HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Мельник Ірина Степанівна
к.ю.н. доцент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Навички комунікації отримала під час роботи помічником нотаріуса, на посаді юриста в торгівельній компанії, під час надання юридичних послуг як суб’єкт підприємницької діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Керівництво науковим гуртком «Нотаріат України та нотаріальний процес» та керівництво переддипломною практикою студентів ОР «Магістр» на кафедрі нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Інші професійні навички: здатність аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію, робити на її основі власні висновки, обґрунтовувати та відстоювати отримані результати у ході здійснення дослідження певної тематики
Області професійних інтересів: Нотаріат України, нотаріальний процес, виконавчий процес,

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень
Інші комп'ютерні навички: використання програмного забезпечення для редагування текстів

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Нотаріат України
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Нотаріальний порядок вчинення протесту векселя
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальний порядок вчинення виконавчих написів
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми організації органів і осіб, які здійснюють примусове виконання рішень
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Взаємодія органів і осіб, які здійснюють примусове виконання рішень з правоохоронними органами України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1999 до 2011 - асистента кафедри правосуддя юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2011 до 2014 - асистента кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2014 до 2018 - доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2019 до - доцент кафедри, нотаріального та виконавчого процесу і адвоатури юридичного факультету, Освіта

Навчання та стажування

з 08/02/2012 до 31/05/2012 - Державна виконавча служба України, Стажування і різних структурних відділах Державної виконачої служби, аналіз статистичних даних, аналіз практики
з 01.02.2019 до 31.05.2019 - Асоціація приватних виконавців України ,

Іноземна мова

англійська A1
російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Особливості виконання рішень судів, виконання яких гарантовано державою або є її обов’язком, шляхом реконструкції фактичної заборгованості // Науково-практичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 68–72.
Публікація - Правовое регулирование организации и деятельности органов Государственной исполнительной службы / И.С.Мельник // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С.Я., 2014. – С. 36-41.
Публікація - Особливості вчинення нотаріусами виконавчих написів щодо стягнення заборгованості з військовослужбовців, звільнених з військової служби, і військовозобов’язаних після закінчення зборів / І.С.Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 23. – Частина ІІ. – Том 1. – С. 151-154.
Публікація - Окремі проблемні аспекти вчинення виконавчих написів щодо стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним чи комунальним майном / І.С.Мельник // Європейські перспективи. – 2014. - №1 – С. 121-125.
Публікація - Окремі проблемні питання стягнення заборгованості за опротестованими векселями в позасудовому порядку / І.С.Мельник // Наше право. – 2014. – №1. – С. 154-159.
Публікація - Правовые аспекты взыскания нотариусом задолженности по нотариально удостоверенным сделкам / И.С.Мельник // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 302-312.
Публікація - Процесуальні особливості вчинення виконавчих написів за нотаріально посвідченими правочинами / І.С.Мельник // Наше право. – 2013. - № 10. – С. 155-160.
Публікація - Проблемні аспекти вчинення виконавчого напису нотаріуса: стягнення заборгованості за опротестованими векселями / І.С.Мельник // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 219-222.
Публікація - Сутність форми нотаріальної діяльності як різновид юридичного процесу / І.С. Мельник // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С.377-392.
Публікація - Чи конституційні положення Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18.02.2010р. № 1691-УІ. / Нотаріат Адвокатура Суд № 6(56). 2010. - С. 2.
Публікація - Правові проблеми застосування вексельного законодавства у нотаріальній практиці (за матеріалами Пленуму Верховного суду України) // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 6. – С.112-117.
Публікація - Правове регулювання територіальної компетенції нотаріуса при вчиненні протесту векселя // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 3. – С.109-114.
Публікація - Правові підстави винесення нотаріусами постанов про відмову у вчиненні протестів векселів (за матеріалами нотаріальної практики) // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 2. – С. 51-60.
Публікація - Строк платежу як реквізит векселя (аналіз нотаріальної практики) // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання»: У 5-ти частинах. – Частина четверта. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2006. – С. 34-36.
Публікація - Аналіз нормативного регулювання строків вчинення протесту векселя і проблеми їхнього застосування в нотаріальному процесі // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006. – № 6. – С. 113–121.
Публікація - Аналіз умов видачі векселя у нотаріальному провадженні про протест векселя // Право України. – 2006. – № 5. – С. 103–106.
Публікація - Вексель як документ в нотаріальному процесі // Право України. – 2006. – № 2. – С. 54–57.
Публікація - Суть і значення нотаріального провадження про протест векселя // Право України. – 2005. – № 11. – С. 107–110.
Публікація - Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України. – 2005. – № 9. – С. 99–101.
Публікація - Вплив застережень векселя на можливість вчинення протесту векселя // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Четверті осінні юридичні читання»: У 3-х частинах. – Частина третя. Підтом ІІ. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2005. – С. 65-67.
Публікація - Проблеми територіальної компетенції нотаріуса при вчиненні протесту векселя // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання ”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. – С. 193-195.
Публікація - Правове регулювання вчинення протесту векселя в законопроекті «Про нотаріат» // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. – С. 315-317.
Публікація - Проблеми формування і реалізації механізму правового регулювання відносин при вчиненні протесту векселя // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково – практичної конференції. 13-14 лютого 2003 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 290-293.
Публікація - Посвідчення доручень нова нотаріальна дія чи термінологічна помилка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юридичні науки. – К.: 1998. – Випуск 36. – С. 55-58
Публікація - Проблеми нотаріального посвідчення шлюбного контракту // ІІ науково-практична конференція, присвячена памяті проф.. Федорова К.Г. (12-13 червня 1997 року). Том ІІ.Наукові статті. / – Запоріжжя, 1997. – ст.43–48
Конференція - «Нові напрями охорони та захисту прав нотаріусами». Всеукраїнська науково-практична конференція, проведена Нотаріальною палатою України та кафедрою нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 14 грудня 2017 року, Київ
Конференція - «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми» 2-а міжнародна науково-практична конференція, проведена кафедрою нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 25 березня 2016 року, Київ
Конференція - «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» (м. Алушта, 28.04-02.05.2010 р.)
Конференція - Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Міжнародна науково-практична конференція Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року
Конференція - «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність». Друга міжнародна науково-практична конференція вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведена кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 року
Конференція - «Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права». Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана. Київ, 2009 рік
Конференція - Молодь у юридичній науці. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «П’яті осінні юридичні читання». – Хмельницький, ХІУП, 2006 рік.
Конференція - Молодь у юридичній науці. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Четверті осінні юридичні читання». – Хмельницький, ХІУП, 2005 рік.
Конференція - Молодь у юридичній науці. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Треті осінні юридичні читання». – Хмельницький, ХІУП, 2004 рік.
Конференція - Молодь у юридичній науці. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Другі осінні юридичні читання». – Хмельницький, ХІУП, 2003 рік.
Конференція - «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». ІХ регіональна науково – практична конференції. 13-14 лютого 2003 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net