HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Шоха Тетяна Петрівна
к.ю.н. асистент кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала в процесі науково-педагогічної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: здійснювала загальне керівництво практикою по кафедрі, керівництво курсовими та дипломними роботами
Інші професійні навички: підготовка/аналіз договорів, консультування з правових питань, судова практика.
Області професійних інтересів: екологічне право, правове регулювання екологічного страхування, правове регулювання забезпечення екологічної безпеки, систематизація екологічних правовідносин, захист екологічних прав громадян.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: досвідчений користувач ПК (операційна система Windows), додатки Microsoft Office, графічні редактори, інтернет-додатки тощо.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми екологічного та ядерного страхування
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договори в екологічному праві
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми еколого-правової відповідальності
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми екологічного та ядерного страхування
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правознавство
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договори в екологічному праві
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми дозвільної діяльності в екологічному праві
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання екологічного страхування
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Ядерне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільна відповідальність за ядерну шкоду
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Право екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Основи екологічного законодавства
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Земельне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Екологічне право Європейського Союзу
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми екологічного та ядерного страхування
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Еколого-правові проблеми у сфері енергетики

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 07.2011 до - асистент кафедри екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2002 до 07.2011 - асистент кафедри трудового, земельного і екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.2002 до 09.2002 - молодший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 10.1998 до 09.2001 - аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 1.01.2018 до 30.06.2018 - Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, удосконалення професійної підготовки, навичок викладання еколого-правових дисциплін, методики та методології наукової роботи.
з 1.09.2017 до - Школа польського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, удосконалення професійної підготовки в частині порівняльного аналізу вітчизняної правової системи із правовою системою Польщі.
з 10.1998 до 09.2001 - аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва, підготовка дисертації на тему: «Правове регулювання екологічного страхування в Україні»
з 09.1993 до 06.1998 - навчання на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр

Іноземна мова

Російська C2
Англійська сертифікат Центру іноземних мов "Business Teaching Center" B2
Польська A2

Додаткова інформація

Публікація - Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного аудиту та екологічного страхування в системі права екологічної безпеки // Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобокова [ та ін.]; під заг ред. М,В. Краснової та Р,С. Кіріна; відп. Ред. В.І. Андрейцев. - М-во освіти і науки України; Київ. Нац. ун-т, Нац. Гірн. Ун-т.- Дніпро: НГУ, 2016. – С. 155-174.
Публікація - Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування: автореф. дис ... канд. юрид. наук / Т. П. Шоха . – Київ, 2013 . – 18 с.
Публікація - Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 /Шоха Тетяна Петрівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2013. – 220с.
Публікація - Шоха Т. П. Майновий інтерес як предмет договору екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: «Юридичні науки». - № 89. – 2011. - С. 83-87.
Публікація - Шоха Т. П. Категорії «забруднення навколишнього природного середовища» та «погіршення якості природних ресурсів» у контексті правового регулювання екологічного страхування в Україні // Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 жовтня 2011р., у 2-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Ч. ІІ. – 116 с. - С. 88-90
Публікація - Шоха Т. П. Співвідношення приватних та публічних інтересів у сфері правового регулювання екологічного страхування // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 29-30 вересня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – 112 с. – С. 108-109.
Публікація - Шоха Т. П. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: «Юридичні науки». - № 86. – 2011. – С. 106-110.
Публікація - Шоха Т. П. Про передумови розвитку екологічного страхування в Україні (правовий аспект) // Правова політика Української держави. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Т.1. – Івано-Франківськ, 2010. – 344 с. – С. 338-342.
Публікація - Шоха Т. Екологічний ризик у правовідносинах екологічного страхування // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць. – К., 2010. Ч.ІІ. – 410с. - С. 122-124.
Публікація - Шоха Т. П. Поняття екологічного страхування та його місце в загальный системі страхових правовідносин // Юридична Україна. - № 7(91). - 2010. – С. 84-88.
Публікація - Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. Судовий захист екологічних прав громадян України. Довідник для суддів. - К.: Вид.дім “КМ Академія”, 2001. – 178 с.
Публікація - Руснак Т. П. Екологічне страхування: зарубіжний досвід та можливості законодавчого регулювання в Україні / Т. П. Руснак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 70-72.
Проект - експерт-юрист у складі експертної групи Американської асоціації юристів «Правова ініціатива у Центральній та Східній Європі » АВА/CEELI Функціональні обов’язки: розробка проекту Закону України «Про екологічне страхування», участь у проведенні семінарів для місцевих органів влади та суддів з питань правового забезпечення прав громадян
Проект - Перші Всеукраїнські студентські дебати з екологічного права , юридичний факультет Київського національного університету імені тараса Шевченка.
Конференція - міжнародна науково-практичні конференція «Правова політика Української держави» (юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника)
Конференція - міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених» (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Конференція - міжнародна науково-практична конференція «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні (Асоціація аспірантів-юристів)
Конференція - всеукраїнська науково-практична конференція «Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні»
Семінар - «Екологічне законодавство; екологічні аспекти господарської діяльності; екологічний аудит; екологічне страхування; еколого-економічне нормування; сталий розвиток», проведений фракцією Народно-демократичної партії у Верховній Раді України спільно з Всеукраїнською Екологічною Лігою.
Курс - Перші державні дворічні курси іноземних мов (свідоцтво № 20058 від 15 січня 1997 року)
Публікація - Матеріали конференції Правові аспекти підвищення ефективності нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища Шоха Тетяна Петрівна 2019 International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019. c.265-269
Публікація - Матеріали конференції Ефективність способів судового захисту екологічних прав громадян Шоха Тетяна Петрівна 2019 Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) c.241-245
Публікація - Матеріали конференції Зміна клімату як юридичний факт Шоха Тетяна Петрівна 2019 Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ –м. Яремче, 20–22 вересня 2019р.) c.65-67
Публікація - Монографія Правові аспекти екологічного страхування в Україні Шоха Тетяна Петрівна 2019 К.: Алерта c.1-236
Публікація - Наукова стаття Зарубіжний досвід правового регулювання екологічного страхування Шоха Тетяна Петрівна 2019 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція в.37 c.9-13
Публікація - Монографія Legal Regulation of Insurance as a Way to Compensate for the Damage Caused to the Environment Шоха Тетяна Петрівна 2018 Ochrona prawna zasobów naturalnych (red. Emil Kruk i in.) Lublin: Maria Curie-Skłodowska University. 2018. - 323 str. c.313-319

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88