HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Малюга Леся Юріївна
к.ю.н. доцент кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

доцент

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримала під час наукової, викладацької та практичної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Право соціального захисту Трудове право Охорона праці Соціальне та трудове законодавство країн ЄС Адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи трудового права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Соціальний захист інвалідів та постраждалих від аварії на ЧАЕС
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Трудовий договір: порівняльно-правовий та історичний аспекти
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Зарубіжне право соціального забезпечення
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правовий і соціальний захист дітей та молоді
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові основи діяльності та установ соціального захисту
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2015 до - старший науковий співробітник , Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2015 до - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення , Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2008 до 06.2010 - викладач кафедри фундаментальних дисциплін, Поліцейської фінансово-правової академії, Освіта
з 09.2018 до - доцент, кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 21.03.2016 до 31.03.2016 - Стажування на тему «Право європейського союзу: стан, проблеми та перспективи», Варшава, Польща,
з 2008 до 2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна, Захистила дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Тема дисертації: «Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
з 2002 до 2008 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна, Закінчила з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Малюга Л.Ю. До питання відповідності соціального законодавства України праву Європейського Союзу//Eurasian Academic Research Journal-2018.№1.ст.59-64.
Публікація - Малюга Л.Ю. Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України// Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання.- 2018.№48.ст.70-76.
Публікація - Малюга Л.Ю. Адаптація національного законодавства у сфері соціального захисту до законодавства ЄС як соціально-правове явище/Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника– К:, ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017. – 235 с.-с.88-92.
Публікація - Малюга Л.Ю. Актуальні проблеми пенсійного забезпечення громадян в Україні/ Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
Публікація - Малюга Л. Ю. Система соціальних пільг: європейський досвід та українські реалії/ Eurasian Academic Research Journal - 2017. № 6.P. 50-56.
Публікація - Малюга Л. Ю. Адаптація національного законодавства у соціальній сфері до європейських стандартів як складова модернізації системи соціального захисту України/Eurasian Academic Research Journal - 2017. № 3.P. 103-109.
Публікація - Малюга Л.Ю. Теоретико-правові питання соціального захисту багатодітних сімей в Україні в контексті євроінтеграційного спрямування/Eurasian Academic Research Journal - 2017. № 1.P. 32-36.
Публікація - Maliuha L.Yu. Legal regulation of social benefits in Ukraine and selected EU countries/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки.-2017.№4.Том 1.-р.109-112.
Публікація - Малюга Л.Ю. Соціальна безпека як пріоритетний напрям євроінтеграційної політики України//Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том.1.-К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 414.- c.50-51.
Публікація - Малюга Л.Ю Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства Європейського Союзу/Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки.-2017.№2.Том 1.-р.128-131.
Публікація - Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня 2017 р., м. Київ / наук. ред. Р. С. Мельник,відп.ред. Л.Ю. Малюга – Єреван: Видавництво Eurasian Social Science Association, 2017. – 104 с.
Публікація - Малюга Л.Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту/ Соціальне право: науковий журнал // 2017. – № 1.ст.144-151.
Публікація - Малюга Л.Ю. Проблеми адаптації європейського законодавства у сфері управління охороною праці до законодавства України/ Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с.
Публікація - Малюга Л.Ю. Юридична природа пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи// «Держава та регіони. Серія: Право» № 3 (2016).- ст. 28-33.
Публікація - Малюга Л.Ю. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы как составляющая евроинтергационного процесса Украины// Международный научно-практичекий журнал правовой журнал «Legea și viața» (Jurnalul juridic national:teorie şi practică)/ 2016 года, №9\2 – ст.85-89.
Публікація - Малюга Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : Навчальний посібник / Малюга Леся Юріївна. - Алерта.- 2016.- 324 c.
Публікація - Малюга Л.Ю. Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України// Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання.- 2018. - №48.ст.70-76.
Публікація - Малюга Л.Ю. До питання відповідності соціального законодавства України праву Європейського Союзу//Eurasian Academic Research Journal-2018.№1.ст.59-64.
