HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Дерій Олена Олександрівна
к.ю.н. асистент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

немає

Рідна мова: Українська, російська
Комунікаційна компетентність: Отримала гарні комунікаційні навички під час роботи на посадах провідного спеціаліста відділу інформаційної та культурно виховної роботи факультету навчання іноземних громадян та асистента кафедри
Організаційно-управлінська компетентність: Відповідальний секретар науково-практичного журналу «Цивілістична процесуальна думка». Має досвід організації конференцій, круглих столів, презентацій. Є науковим керівником дипломних та магістерських
Інші професійні навички: • Читання лекцій, ведення семінарів; • виступ із доповідю на конференціях, круглих столах, семінарах та ін. • володіння сучасними технологіями навчання; • здатність до ефективної комунікації;
Області професійних інтересів: Нотаріальне право та процес, виконавчий процес, сімейне право; адвокатура України.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень
Комунікація: Високий рівень
Інші комп'ютерні навички: Впевний користувач MS office (Ms Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook), працюю з базами даних (ІДС “Законодавство”, “ЛІГА Закон” тощо), вмію готувати презентації в Prezi.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Нотаріат України
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Нотариат в Украине
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотариат в Украине
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Актуальні проблеми організації адвокатури, бакалавр
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теорія виконавчого процесу України
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теорія виконавчого процесу України
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості виконання рішень судів та договорів з аліментних зобов’язань
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Забезпечення виконання зобов’язань в нотаріальному процесі
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Адвокатура України
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Актуальні проблеми організації адвокатури
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості виконання рішень та договорів з аліментних зобов'язань
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Теорія виконавчого процесу України
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адвокатура

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 03.03.2015 до 2017 - Асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.07.2017 до 31.06.2022 - асистент , кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.11.2011 до 08.10.2015 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Аліментні зобов’язання у цивілістичному процесі» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та отримала наук
з 01.09.2009 до 30.06.2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр, спеціальність “Правознавство”.
з 01.09.2005 до 30.06.2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалавр, спеціальність “Правознавство”

Іноземна мова

Англійська, Свідоцтво № Е-43 Київські державні курси іноземних мов “Інтерлінгва” B2
Польська A2

