HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Горбань Наталія Сергіївна
к.ю.н. доцент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: здатність комунікувати з колегами щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів отримала під час участі в науково-практичних конференціях, обговореннях, круглих столах
Організаційно-управлінська компетентність: здійснює керівництво написанням магістерських робіт, тез доповідей на конференції при викладанні юридичних дисциплін
Інші професійні навички: добре обізнана з процесами розподілу педагогічного навантаження між викладачами (в даний час відповідаю за формування навантаження для викладачів кафедри)
Області професійних інтересів: Адвокатура, нотаріат, медіація, виконавчий процес, цивільний процес, цивільне право, сімейне право, спадкове право, договірне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень
Комунікація: Високий рівень

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Гарантії адвокатської діяльності
2016/17 навчальний рік, , Нотаріальні процесуальні документи
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми організації нотаріату
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Етика нотаріуса
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріат України
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Нотаріат України
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Адвокатура
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Етика нотаріуса
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми організації нотаріату в Україні
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика, практика
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Нотаріат в Україні
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріат в Україні
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріат в Україні
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика, практика
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальний процес
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Етика нотаріуса
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріат в Україні
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми організації нотаріату: теорія методика, практика
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріат в Україні
2015/16 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Етика нотаріуса
2013/14 навчальний рік, , Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика, практика
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Адвокатура
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми організації державної виконавчої служби
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми організації нотаріату в Україні
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Виконавчий процес
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальний процес
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика, практика
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріат в Україні
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми організації нотаріату
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальний процес
2014/15 навчальний рік, , Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика, практика
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика, практика
2014/15 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Нотаріат в Україні
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Теорія виконавчого процесу України
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Нотаріальний процес
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Правознавство
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правознавство
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правознавство

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до 2018 - асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.07.2019 до 30.06.2024 - доцент, кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.02.2017 до 31.05.2017 - Приватний нотаріус КМНО Тищенко А.В. м. Київ, : практичні навички роботи з нотаріальним архівом, діловодством, ведення та робота з електронними реєстрами; навички роботи державного реєстратора

Іноземна мова

російська C2
англійська Kyiv Municipal Interlingua Language School Certificate E-29 A2

Додаткова інформація

Публікація - Договір страхування життя / Н. С. Горбань // Часопис Київського університету права. – 2017/1. К., 2017. – С. 150–155.
Публікація - Про проблеми реалізації принципу професійної компетентності та морально-етичних стандартів у діяльності нотаріуса / Н.С.Горбань // Нікітюк О.М. Правова наукова школа Фурси С.Я. / упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М. – К.: Алерта, 2016.– С.298-302.
Публікація - Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю / Н.С.Горбань // Науково-практичний журнал «Цивілістична процесуальна думка». – К., 2016. - №3. – С.77-80.
Публікація - Про застосування фундаментальних принципів системи латинського нотаріату та нотаріальної деонтології / Н.С.Горбань // Науково-практичний журнал «Цивілістична процесуальна думка». – К., 2016. - №2. – С.9-12.
Публікація - Про проблеми посвідчення різного роду заяв, пов’язаних із сімейними правовідносинами / Н.С.Горбань // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред..) та ін. – В 3-х томах. – Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С.200- 202.
Публікація - Про проблеми імплементації базових принципів системи латинського нотаріату / Н.С.Горбань // Національні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 7 квіт. 2016 р.) // за заг. ред. д.ю.н., проф.. Ю.Д. Притики, к.ю.н., доцент Н.В. Василина. – Київ : ВД «Дакор», 2016. – С.34-38.
Публікація - Про альтернативні способи вирішення спорів / Н.С. Горбань // SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка / ред. кол.: С.Я. Фурса, О.О. Дерій, О.М. Нікітюк; упорядкув. С.Я. Фурса
Публікація - Розвиток компетенції нотаріуса в сфері сімейних правовідносин в Україні / Н.С. Горбань // Матвєєвські читання: Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях. Матеріали міжнародна науково-практична конференції, Київ, 20 листопада 2015 року. – К.:ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. - С.54-56.
Публікація - Про особливості тлумачення адвокатської та нотаріальної таємниці / Н. С. Горбань // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп ред.) та ін.. – К.: Прінт Сервіс, 2015. - С.481-483.
Публікація - Принцип комплексності нотаріального процесу / Н. С. Горбань // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві звязки, шляхи вдосконалення. Матеріали міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 25-26 квітня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. – С.342-345
Публікація - Про перерозподіл повноважень у нотаріаті / Н. С. Горбань // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.). – К.: ВД «Дакор», 2014. – С.79-83.
Публікація - Співвідношення принципів нотаріального та кримінального проваджень / Н.С. Горбань, В.І. Малюга // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія (21-22 лютого 2013) / За заг. ред. д.ю.н., проф. С. Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 215–218.
Публікація - Принципи нотаріального процесу: шлях до пізнання / Н.С. Горбань // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія (21-22 лютого 2013) / За заг. ред. д.ю.н., проф. С. Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 203–206.
Публікація - Особливості отримання інформації від нотаріуса у кримінальному провадженні / Н.С. Горбань // Новації кримінально-процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 липня 2012 року). – Дніпропетровськ, 2012. – С. 28–33.
Публікація - Місце нотаріату в юридичному механізмі охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави / Н.С. Горбань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21 квітня 2011 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 431–432.
Публікація - Нотаріат – складова юридичного механізму охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави / Н.С. Горбань // Верховенство права, права і свободи людини і громадянина. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (22 грудня 2010 року). – К.: «Обрії», 2011. – С. 220–222.
Публікація - . Історія становлення принципів нотаріального процесу / Н.С. Горбань // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність» Збірник наукових праць другої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультет
Конференція - I Міжнародна науково-практична конференція ''Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу''
Сертифікат - Spring law school" Impact of European Unionlaw on the national legal systems:experiences of Lithuania and Ukraine"
Сертифікат - про участь у Круглому столі "Адвокатура та медіація: законодавчі ініціативи"
Сертифікат - учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Національні та міжнародні стандарти становлення професії нотаріуса:тенденції та перспективи розвитку"
Сертифікат - про участь у воркшопі "Новації в процесуальних кодексах України"

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net