Конференція - Малюга Л.Ю. Адаптація національного законодавства у сфері соціального захисту до законодавства ЄС як соціально-правове явище/Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника– К:, ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017. – 235 с.-с.88-92.
Публікація - Малюга Л. Ю. Система соціальних пільг: європейський досвід та українські реалії/ Eurasian Academic Research Journal - 2017. № 6.P. 50-56.
Конференція - Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня 2017 р., м. Київ / наук. ред. Р. С. Мельник,відп.ред. Л.Ю. Малюга – Єреван: Видавництво Eurasian Social Science Association, 2017. – 104 с.
Публікація - Малюга Л.Ю. Актуальні проблеми пенсійного забезпечення громадян в Україні/ Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
Публікація - Maliuha L.Yu. Legal regulation of social benefits in Ukraine and selected EU countries/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки.-2017.№4.Том 1.-р.109-112.
Публікація - Малюга Л.Ю. Теоретико-правові питання соціального захисту багатодітних сімей в Україні в контексті євроінтеграційного спрямування/Eurasian Academic Research Journal - 2017. № 1.P. 32-36.
Конференція - Малюга Л.Ю. Проблеми адаптації європейського законодавства у сфері управління охороною праці до законодавства України/ Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с.
Публікація - Малюга Л.Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту/ Соціальне право: науковий журнал // 2017. – № 1.ст.144-151.
Публікація - Малюга Л.Ю Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства Європейського Союзу/Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки.-2017.№2.Том 1.-р.128-131.
Конференція - Малюга Л.Ю. Соціальна безпека як пріоритетний напрям євроінтеграційної політики України//Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том.1.-К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 414.- c.50-51.
Публікація - Малюга Л.Ю. Адаптація національного законодавства у соціальній сфері до європейських стандартів як складова модернізації системи соціального захисту України/Eurasian Academic Research Journal - 2017. №3. P. 32-36.
Публікація - Малюга Л.Ю. Теоретико-правові питання соціального захисту багатодітних сімей в Україні в контексті євроінтеграційного спрямування/Eurasian Academic Research Journal - 2017. № 1. P. 89-96.
Публікація - Малюга Л.Ю. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы как составляющая евроинтергационного процесса Украины// Международный научно-практичекий журнал правовой журнал «Legea si vitata» (Jurnalul juridic national:teorie şi practică)/ 2016 года, №9\2 – ст.85-89.
Конференція - Малюга Л.Ю. Правові засади адаптації законодавства України з охорони праці до міжнародних стандартів// Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару [Текст] / за заг. ред. проф. Р. С. Мельника // Бюлетень № 2 (2) травень 2016 р. – Київ : Центр німецького права, Рада молодих вчених юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2016.– 59 сс.44-49.
Публікація - Малюга Л.Ю. Юридична природа пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи// «Держава та регіони. Серія: Право» № 3 (2016).- ст. 28-33.
Конференція - Малюга Л.Ю. Правові проблеми реалізації пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС/ Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року)/Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. Ред.) та ін.- в 3-х томах.- Том 2.-К.: ВПЦ «Київський університет», 2016.-335с.- с187-189.
Конференція - Малюга Л.Ю. Правове регулювання надання державної соціальної допомоги дітям-інвалідам в Україні/ Закарпатські правові читання. Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (21-23 квітня 2016 р., м.Ужгород)- Ужгород:Виданцтво УжНУ «АУТДОР-ШАРК», 2016.Т.1.-537с. - с.477-480.
Конференція - Малюга Л.Ю. Реформування законодавства у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в контексті європейської інтеграції/ Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 20
Конференція - Малюга Л.Ю. Правові аспекти міжнародної співпраці України у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 травня 2016 р.) / упоряд. і відповід. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч
Конференція - Малюга Л.Ю. 30 роковини Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи розвитку законодавства про соціальний захист постраждалих громадян// Матеріали міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції «ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ: ОСМИСЛЕННЯ.30 РОКІВ ПОТОМУ»,м.Київ, с. 39-43.
