація - Чи має виконувати державна виконавча служба мирову угоду у примусовому порядку?//Нотаріат Адвокатура Суд.- 2007. -№6.
Публікація - Короткий коментар Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини// Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. -№3 (29). (Фурса Є.І)
Публікація - Коротко о проблемах нотариата// Нотаріат Адвокатура Суд.-2007. - №11
Публікація - Шукаємо творців законопроекту „Про нотаріат»/ Нотаріат Адвокатура Суд. - 2007. - №10 (36). (Фурса Є.І.)
Публікація - Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник// — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.( 22.0). ( Щербак С.В., Євтушенко О.І.)
Публікація - Об’єкти судового захисту за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Юриспруденція: теорія і практика. - 2006.- №6 (20).
Публікація - Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. –К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. Т. 1. ( 38.0) др. арк. )(Є.Фурса,С. Щербак)
Публікація - Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси.// –К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. Т. 2. (33.33). ( Є.Фурса, С. Щербак ). 80.Чего ожидать от Закона Украины "О нотариате"// Нотаріат Адвокатура Суд.-2006. - №3 (17).
Публікація - Чего ожидать от Закона Украины "О нотариате"// Нотаріат Адвокатура Суд.-2006. - №3 (17).
Публікація - Відповідь на запитання нотаріусів// Нотаріат Адвокатура Суд.-2006. - №3 17). (Фурса Є.І., Коцюба В.)
Публікація - Правила здійснення перевірки законності виконання приватними нотаріусами своїх обов’язків// Нотаріат Адвокатура Суд.-2006. - №4 (18).
Публікація - Коментар до статті/ Нотаріат Адвокатура Суд.-2006. - №3 (17).
Публікація - Науково-практичний висновок/ Нотаріат Адвокатура Суд.-2006. - №5 (19).-
Публікація - Проблеми реалізації права на прийняття спадщини// Нотаріат Адвокатура Суд. -2006. - №7 (21).
Публікація - Сторонній погляд на нотаріат// Нотаріат Адвокатура Суд.-2006. - №11 (25).
Публікація - Funkcje notariatu i sądu w zakresie ochrony praw i prawnie chronionych interesów obywateli, osób prawnych oraz państwa Ukrainie. POJĘCIE INTERESU W NAUKACH PRAWNYCH PRAWIE STANOWIONYM I ORZECZNICTWIE SĄDOWYM POLSKI I UKRAINY/ Redakcja naukowa ANDRZEJ KORYBSKI, MYCHAJŁO W. KOSTYCKIJ, LESZEK LESZCZYŃSKI. – LUBLIN: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ. -2006.
Публікація - Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії// Юриспруденція: теорія і практика. – 2006.- №12 (26).
Публікація - Знову про мирову угоду у цивільному процесі(Фурса Є.І.)/ Юриспруденція: теорія і практика. – 2005. №6 (8).
Публікація - Науковий висновок вченого// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. Спецвипуск.( 0.07)
Публікація - Правовий сенс висновку фахівця з юриспруденції// Юриспруденція: теорія і практика. - 2005. - №7 (9).
Публікація - Докази і доказування у цивільному процесі. Науково-практичний посібник(Цюра)// -К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.-256с. (14,88др.арк.)
Публікація - Теоретичні засади врегулювання завдатку у попередніх договорах// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005.- №1 (3). -С.65.
Публікація - Нові схеми нотаріального посвідчення угод з нерухомим майном // Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005.- №1 (3). (Фурса Є. І.)
Публікація - Нотаріат України та його майбутнє у Європейському Союзі// Юриспруденція: теорія і практика. - 2005.- №1 (3).
Публікація - Нотаріусе - хто Ви?// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. №3 (5).
Публікація - Процесуальне становище нотаріуса у суді// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. - №3 (5).
Публікація - Выживет ли украинский нотариат? Правомерно ли применение акта Президента, противоречащего закону// Юридическая практика.- 2005. -№ 14 (380).
Публікація - Договір дарування у нотаріальній практиці// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005.- №5 (7).
Премія - Заслужений юрист України
Премія - Премія НАН України імені М.П. Василенка за серію книг « Процесуальні науки» (2011)
Премія - Дипломи Спілки юристів України за “Краще юридичне видання”( 4 та 5 конкурс) за книги: Навчальний посібник „Нотаріат в Україні: теорія і практика ” (2001); Монографія „Нотаріальний процес: теоретичні основи” (2002);
Премія - медаль Інституту міжнародних відносин за сумлінну працю та підготовку фахівців для дипломатичної та консульської служби
Членство в організації - Іноземний член Польської академії наук (Люблінське відділення)
Членство в організації - Член українсько- німецької асоціації юристів
Членство в організації - Член науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, міністерствах та відомствах: член науково-консультативної ради Верховного Суду України та Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України, Вищого господарського суду м. Києва;
Членство в організації - Член спеціалізованих вчених рад: спеціалізована вчена рада в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституті держави і права імені ВМ Корецького НАН України;
Членство в організації - Член редакційних колегій: журналу “ТЕКА” Люблінське відділення Польської академії наук,журналу «Acta Iuris Stetinensis» (Щецинський університет, Польша), науково-практичного журналу “ Вестник исполнительного производства” (МЮ РФ), науково-практичний журнал ”Судова апеляція” (Інститут держави та права ім. В.М. Корецького); міжнародного збірника наукових статей “Цивилистическая процессуальная мысль”; науково-практичного журналу “ Цивілістична проце
Конференція - Міжнародної науково- практична конференція « Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» ( м. Чернівці, 2017р.)