Додаткова інформація

Публікація - Некоторые аспекты правового регулирования алиментных обязательств родителей в отношении детей в действующем законодательстве Украины и Литовской Республики / Е.А. Дерий // «Право и закон» международный научно-практический журнал - Бишкек, 2017. – № 3. – C. 11-16.
Публікація - Актуальні питання представництва сторін виконавчого провадження адвокатом /О.О. Дерій// Часопис Київського університету права. –2017. - №1. – С. 155–158.
Публікація - Процессуальные особенности рассмотрения дел о лишении родительских прав / Е.А. Дерий // «Право и закон» международный научно-практический журнал - Бишкек, 2016. – № 1 (3). – C.80-85.
Публікація - Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из брачно-семейных отношений / Е.А. Дерий // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) “Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс”/ Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы.- К.: Алерта, 2016. – С. 283-289.
Публікація - Звіт про конференцію «Нотаріат, адвокатура суд та виконавче провадження: актуальні проблеми», присвячена 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури» / О.О. Дерій // Цивілістична процесуальна думка. Науково-практичний журнал. Випуск № 2 (2016). – С. 91-92.
Публікація - Проблемні питання застосування норм Сімейного кодексу України при розгляді судами спорів, що виникають із сімейних правовідносин / О.О. Дерій// Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 5, Том 1. – С. 102-105.
Публікація - Предоставление адвокатом правовой помощи субъектам алиментных отношений / Е.А. Дерий // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 “Адвокатура”/ Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы.- К.: Алерта, 2015. – С. 154-161.
Публікація - Актуальні питання стягнення аліментів у період антитерористичної операції / О.О. Дерій // Цивілістична процесуальна думка: наук.-практ. журн. – 2015. - № 1(2015). – С. 60-63.
Публікація - Проблемні питання застосування норм Сімейного кодексу України при розгляді судами спорів, що виникають із сімейних правовідносин / О.О. Дерій// Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 5, Том 1. – С. 102-105.
Публікація - Поняття аліментного зобов’язання / О.О. Дерій // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. - С. 282-287.
Публікація - Мирові угоди щодо аліментних зобов’язань: актуальні питання» О.О. Дерій // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 61. –C. 160-166.
Публікація - Деякі особливості визначення порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей (добровільний, судовий чи нотаріальний порядок) / О.О. Дерій // Судова апеляція: наук.-практ. журн. – 2013. - № 3(32). – С.105-111.
Публікація - Нотаріальне посвідчення договорів про сплату аліментів на користь інших членів сім’ї та родичів: проблемні аспекти / О.О. Дерій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – 2013. – Вип. 21, Ч.II, Том 1. – С. 185-188.
Публікація - Щодо вчинення нотаріусом виконавчого напису на договорі про сплату аліментів / О.О. Дерій// Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 5, Том 1. – С. 76-80.
Публікація - Проблемні питання застосування норм Сімейного кодексу України при розгляді судами спорів, що виникають із сімейних правовідносин / О.О. Дерій// Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 5, Том 1. – С. 102-105.
Конференція - Особливості статусу адвоката-представника у виконавчому провадженні /О.О. Дерій // VII Міжнародна наукова практична конференція «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ,СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»]. – (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 155-157.
Конференція - Особливості статусу адвоката-представника у виконавчому провадженні /О.О. Дерій // VII Міжнародна наукова практична конференція «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ,СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»]. – (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 155-157.
Конференція - Актуальні проблеми стягнення аліментів на дітей: Друга міжнародна науково-практична конференція «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми», (Київ, 25-26 березня 2016 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К. – С. 329-331.
Конференція - Актуальні питання вчинення нотаріусом виконавчого напису на аліментному договорі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання державотворення в Україні»]. – (м. Київ, 22 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 486-488.
Конференція - Классификация алиментных обязательств / Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 березня 2014 р.) - Одеса: ГО «Причорноморська фундація права» – 2014. – С. 63-65.
Конференція - Договір про припинення права на аліменти для дитини у звя’зку з передачею права власності на нерухоме майно: актуальні питання / Приоритетные направления модернизации системы права Украины: материалы Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 11-12 октября 2013 г.) – Симферополь: НО «Юридическая мысль» - 2013.– С. 28-32.
Конференція - Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань з утримання батьками своїх дітей: проблемні питання / О.О. Дерій // Перша міжнародна наукова конференції «Актуальні проблеми теорії та практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесів: співвідношення і взаємодія», (Київ, 21-22 лют. 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К., С. 327-329.
Конференція - Стягнення аліментів в порядку наказного провадження: актуальні питання: матеріали міжнародній наук.-практ. конф. [«Актуальні питання публічного та приватного права у контексті січасних процесів реформування законодавства»] – (м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р.) – Херсон: Херсонський державний університет, 2013. - С.77-79.
Конференція - Виконання рішень про стягнення аліментів / О.О. Дерій // Третя всеукраїнська науково-практична конференції [«Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів»], (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.) – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2012. - С. 288-292.
Конференція - Обчислення заборгованності з аліментних зобов’язань: проблеми теорії, практики та необхідність законодавчої регламентації/ О.О. Дерій // II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених та професійних юристів «Актуальні проблеми юридичної науки і практики», (м. Харків 10-11 грудня 2012 р.) – Харків: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. - С. 105-106.
Конференція - Правовая природа нотариального процесса материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Цивилистический процесс: основные проблемы и тенденции развития»], (м. Саратов, 1 жовтня 2012 р.). – Саратов, 2012. – С.135-139.
Курс - Школа польського права 2017/2018 на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net