Конференція - Малюга Л.Ю. Недоліки та перспективи вдосконалення соціального законодавства в частині надання пільг та компенсацій в Україні/Право і держава: проблеми розвитку та взаєможії у ХХІ ст.:тези доповідей міжнародної наково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 29-30 січня 2016 року/за заг. ред. Т.О. Коломоєць.-Запоріжжя: ЗНУ, 2016.-176с.- 82-85.
Публікація - Малюга Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : Навчальний посібник / Малюга Леся Юріївна. - Алерта.- 2016.- 324 c.
Публікація - Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: збірник наукових статей / за наук. ред. Р. С. Мельника. – К., 2016. – 660 с.
Конференція - Малюга Л.Ю. Прогалини національного законодавства у сфері забезпечення прав інвалідів/Актуальні питання регулювання відносин у сфері соціального забезпечення : збірник тез доповідей круглого столу (м. Хмельницький, 6 листопада 2015 року). — Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2016. — 92 с.- с.55-59.
Конференція - Малюга Л.Ю. Теоретико-правові проблеми визначення поняття « інвалід» та його співвідношення з суміжними поняттями/ Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг.ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. –630 с.- 347-351.
Конференція - Малюга Л.Ю. Деякі аспекти вдосконалення діяльності органів, що здійснюють медико-соціальну експертизу в Україні/Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства:матеріали ІV Всеукраїнській наук.-практ.конф. (м.Харків, 27 листопада 2015р.); за заг.ред.К.Ю.Мельника/МВС України, Харк.нац.ун-т внутр.справ.-Х.:ХНУВС, 2015.-354с.-126-129.
Конференція - Малюга Л.Ю. Юридичні гарантії інвалідів під час прийняття на роботу/ Міжнародна науково-практичній конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» 27-28 листопада 2015 року// PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV/27. – 28. novembra 2015/262с.-с.160-163.
Публікація - Малюга Л.Ю. Проблеми реалізації прав інвалідів у сучасній україні/ Национального юридического журнала: теория и практика (Jurnalul juridic national:teorie şi practică)/ с.58-63/ №5(15), 2015, 1-132.
Конференція - Малюга Л.Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС// Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – 575.- c.319-322.
Конференція - Малюга Л.Ю. Теоретико-правовий зміст поняття «інвалідність»//Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Тринадцяті осінні юридичні читання” (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014р.): ( у 3-х част.).-Частина третя.-Хмельницький:Хмельницький унііерситет управління і права,2014.-150с. - с.13-14.
Конференція - Малюга Л.Ю. Форми соціального захисту інвалідів в Україні// Закарпатські правові читання. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (25-27 квітня 2014 р., м.Ужгород)- Ужгород:Виданцтво УжНУ «Говерла», 2014.Т.2.-557с. - с.419-421.
Публікація - Малюга Л.Ю. Декі аспекти підтримки інвалідів державними органами в працевлаштуванні/Л.Ю. Малюга// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки», Випуск4/2014, Том 1.-с. 219- 223.
Публікація - Малюга Л.Ю. Види соціального захисту осіб з особливими потребами//Правове забезпечення соціальної сфери: Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених(м.Одеса, 22 берез.2014р.)/за заг.ред.Г.І.Чанишевої.-Одеса:Юридична література, 2014.-с.289-290.
Публікація - Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Монографія.- К.: «Хай-Тек Прес», 2013.-264с.
Конференція - Малюга Л.Ю. Міністерство соціальної політики як суб’єкт права соціального забезпечення// Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию экономико-правового факультета Донецкого національного университета, 24-25 октября 2013г., ст. 205-206.
Конференція - Малюга Л.Ю. Пільги як форми реалізації права на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. сучасн. V Міжннар. Наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 верес. 2013р.)/ за ред.. В.В. жернакова – Х.:Право, 2013.- ст. 473-476.
