HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Снідевич Олександр Станіславович
к.ю.н. доцент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

?

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час здійснення педагогічної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює керівництво науковим гуртком з виконавчого процесу, що діє на юридичному факультеті КНУ
Інші професійні навички: Принциповий, толерантний (отримані при роботі зі студентами, оцінюванні їх знань), відповідальний (при організації різного роду заходів, зокрема, наукових конференцій)
Області професійних інтересів: Нотаріальний процес, цивільний процес, виконавчий процес, адвокатура.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень
Інші комп'ютерні навички: MS Office (MS Word XP, MS Excel, MS Power Point), поштові програми, бази даних,

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Виконання ухвал судів щодо забезпечення позову
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Звернення стягнення на майно боржника
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості розгляду судами справ, що виникають з діяльності державної конаючої служби
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Процесуальні документи у виконавчому процес
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Реалізація земельних, сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму в нотаріальному процесі
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Методика розшуку, опису, зберігання, управління та реалізації майна боржника

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 22.12.2012 до 2018 - доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету, КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.07.2011 до 21.12.2012 - асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури , КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2000 до 30.06.2011 - асистент кафедри правосуддя юридичного факультету, КНУ імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 10.1997 до 2000 - КНУ імені Тараса Шевченка, дисертація на тему «Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин»
з 09.1997 до 06.1997 - Київський університет імені Тараса Шевченка,, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – спеціаліст.

Іноземна мова

Російська C2
Англійська, B1

Додаткова інформація

Публікація - Нотаріальний акт: поняття та ознаки
Публікація - Сутність процедури визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
Публікація - Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, в порядку статті 369 ЦПК України.
Публікація - . Отдельные проблемные вопросы юрисдикции дел, возникающих из исполнительных процессуальных правоотношений
Публікація - Проблеми розмежування юрисдикцій
Публікація - Підстави визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (на матеріалах судової практики у цивільних справах)
Публікація - Заперечення проти позову як спосіб захисту відповідача у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
Публікація - Правовий характер вимоги як передумова права на пред’явлення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
Публікація - Землевпорядні позови у цивільному процесі України
Публікація - Проблемні питання розмежування компетенції судів
Публікація - Снідевич О.С., Малярчук Л.С. Науковий висновок щодо проблеми відповідності Конституції України (конституційності) положень ч.2 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» в частині обов’язку стягувача сплатити авансовий внесок при пред’явленні виконавчого документа до виконання. Цивілістична процесуальна думка. 2018. №4. С.79-83.
Публікація - Снідевич О.С. Акти виконавця: проблеми теорії та практики. Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018. c.33-38.
Публікація - Снідевич О. Авансовий внесок стягувача у механізмі фінансування виконавчого провадження. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. - С. 69-73.
Публікація - Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника. Підприємництво, господарство, право. 2019. №6. с.52-56
Публікація - Довіреність на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, посвідчена або видана за кордоном, та проблеми її використання в Україні під час вчинення нотаріальних дій. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №1. С.127-129. http://www.pap.in.ua/1_2019/36.pdf
Публікація - Снідевич О.С. Правове регулювання зведеного виконавчого провадження у законодавстві України про виконавче провадження. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. №2. Ч.2. С.77-80.
Публікація - Снідевич О.С. Акти виконавця у виконавчому провадженні: поняття, ознаки та види. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №2. С.83-86.
Публікація - Снідевич О.С. Проблемні питання представництва у виконавчому провадженні України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. №3. Ч.1 С.93-96
Публікація - Снідевич О.С. Гласність як засада побудови виконавчої процесуальної форми. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. Спецвипуск. С.72-75.
Публікація - Снідевич О.С. Відкритість як засада побудови виконавчої процесуальної форми. Право і суспільство. 2019. №3. С.124-128.
Публікація - Адвокат у виконавчому провадженні. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків : Право, 2019. – 444 с. С.151-153

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net