Конференція - Науково- практична конференція «Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до Європейського права»( 5-6 травня 2017р.м. Івано-Франківськ)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства ( м. Київ, 7 липня 2017р.)
Конференція - Перша всеукраїнська науково-практична конференція «Нові напрями охорохорони та захисту прав нотаріусами» (м. Київ, 2017 р.)
Конференція - Друга міжнародна науково-практична конференція «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми. (м. Київ, 2016р.)
Конференція - Международная научно-практическая конференция «Перспективы реформирования гражданского процессуального права (г. Саратов, 2015г.)
Конференція - Науково- практична конференція «Конституційна реформа України: загальнонаціональний проект єднання (Київ, 2014р.).
Конференція - V Международная научно-практическая конференция «Розыск должников и их активов: национальное регулирование и международное сотрудничество» (г. Владикавказ, 2014 г.)
Конференція - Перша міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія.(м. Київ, 2013р.)
Конференція - Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы обращения взыскания на имущество должников и пути их решения национальные подходы в повышении эффективности исполнения исполнительных документв» ( г. Екатеринбург, 2013 г.)
Конференція - Щорічна міжнародна науково-практична конференція ім. Ю.С. Червоного «Актуальні проблеми цивільного права та процесу» (м. Одеса, 2012р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Філософські, методологічні, та психологічні проблеми права» (м. Київ, 2012р.).
Конференція - Третя міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів» ( м. Хмельницький, 2012р.).
Конференція - ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція «Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні як європейській державі (м. Київ, 2011р.)
Конференція - Друга Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність», присвячена світлій пам’яті вчених- процесуалістів Київської школи м. Київ, 2010р.)
Проект - Міжнародний експерт (Legal Expert) - до проекту «Support to Justice Sector Reforms in Ukraine»
Проект - Міжнародний експерт - до проекту щодо пілотного рішення ЄСПЛ « Юрій Миколайович Іванов проти України» та групи справ «Жовнер проти України» щодо виконання рішень в Україні;
Публікація - Електронний підпис у діяльності нотаріуса/ Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. - №5 (7).
Публікація - Теоретичні передумови створення правил етики нотаріусів/ Юриспруденція: теорія і практика. - 2005.- №5 (7)
Публікація - Охорона та захист інтелектуальної власності в нотаріальному процесі// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. -№8 (10).
Публікація - Чи можливо відповідно до ст. 202, 244 ЦК посвідчувати довіреність (одну спільну) // Нотаріат Адвокатура Суд. – 2005.- №2 (4). ( Фурса Є.І.)).
Публікація - Нотаріальна практика для адвокатів//// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. №7 (9).
Публікація - Знову про проблеми застосування норм іноземного права у цивільному і нотаріальному процесах// Нотаріат Адвокатура Суд.-2005. - №9 (11). (О. Євтушенко)
Публікація - Відповіді на запитання нотаріуса Нотаріат Адвокатура Суд.-2005. - №9 (11). (Є.Фурса)
Публікація - Способи захисту цивільних прав за ЦК та проблеми їх реалізації у цивільному судочинстві //Юриспруденція: теорія і практика. – 2004.- №1 (1).
Публікація - Про комплексне вирішення однієї цивільної справи // Нотаріат Адвокатура Суд. - 2004. №2 (2). (Фурса Є. І.)
Публікація - Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004.( 40.67) ( Щербак С. В.)
Публікація - Проблемные вопросы современного гражданского и исполнительного процессов на Украине // Арбитражный и гражданский процесс. Россия. - 2004. - № 2. (Фурса Е.И.)
Публікація - Представництво за новим ЦК і нотаріат // Право. - 2004. - № 2. (Фурса Є.І.)
Публікація - Особенности исполнения завещания и нотариальный процесс // Юридическая практика. - 2004. - № 17 (331). (Фурса Є. І.)
Публікація - Законопроект о нотариате// Юридическая практика. - 2004. - № 27 (341).- (Фурса Е. И.)
Публікація - Нотаріус як податковий агент// Юридичний вісник України. - 2004. - № 27 (471). (Сунєгін С. О.)
