HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Волинець Владислав Володимирович
д.ю.н. доцент кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримав під час наукової, викладацької та практичної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Належні організаційні навички отримав працюючи за сумісництвом керівником юридичної компанії та займаючись адвокатською діяльністю
Інші професійні навички: Ведення ділових переговорів Медіація Публічні виступи Ділове мовлення
Області професійних інтересів: Правове регулювання трудових відносин в Україні Недержавне соціальне забезпечення

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Праця і бізнес: трудо-правова ефективність підприємницької діяльності
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми правового регулювання колективно-договірних відносин
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Трудовий договір: порівняльно-правовий та історичний аспект
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального забезпечення
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Відповідальність в трудовому праві
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми трудового права України
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Охорона праці в галузі
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми правового регулювання керівних працівників та працюючих власників

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 05.2012 до - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 07.2011 до 05.2012 - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2007 до 07.2011 - асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Освіта

Навчання та стажування

з 2018 до - Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Wismar, Germany, Наукове стажування та обмін досвідом з питань методології викладання юридичних дисциплін
з 2016 до - Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна, Захистив і отримав науковий ступінь доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення) Тема дисертації: Проблеми правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві
з 2011 до - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01601, Україна, Захистив і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення) Тема дисертації: Забезпечення виконання зобов’язань за трудовим договором
з 1996 до 2001 - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Вул. Пирогова, 9, м. Київ, 02000, Україна, Закінчив з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, викладач права

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - Волинець В.В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України : монографія / В.В. Волинець. – Х. : Діса плюс, 2016. – 396 с.
Публікація - Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України: навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х. : НікаНова, 2014. — 378 с. З грифом МОН України. Правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю. Підрозділ 5.2.
Публікація - Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС: навчальний посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М. І. Іншина; докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х.: НікаНова. – 536 с. З грифом МОН України Теоретичні засади правового регулювання управлінських відносин у сфері навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навча
Публікація - Контроль за діяльністю правоохоронних органів: навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х.: НікаНова, 2014. – 408 с. З грифом МОН України. Значення цивільного контролю в державі за діяльністю правоохоронних органів. Підрозділ 4.2.
Публікація - Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ: навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. — Х. : НікаНова, 2014. — 852 с. З грифом МОН України. Регламентація адміністративно-правових повноважень суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх спра
Публікація - Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І.Іншина, юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І.Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192с. З грифом МОН України Правовий захист осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справа
Публікація - Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг.ред. М.І.Іншина та В.І.Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011. – 630 с. З грифом МОН України. Поняття та елементи статусу державного службовця органів внутрішніх справ
Публікація - Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України: навчальний посібник / За заг.ред. А.Т.Комзюка, М.І.Іншина, О.М.Музиченко. – Харків: ОСН, 2010. – 212 с. Структура вищих навчальних закладів МВС України (глава 4)
Публікація - Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць за 2010 рік / за ред. М.І.Іншина. – Харків: НікаНова, 2011. – 344 с. З грифом МОН України. Пропозиції до проекту Настанови з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України
Публікація - Volynets V.V. The directions of improvement of organizational-management relations in the sphere of the collective agreements and arrangements conclusion / V.V. Volynets // International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation : research articles. – Hamilton, Canada : «Accent Graphics Communications», 2015. – Volume 10. – P. 94–99.
Публікація - Волынец В.В. Сущность и особенности организационно-управленческих отношений индивидуального характера / В.В. Волынец // Право и политика. – 2015. – № 4. – С. 115–118.
Публікація - Волынец В.В. Пути совершенствования социально-партнерских отношений в Украине / В.В. Волынец // Право и политика. – 2015. – № 3. – С. 50–54.
Публікація - Волынец В.В. Содержание организационно-управленческих отношений индивидуального характера / В.В. Волынец // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 3/2. – С. 15–19.
Публікація - Волинець В.В. Європейський досвід правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Наукові праці Одеської юридичної Академії. – 2015. – Т. 16. – С. 102–109.
Публікація - Волинець В.В. Правовий статус профспілок як суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Наука і правоохорона. – 2015. – № 1, ч. 2. – С. 52–56.
Публікація - Волинець В.В. До питання правового статусу роботодавця як суб’єкта організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – № 77. – С. 65–71.
Публікація - Волинець В.В. Класифікація організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Право та інновації. – 2015. – №4 (12). – С. 124–127.
Публікація - Волинець В.В. Щодо досвіду регулювання відносин з організації та управління працею в зарубіжних країнах / В.В. Волинець // Право та інновації. – 2015. – № 1. – С. 92–96.
Публікація - Волинець В.В. Особливості організаційно-управлінських відносин при вирішенні колективних трудових спорів / В.В. Волинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 3-2. – С. 65–68.
Публікація - Волинець В.В. Особливості організаційно-управлінських відносин при вирішенні індивідуальних трудових спорів / В.В. Волинець // Митна справа. – 2015. – № 5, ч. 2. – С. 283–288.
Публікація - Волинець В.В. Напрями вдосконалення організаційно-управлінських відносин при укладанні колективних договорів і угод / В.В. Волинець // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 2. – С. 336–343.
Публікація - Волинець В.В. Практика США, Канади та Латинської Америки правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві / В.В. Волинець // Митна справа. – 2015. – № 4 (2). – С. 208–214.
Публікація - Волынец В.В. Сущность и виды субъектов организационно-управленческих правоотношений в трудовом праве / В.В. Волынец // Право и закон. – 2014. – № 1. – С. 42–47.
Публікація - Волинець В.В. Щодо особливостей правового статусу трудових колективів як суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин / В.В. Волинець // Наука і правоохорона. – 2014. – № 4, ч. 2. – С. 31–35.
Публікація - Волинець В.В. Поняття організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Наука і правоохорона. – 2014. – № 2, ч. 2. – Т. 3. – С. 36–42.
Публікація - Волинець В.В. Роботодавець як суб’єкт організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 29, ч. 2. – Т. 2. – С. 67–70.
Публікація - Волинець В.В. Міжнародні стандарти у сфері регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Наука і правоохорона. – 2014. – № 1, ч. 2. – С. 26–31.
Публікація - Волинець В.В. Особливості правового регулювання відносин з організації та управління працею в країнах СНД / В.В. Волинець // Митна справа. – 2014. – Спеціальний випуск. – № 2. – С. 327–332.
Публікація - Волинець В.В. Сучасний стан правового регулювання відносин з організації та управління працею в Україні / В.В. Волинець // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 61–65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_4_13.pdf.
Публікація - Волинець В.В. Щодо співвідношення організаційно-управлінських правовідносин в трудовому та адміністративному праві / В.В. Волинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Спеціальний випуск. – Т. 1, ч. 2. – С. 113–118.
Публікація - Волинець В.В. Організаційно-управлінські відносини як об’єкт регулювання нормами трудового права / В.В. Волинець // Наука і правоохорона. – 2013. – № 4, ч. 2. – С. 61–64.
Публікація - Волинець В.В. Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / В.В. Волинець // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 93–98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Публікація - Волинець В.В. Щодо захисту права на пенсійне забезпечення //Публічне право Науково-практичний юридичний журнал – 2012. - №2. – С.333-338
Публікація - Волинець В.В. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника // Європейські перспективи Науково-практичний журнал – 2012. - №1.-С.138-142
Публікація - Волинець В.В. Щодо особливостей звільнення працівника за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП України // Митна справа Науково-аналітичний журнал – 2012. - №1. - С.339-343
Публікація - Автор більше ніж 60-ти статей у спеціалізованих наукових і практичних виданнях

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88