HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Бондар Ірина Вадимівна
к.ю.н. доцент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

немає

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час викладацької діяльності та роботи зі студентами в університеті
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює керівництво науковим гуртком зі спеціалізації “Виконавче провадження”, здійснює керівництво магістерськими роботами.
Інші професійні навички: здатність аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію, робити на її основі власні висновки, обґрунтовувати та відстоювати отримані результати у ході здійснення дослідження певної тематики
Області професійних інтересів: Адвокатура України; Виконавчий процес; Виконання немайнових спорів; Нотаріат та нотаріальний процес.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Від Windows, Microsoft Office Word, ABBYY FineReader.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріальне посвідчення правочинів з речовими правами та їх реєстрація
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, 2. Засвідчення безспірних фактів в нотаріальному процесі
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Основи ораторського мистецтва адвоката
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Процедура нотаріального посвідчення договорів
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Участь адвоката в Європейському суді з прав людини в цивільних та кримінальних справах
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Методика застосування адвокатом практики ЄСПЛ при здійсненні захисту та представництва в Україн
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Адвокатська етика

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2016 до 2018 - Доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, , Освіта
з 2011 до 2016 - Асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури , Юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2010 до 2011 - Асистент кафедри правосуддя, Юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.10.2004 до 30.09.2007 - Аспірантка кафедри правосуддя з відривом від виробництва, Юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2019 до - доцент, кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвоатури юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.09.2014 до 31.12.2014 - Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Будзинська М.С., Під час проходження стажування зібрані матеріали та опрацьована нотаріальна практика для викладання спецкурсів за спеціалізацією “Нотаріат”. Отримані практичні навички та знання використовуються для підготовки навчальних програм, навчальних посібників та

Іноземна мова

англійська Interlingua certificate № Е-56 B2
французька A1
російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Примусове виконання рішення про виселення боржника // Часопис Київського університету права. – 2017. - №.2 – 2017. – С.115–117. Фахове видання внесене до Міжнародної науковометричної бази даних HeinOnline;внесено до Міжнародної науковометричної бази “Index Copernicus International”.
Публікація - Щодо виконання рішення про виселення боржника // Часопис Київського університету права. – 2016. - №3. – 2016. – С.192–194. Фахове видання внесене до Міжнародної науковометричної бази даних HeinOnline;внесено до Міжнародної науковометричної бази “Index Copernicus International”.
Публікація - Деятельность адвоката при пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам / И.В.Бондарь // Legea si viata. – mai 2016. Republica Moldova.- C. 6-9. Фахове видання
Публікація - Особенности исполнения решений по неимущественным спорам в Украине. // Legea si viata. – ianuarie 2016. Republica Moldova.- C. 15-18. Фахове видання
Публікація - Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с дефектностью доказательств // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) «Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженого юриста Украины С.Я. Фурсы. – К., Алетра, 2016. -576с. С.347-352.
Публікація - Особливості вилучення у боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні / Бондар І.В. // Науково-практичний журнал “Цивілістична процесуальна думка” №1/2015. – С.57-60.
Публікація - Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію / І.В.Бондар // Часопис Київського університету права. – 2015. - № 2. – С. 148-151. Фахове видання
Публікація - Участь адвоката у нотаріальному процесі (посвідчення договорів) / І.В.Бондар // Часопис Київського університету права. – 2015. - №1. – 2015. – С.139–143. Фахове видання
Публікація - Особенности деятельности адвоката при нотариальном удостоверении договоров / И.В.Бондарь // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под ред д.ю.н., проф. Фурсы С.Я. –К.: Алерта, 2015. – С. 138-144.
Публікація - До питання про поняття нотаріального діловодства / І.В.Бондар // Наше право. – 2014. - №1. – С. 137-142. Фахове видання
Публікація - Деякі питання дотримання строків при виконанні рішень судів у немайнових спорах / І.В.Бондар // Наше право. – 2014. - №4. – C. 136-141. Фахове видання
Публікація - Особенности исполнения решения суда о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника / И.В.Бондарь // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С.Я., 2014. – С. 309-316.
Публікація - Способы обеспечения исполнения обязательств в нотариальном процессе / И.В.Бондарь // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 161-166.
Публікація - Особливості виконання рішень про поновлення на роботі: теорія і практика / І.В.Бондар // Часопис Київського університету права. – 2013. - №3. – С. 160-164. Фахове видання
Публікація - Аналіз зарубіжного досвіду регулювання інституту перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами / І.В.Бондар // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С.77-82.
Публікація - Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: теорія та практика / І.В.Бондар // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011. - №78. – С. 51-54.
Конференція - Щодо виконання рішення про виселення боржника // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedesko-prakticka konferencia “Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy”/ 28-29 oktobra 2016 / Vysoka skola Danubius, Fakulta prava Janka Jesenskeho, Slovenska republika, 2016.- C. 46-49.
Конференція - Щодо питання строків при виконанні рішень судів у немайнових спорах / Бондар І.В. // “O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic”, conferinta internationala stiintifico-practica (2016; Chisinau). O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic: Materialele conferintei internationale stiintifico-practice, 25-26 martie 2016 / cjm. org.: V. Bujor.- C
Конференція - Щодо питання соціальних прав адвоката / Бондар І.В. // Наукою переможемо: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції “Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми – К.: ЦУЛ, 2016.-С.179-181.
Конференція - Роль та значення кодексу поведінки адвокатів / И.В.Бондарь // Bratislava, Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSKYCH PROCECOV. – 27-28 novembra 2015. –C.201-204.
Конференція - Виконання рішення про поновлення на роботі (на матеріалах практики) / І.В. Бондар // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 252-257.
Конференція - Особливості виконання рішення про поновлення на роботі / І.В.Бондар // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 264-265.
Сертифікат - Certifikat Medzinarodna vedesko-prakticka konferencia “Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy” - Slovenska republika, 2016;
Сертифікат - Certificatul Participantului “O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic”, conferinta internationala stiintifico-practica (2016; Chisinau, Republica Moldova).
Сертифікат - Certificat Medzinarodna vedeckej konferencie PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSKYCH PROCECOV. – Bratislava, Slovenska respublika, 2015.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88