Публікація - Речові права в нотаріальній практиці/ Нотаріат Адвокатура Суд. - 2004.- №1 (1). (Фурса Є. І.)
Публікація - Теоретичні та практичні проблеми розвитку нотаріату на сучасному етапі // Нотаріат Адвокатура Суд. - 2004.- №2 (2).
Публікація - Проблеми забезпечення доказів нотаріусами та суддями. Чи можлива аналогія?// Юриспруденція: теорія і практика. - 2004.- №2 (2).
Публікація - Нотаріат України та його майбутнє в Європейському союзі/ Український правовий часопис. Вип. 8(13) жовтень 2004 р.
Публікація - Правовий сенс виконавчого провадження// Юридичний вісник України. - 2003.- №18- 19
Публікація - Деякі учасники виконавчого провадження// Юридичний вісник України. -2003.- № 24.
Публікація - Право державного виконавця зупинити виконавче провадження.// Юридичний вісник України. - 2003. №28 (420).
Публікація - Звернення стягнення на майно боржника юридичної особи// Юридичний журнал. -2003.- №7 (13).
Публікація - Особливості приведення до виконання рішень іноземних судів і арбітражів// Підприємництво, господарство і право. - 2003.№ 9. (Євтушенко О.)
Публікація - Настільна книга нотаріуса. Сімейні відносини в нотаріальному процесі -К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. –352с. (Драгнєвіч Л.Ю., Фурса Є.І.).
Публікація - Cемейный кодекс и нотариальный процесс // Юридическая практика.- 2003.- № 4 (266). - С. (Драгневич Л.Ю.)
Публікація - Межі нотаріальної творчості// Юридичний вісник.- 2003.- №5 (397)
Публікація - Межі нотаріальної творчості.// Юридичний вісник.- 8- 14.02.2003. - № 6 (398).
Публікація - Підпис нотаріуса як правовий акт// Юридичний вісник України. -2003 - № 9 (401).
Публікація - Згода на усиновлення. Нотаріальна діяльність при усиновленні дітей // Юридичний журнал. - 2003. - №3(9). (Драгнєвіч Л.Ю., Фурсою Є.І.).
Публікація - Нотаріальна діяльність напередодні введення в дію Цивільного кодексу// Нотаріат для Вас. - 2003. -№1-2 (41) . (Фурса Є.І.)
Публікація - Актуальні проблеми нотаріальної діяльності // Юридичний вісник України. - 2003. -№ 15 (407). (Фурса Є.І.)
Публікація - Фізичні особи в новому ЦК і нотаріальній діяльності // Нотаріат для Вас. - 2003 .- №3 (42). (Фурса Є.І. )
Публікація - Нотаріальне оформлення утримання батьками їх дітей// Юридична Україна. -№4. (Драгневич Л.Ю., Фурса Є.І.)
Публікація - Угода про завдаток//Юридичний вісник України.- 2003. - №17 (409). (Фурса Є.І.)
Публікація - Загальні аспекти юридичної особи в нотаріальному процесі// Нотаріат для Вас. -2003. - №4. (Фурса Є.І.)
Публікація - Развернутый анализ проекта Закона о нотариальной деятельности // Юридическая практика. - № 23.- 2003.
Публікація - Исполнительная надпись в деятельности нотариуса. Актуальне проблемы реформирования нотариального производства// Юридическая практика. - 2003. - № 28 (290) .
Публікація - Нотаріат: шляхи розвитку// Юридичний вісник України. - 2003. -№32
Публікація - Нотаріат: шляхи розвитку// Юридичний вісник України. -2003. -№33.
Публікація - Нотаріат: шляхи розвитку// Юридичний вісник України. - 2003. - №34.
Публікація - Снова о проекте закона о нотариате// Юридическая практика. №34 (296) от 26/08/03.
Публікація - Нотаріат: шляхи розвитку// Юридичний вісник України.- 2003. -№35.
Публікація - Порядок заміщення приватного нотаріуса (Фурса Є.І.) /Юридична газета. - 2003. -№5 (5).
Публікація - Спірні питання нотаріальної науки і практики // Підприємництво, господарство і право. - 2002.-№ 1. –С.36-39.
Публікація - Охорона та захист інтелектуальної власності в нотаріальному процесі// Право України. -2002.- №3.-С.90-95.
Публікація - Виникнення спору в нотаріальних правовідносинах та процесуальні наслідки його встановлення// Підприємництво, господарство і право. – 2002.- №. 4. –С.16-19.
Публікація - Шлюбний контракт в нотаріальному процесі // Право України. -2002. -№5.- С. 55-62.
Публікація - Проблема формування принципів організації та діяльності нотаріату в Україні //Часопис Київського університету права. – 2002.- №1. -С.59-65.