Публікація - Малюга Л.Ю. Правове регулювання надання соціальних послуг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Університетські наукові записки, 2013, №4. ст.264-271.
Публікація - Малюга Л.Ю. Деякі аспекти використання поняття «інвалід» та його трактування/Л.Ю. Малюга//Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету.Серія:Юриспруденція,2013. Випуск 6-3 том1.- с. 139- 141.
Конференція - Малюга Л.Ю. Надання соціальних послуг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: порівняльно-правовий аспект /Л.Ю. Малюга// Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квітня 2013 р.) – К.: Ніка-Центр,2013.-676с.-531с.
Конференція - Малюга Л.Ю. Эффективность нормативно-прававого регулирования права на социальную защиту граждан Украины, пострадавших от Чернобыльской катастрофы /Л.Ю. Малюга// Реформирование законодательства о труде, социальной защите и экологии на Междунар. научн.-практ. конф.; г.Минск, 14-15 окт. 2011р.- Минск: Междунар. Ун-т «МИТСО», 2011- с.224-226.
Конференція - Малюга Л.Ю. Правове регулювання компенсаційних виплат громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Матеріали міжнародної науково-практичної конференціії «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства», присвячена ювілею доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Р.І. Кондратьєва (Хмельницький університет управління та права, м.Х
Конференція - Малюга Л.Ю. Колізії пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичній конференціії «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення», (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, м.Харків, 2011).
Конференція - Малюга Л.Ю. Проблеми правового регулювання забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції, присвяченій 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 трав. 2011 р./відп.ред.В.Ф.Опришко, Ф.П. Шульженко.-К.:КНЕУ,2011.-446с. с. 214-220.
Конференція - Малюга Л.Ю. Органи державного регулювання у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Х Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 6-8 травня 2011 року. Тези доповідей.-Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011.336с. – с.176-177.
Конференція - Малюга Л.Ю. Окремі аспекти правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, як спеціального суб’єкта права соціального забезпечення/ Л.Ю. Малюга// Матеріали щорічної міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ, 21-22 квітня 2011 р.)
Конференція - Малюга Л.Ю. Деякі особливості соціально-забезпечувальних правовідносин з громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Малюга// Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства» (Академія праці та соціальних відносин, м.Київ, 17–19 лютого 2010 р.).
Конференція - Малюга Л.Ю. Проблеми вдосконалення законодавства України щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Дев’яті осінні юридичні читання” (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010р.): У 4-х частинах.-Частина друга.-Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права,2010.-241с.-с.212-214.
Конференція - Малюга Л.Ю. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин/ Л.Ю. Малюга// Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. 2011. - №1. - С. 132-138.
Конференція - Малюга Л.Ю. Органи державної влади у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Малюга// «Університетські наукові записки» Часопис Хмельницького університету управління та права. 2011. - №1. - С. 209-215.
Конференція - Малюга Л.Ю. Юридична природа соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Малюга// Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. 2010. - №4. - С. 51-56.
Конференція - Головко Л.Ю. Правова політика України у сфері регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»/Л.Ю. Головко// Матеріали Міжнародної науково-практичної, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том1./19-20 лютого 2010 року-Івано-Франківськ:Прикарпатський національний університет імені василя Стефаника, 2010.-342с.-с.261-263.
Конференція - Головко Л.Ю. Право на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Головко// Актуальні питання реформування правової системи України:Зб.наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конференції., Луцьк, 29-30 травня. 2009р./Уклад. Т.Д. Климчук.-Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009.-772с.-с.381-382.
Конференція - Головко Л.Ю. Система законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»/ Л.Ю. Головко// Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м.Харків, 22-23 квітня 2009р./ За ред. В.В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2009.-с.460.-с.435-437.
Премія - Лауреат Премії імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць "Адаптація соціального законодавства до законодавства ЄС"
Нагорода - Присвоєно почесне звання Союзом юристів України "Видатний юрист України" та нагороджено почесною грамотою

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88