Публікація - Предмет та методи науки про нотаріат // Підприємництво, господарство і право. -2002.- №. 5.-С. 6-10.
Публікація - Умови об’єднання декількох проваджень в один нотаріальний процес або їх роз’єднання// Підприємництво, господарство і право. -2002.- №7.-С.37-40.
Публікація - Нотариальная деятельность с момента вступления в силу Семейного кодекса Украины// Юридическая практика. -2002.- №37 (247).
Публікація - Проблеми термінології у правовій системі України і нотаріальній науці// //Підприємництво, господарство і право. –2002. - №10.- С.8-12. (Драгнєвіч Л.Ю.)
Публікація - Договірні взаємовідносини в Сімейному кодексі і їх вплив на нотаріальний процес// Підприємництво, господарство і право. - 2002.- № 11.
Публікація - Нотаріат і земельне законодавство України // Право України. -2002.- №. 12.
Публікація - Особливості надання нотаріальних послуг іноземним громадянам// Актуальні проблеми міжнародних відносин. –К. 2002. Вип. 38 частина 2.-
Публікація - Нотаріальна діяльність і Сімейний кодекс України// Нотаріат для Вас.- 2002. - №10.
Публікація - Особливості нотаріального посвідчення шлюбного контракту// Нотаріат для Вас.-2002 .- №11.
Публікація - Аліментний договір// Бюлетень юридичної та нотаріальної практики. Запорізьке обласне управління юстиції.- 2002.- №2.
Публікація - Нотаріат в Україні: Теорія і практика. –К.: АСК, -2001.-976с.( 40.0др.арк.) (ФурсаЄ.І.)
Публікація - Нотаріальний процес. Теоретичні основи. Монографія.- К.:Істина, 2002.-319с.
Публікація - Виконавче провадження в Україні-К.: Атіка,2002. (Щербак С. В.)
Публікація - Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби( у співавторстві з Щербак С.В)// Підприємництво, господарство і право.–2001. - № 8.
Публікація - Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України.- 2001.- №2.-С.101-104.
Публікація - Класифікація нотаріальних проваджень Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №2.- С.32-34.
Публікація - Правові аспекти охорони спільної часткової власності в нотаріальному процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №4.-С.46-49.
Публікація - Функції нотаріату і суду щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та держави.// Вісник Верховного Суду. – 2001.- №2 (24).-С. 49-52
Публікація - Теоретична модель нотаріального процесу //Вісник Академії праці і соціальних відносин. –2001.- №1.-С.87-93.
Публікація - Чи можлива конкуренція серед нотаріусів? //Право України. -2001.- №5.- С.65-70.
Публікація - Сучасний стан та перспективи розвитку нотаріальної науки і практики: порівняльний аспект // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2001.-№3. –С.5-14.
Публікація - Значення нотаріальної процесуальної форми у врегулюванні кредитних відносин// Право України. - 2001.- №11.-С.55-59..
Публікація - Нотаріат України та агентство з реєстрації прав на нерухоме майно: порівняльні аспекти їх діяльності// Підприємництво, господарство і право. –2001.-№10.- С. 38-41.
Публікація - Загальні питання порядку звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника у виконавчому провадженні //Вісник Академії праці і соціальних відносин. -2000. (Фурса Є.І.)
Публікація - Питання імплементації міжнародно-правових норм у законодавство України про виконавче провадження // Право України. - 2000.- №3 (Покрещук О.О.)
Публікація - Спадкові права в нотаріальній і судовій практиці //Вісник Академії праці і соціальних відносин. -2000. -С.317-320. (Фурса Є.І.).
Публікація - Правові ознаки властиві законодавству України про нотаріат / Право України. - 2000- №4.-С.94-96.
Публікація - Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян//Право України.- 2000.- №6.-С. 100-104.
Публікація - Процесуальне становище перекладача в нотаріальному та інших юридично значущих процесах: проблемні питання // Право України. - 2000. - №10. -С.87-90. (Покрещук О.О.)
Публікація - Юридична природа та системна модель нотаріальних правовідносин //Вісник Академії праці і соціальних відносин.– 2000 -№6. -С. 31-38
Публікація - Звернення стягнення на майно боржника/ Юридична енциклопедія. Том 3 –К., 1999.
Публікація - Нотаріат в Україні. Загальна частина //Вентурі. –К. -1999. -207с. (Фурса Є.І.)
Публікація - Нотаріат в Україні. Особлива частина //Вентурі. –К. -1999. -287с. (Фурса Є.І.)
Публікація - Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі. /Право України. - 1999. - № 3.-С.80-84.
Публікація - Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України /Право України. - 1999. - № 4.- С.94-97.
Нагорода - присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
Премія - імені М. П. Василенка НАН України за серію книг «Процесуальні науки»
Нагорода - Подяка Прем’єр - міністра України «За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку національної освіти, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм»

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net